Nieuws  |  

8.07.2024

Nieuwe registratieplicht in de bouw- en schoonmaaksector: werkende vennoten en helpers

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

In het kader van de bestrijding van sociale fraude, moeten zelfstandige dienstverleners in de bouw- en schoonmaaksector vanaf 1 juli 2024 hun werkende vennoten en helpers toevoegen aan hun gegevens in de KBO. In onderstaand artikel geven we een antwoord op veel gestelde vragen: voor wie geldt de registratieplicht, hoe verloopt de registratie, wat is de deadline en welke sancties zijn er als ik de registratieplicht niet naleef.

 

Wie moet aan de nieuwe verplichting voldoen?

Deze aanmeldingsplicht is van toepassing op alle ondernemingen in de bouw- of schoonmaaksector die werken met zelfstandige helpers of werkende vennoten. Vanaf 1 juli 2024 moeten deze vennootschappen hun werkende vennoten inschrijven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), de zelfstandige eenmanszaken hun helpers.

Ter verduidelijking: deze aanmeldingsverplichting rust op de vennootschap of de eenmanszaak die met de werkende vennoot of helper in zee gaat, en dus niet op de werkende vennoot of helper zelf, noch op de gebruiker die een beroep doet op een vennootschap die op haar beurt een werkende vennoot onder haar aandeelhouders telt of een zelfstandige tewerkstelt.

Wordt deze aanmeldingsverplichting niet nageleefd, dan voorziet de wetgever in een administratieve boete van 500,00 tot 4.000,00 EUR per vastgestelde inbreuk, te betalen door de vennootschap of eenmanszaak.

 

Wat is een “werkende vennoot”?

Een werkende vennoot bezit minstens één aandeel in een vennootschap die onderworpen is aan de Belgische vennootschapsbelasting of de belasting der niet-inwoners.

Daarnaast voert de werkende vennoot operationele taken uit en draagt hij of zij bij tot de besluitvorming en de groei van de onderneming.

Een werkende vennoot is tot slot niet ingeschreven als werknemer (loontrekkende) in de vennootschap.

Voor vennoten die geen enkele activiteit uitvoeren  in de vennootschap, de zgn. “stille vennoten”, geldt er dus geen registratieplicht.

Vaak is het zo dat een mandataris van een vennootschap (bestuurders, zaakvoerders…) naast de gewoonlijke bestuurlijke handelingen, ook operationele taken uitvoert. Indien deze mandataris tevens aandeelhouder is, zal ook hij/zij voor deze bijkomende handelingen als werkend vennoot beschouwd kunnen worden en onderworpen zijn aan deze registratieplicht.

 

Wat is een “helper”?

Een zelfstandig helper daarentegen is iemand die een zelfstandige in een eenmanszaak ondersteunt of vervangt op zelfstandige basis.

Helpers zijn vaak kennissen of familieleden van de zelfstandige (eenmanszaak), maar dat hoeft niet noodzakelijk zo te zijn.

Vallen echter buiten de boot van voornoemde registratieplicht:

  • Meewerkende echtgenoten, zijnde partners (gehuwd of wettelijk samenwonend) van de zelfstandige die bij het sociaal verzekeringsfonds aangesloten zijn als meewerkende echtgenoot.
  • Helpers zonder verzekeringsplicht als zelfstandige. Denk bijvoorbeeld aan de toevallige helper die slechts occasioneel (niet meer dan 90 dagen per jaar) en op onregelmatige basis helpt.

 

Hoe, wat en wanneer moet ik dit registreren?

Sinds 1 juli 2024 is het mogelijk om de registratie in de KBO uit te voeren via de My Enterprise-tool van de KBO. Op de website van de FOD Economie kan je meer informatie terugvinden over de tool.

Volgende gegevens zullen moeten worden geregistreerd:

  • Naam en voornaam
  • Rijksregisternummer of bisnummer
  • Begindatum van de activiteit
  • Einddatum van de activiteit indien van toepassing

 

Overgangsperiode 2024

De gegevens van de werkende vennoot of van de helper moeten worden aangegeven vóór de aanvang van de activiteit. Voor actieve werkende vennoten of helpers – de personen reeds aan de slag voor 1 juli 2024 of die starten tussen 1 juli 2024 en 31 december 2024 – geldt er een overgangsperiode. De deadline om de registratie in orde te brengen ligt voor hen (de vennootschap of eenmanszaak) op 31 december 2024.

Vanaf 2025

Vanaf 1 januari 2025 geldt de algemene regel, nl. een registratie vóór de aanvang van de activiteit. Tot 1 januari 2025 zullen er dus ook geen boetes worden uitgedeeld.

 

Aarzel zeker niet ons hier te contacteren bij vragen.

Twijfel je over de juiste aanpak voor jouw onderneming?  Maak dan hier een afspraak met onze pro experts!