Nieuws  |  

11.03.2021

Op naar duurzaam telewerken?

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Thuiswerken vormt nog steeds één van de belangrijkste maatregelen om de COVID-19 epidemie af te vlakken en in te dammen.  Een versoepeling van de huidige maatregelen inzake telewerken is echter nog niet voor meteen en de vraag stelt zich ook in welke mate telewerk na corona blijvend zal deel uitmaken van het werklandschap. Daarom dat we nog eens kort de voornaamste principes inzake het thuiswerken voor jou op een rijtje zetten.

 

1. CAO Telewerk

Sinds begin dit jaar werd een CAO van kracht voor bedrijven die nog geen telewerkpolicies of afsprakenkaders opgesteld hebben. Deze CAO legt enkele minimale regels op waaraan werkgevers- en werknemers zich moeten houden bij het op touw zetten van telewerk in de onderneming tijdens de coronacrisis. De kans lijkt evenwel groot dat ook na het coronatijdperk deze regels als een algemeen telewerk kader zullen worden van toepassing verklaard.

De CAO bepaalt dat de werkgever met zijn personeel bepaalde afspraken dient vast te leggen, meerbepaald omtrent volgende zaken:

 • De apparatuur waarmee de werknemer telewerkt: Stelt de werkgever apparatuur ter beschikking of wordt er een onkostenvergoeding toegekend ?
 • De werktijden: Dienen dezelfde uren gerespecteerd te worden als op kantoor of worden er afwijkingen op toegestaan?.
 • (On)beschikbaarheid en (on)bereikbaarheid: Wanneer moet de werknemer bereikbaar/beschikbaar zijn?
 • Controle: Op welke wijze zal de werknemer gecontroleerd worden op zijn/haar prestaties?.
 • Welzijn op het werk: Hoe dient het thuiswerk veilig en gezond georganiseerd te worden?

 

De werkgever moet de gemaakte afspraken omtrent bovenstaande zaken duidelijk communiceren aan zijn werknemers. Dat mag bijvoorbeeld via e-mail, maar ook via het intranet van de onderneming, of via (digitale) meeting.

Opmerkelijk is dat de CAO zelf niet in sancties voorziet. Het sociaal strafwetboek voorziet echter wel in een geldboete voor ondernemingen die geen regels vastleggen inzake het telewerken, en dit ongeacht de aard van het thuiswerk. In eerste instantie mogen veel bedrijven zich echter aan een waarschuwing verwachten.

 

2. Actieplan telewerk

De Vlaamse overheid heeft tevens een actieplan opgesteld om werkgevers en werknemers te sturen naar een duurzaam telewerken. Met dit actieplan wenst ze te informeren, te sensibiliseren en te ondersteunen. Eén van de pijlers uit dit actieplan is een subsidie voor Vlaamse ondernemingen om een opleidingstraject rond telewerk te financieren. Bedrijven die van plan zijn om hiervan gebruik te maken kunnen hiervoor tot 30 april ESF-steun aanvragen.

 

Voorbeelden van opleidingen die in aanmerking komen:

 • probleemoplossend vermogen in digitale omgevingen
 • organiseren van webinars
 • leren werken met digitale samenwerkingsplatformen
 • online samenwerken
 • efficiënt online vergaderen en overleggen
 • digitaal netwerken
 • online communiceren
 • betrokkenheid bewaren tijdens het telewerken
 • leidinggeven op afstand

 

De opleidingen moeten doorgaan tussen 01/09/2021 en 30/11/2022.

De financiële steun bestaat uit een tussenkomst van 50% in de subsidiabele opleidingskosten en bedraagt maximaal 80.000 euro.

Telewerken is op vandaag niet meer weg te denken uit onze werkomgeving, hoe zeer velen ook verlangen naar de goede oude kantoortijden. Ongeacht de vraag of de CAO als een blijvertje kan beschouwd worden, is het zeker aangewezen om een uitgekiend thuiswerkbeleid op poten te zetten. Goede afspraken maken goede vrienden, ook wanneer zij van thuis uit werken.

 

Advies nodig over hoe je deze regels het beste in een kader giet dan wel meer informatie nodig inzake de subsidies die rond telewerk beschikbaar zijn? Contacteer dan gerust onze sociale en subsidie experten​ via het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.