Nieuws  |  

2.04.2021

Vergeet de voorafbetalingen niet!

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Na haar afsluitdatum heeft een vennootschap bijna een jaar de tijd om haar belastingaangifte in te dienen en vervolgens haar belastingen te betalen. Hierdoor zou de overheid vanuit een budgettair standpunt meer dan een jaar op haar belastingontvangsten moeten wachten. Via het systeem van voorafbetalingen wil de fiscale wetgever aan vennootschappen een impuls geven om de belasting reeds in de loop van het boekjaar zelf ‘vooraf’ te betalen. In ruil kan de vennootschap een belastingvermeerdering ongedaan maken.

 

1. Principe

Bij de belastingberekening van vennootschappen is de geraamde belasting standaard nog te verhogen met 6,75% (voor aanslagjaren 2020 en 2021). Voor een vennootschap die een geraamde belastingdruk van 100.000 EUR heeft, is deze in principe dus nog te vermeerderen met 6.750 EUR[1]. Door tijdig vooraf te betalen gedurende het lopende boekjaar, kan de vennootschap deze vermeerdering geheel of gedeeltelijk vermijden. Omdat het vermeerderingspercentage recent substantieel verhoogd werd van 2,25% naar 6,75% is het duidelijk dat voorafbetalingen opnieuw de nodige aandacht verdienen.

 

2. Wanneer en hoeveel voorafbetalen?

Er zijn vier periodes waarin een voorafbetaling kan plaatsvinden. Het ogenblijk van voorafbetaling bepaalt de mate waarin de vermeerdering wordt weggewerkt. Uiteraard kan de vennootschap de voorafbetalingen ook spreiden, maar de fiscus kent wel een groter voordeel toe bij een vroegere voorafbetaling.

 

Uiterste betaaldatum

(boekjaar = kalenderjaar)

Uiterste betaaldatum

(boekjaar ≠ kalenderjaar)

Correctie op vermeerdering

Nodige voorafbetaling

VA 1: 12/04

10e dag 4e maand

9%

75%

VA 2: 12/07

10e dag 7e maand

7,5%

90%

VA 3: 11/10

10e dag 10e maand

6%

112,5%

VA 4: 20/12

20e dag 12e maand

4,5%

150%

 

Indien voormelde vennootschap bijvoorbeeld opteert om in periode 1 een bedrag van 50.000 EUR vooraf te betalen, kan ze de verwachte vermeerdering alvast met 50.000 * 9% = 4.500 EUR wegwerken. Bij een voorafbetaling van 50.000 EUR in periode 3 neemt de voorspelde vermeerdering slechts af met 50.000 * 6% = 3.000 EUR. Tijdig vooraf betalen loont dus zeker de moeite!

De vierde kolom toont aan dat bij een geraamde belasting van 100.000 EUR en een voorafbetaling van 75.000 EUR in periode 1 de vermeerdering reeds in één keer volledig wordt weggewerkt (75.000 * 9% = 6.750 EUR). De betaling van het verschuldigde saldo van 25.000 EUR (100.000 minus 75.000 voorafbetaling) kan dan zonder sanctie uitgesteld worden. In periode 4 zou een voorafbetaling van 150.000 EUR nodig zijn om de vermeerdering in één betaling volledig te neutraliseren (150.000 * 4,5% = 6.750). Dergelijke situatie is uiteraard weinig wenselijk omdat de vennootschap pas enige tijd later het teveel van 50.000 EUR kan terugvorderen.

 

3. Bijkomende optimalisaties van de voorafbetalingen

Het al dan niet doorvoeren van voorafbetalingen, voor welk bedrag en in welke periode, is een belangrijke tool om de fiscale druk en cashplanning van de vennootschap te sturen en te optimaliseren. Het komt er op neer om de belastingdruk zo nauwkeurig mogelijk te schatten om zo de optimale strategie inzake voorafbetalingen te bepalen.

Het is vaak mogelijk om de voorafbetalingen via de bank te financieringen. De interest op de aangegane lening zullen doorgaans niet opwegen tegen de vermeerdering wegens onvoldoende voorafbetalingen. Bovendien zijn deze interesten fiscaal aftrekbaar, wat een bijkomend voordeel is.

Fiscaal kleine vennootschappen riskeren geen vermeerdering gedurende hun eerste drie boekjaren na oprichting en hoeven bijgevolg geen voorafbetalingen te doen. Zelfstandigen (eenmanszaken) kennen een gelijkaardig systeem inzake voorafbetalingen, evenwel met enkele andere modaliteiten.

 

Wil je meer weten over het systeem van voorafbetalingen en met name of deze voor jouw onderneming fiscaal interessant zijn, contacteer gerust jouw klantverantwoordelijke.

 

[1] In realiteit wordt de vermeerdering aangerekend op 102% van de geraamde belasting.