Nieuws  |  

2.04.2020

Wat met je (ver)huur tijdens de coronacrisis?

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Huur betalen in tijden van corona is voor velen niet gemakkelijk. Momenteel is er geen wet waardoor de verplichting voor huurders om huur te betalen zou wegvallen. Ook voor verhuurders is het niet evident om op het verzoek of de eis van huurders die niet langer wensen te betalen, gepast te reageren.

De Vlaamse regering buigt zich dezer dagen over de problematiek wat betreft de woninghuur, waarbij ze reeds aangaf dat uithuiszetting niet langer mogelijk zou zijn bij het tijdelijk niet betalen in deze periode.

In het document:
https://www.wonenvlaanderen.be/sites/wvl/files/wysiwyg/bijlage_huurrecht_-_gevolgen_corona-crisis_bis_clean.pdf  vind je antwoorden op enkele vragen over de invloed van de coronamaatregelen op de verhuur van private en sociale woningen in het Vlaamse gewest.

Niet ondenkbaar dat er binnenkort andere wettelijke maatregelen zullen volgen.

In afwachting van deze maatregelen, zijn communicatie en solidariteit tussen verhuurder en huurder de sleutelwoorden.

Hieronder zetten we de belangrijkste vragen die je als ondernemer kan hebben op een rijtje.

 

1. Kan ik als huurder in de huidige coronacrisis mijn handelshuurcontract opzeggen of ontbinden?

Neen, dit kan niet zomaar. Het is als huurder niet definitief onmogelijk geworden om je betalingsverplichting na te komen (ook als is het moeilijker geworden).

 

2. Is corona een overmachtsituatie?

Het coronavirus op zich kan nooit een grond van overmacht uitmaken, maar eventueel wel de maatregelen die door de overheid in dit kader worden opgelegd (sluiting, social distancing, …). Of deze maatregelen effectief als overmacht kunnen worden beschouwd, is een feitelijke beoordeling die door de Vrederechter zal moeten worden gemaakt. De Vrederechter zal moeten beslissen of de uitvoering van de overeenkomst door deze maatregelen tijdelijk onmogelijk is geworden. Hoe Vrederechters hiermee zullen omgaan, is op vandaag nog onzeker. De toekomst zal dit moeten uitwijzen.

Bij handelshuur lijkt het ons geen evidente situatie: de verhuurder stelt zijn pand nog ter beschikking en de huurder maakt er nog steeds gebruik van (inrichting, voorraad, aanbod … blijft zich in het pand bevinden). Enkel de mogelijkheid om klanten te ontvangen in het pand is door de overheidsmaatregel onmogelijk geworden. Dit impliceert echt niet rechtstreeks dat de huur op zich onmogelijk is geworden.

 

3. Welke houding neem ik aan als huurder?

Wacht niet af en onderneem actie

Onder het motto ‘vragen straat vrij’ raden wij aan jouw verhuurder te contacteren en samen te zoeken naar een minnelijke en haalbare oplossing. Je kan het verzoek doen om de huurgelden tijdelijk op te schorten tot de coronacrisis achter de rug is en hierbij rekenen op diens solidariteit. Het niet betalen van de huurgelden, zonder enig voorafgaand contact met de verhuurder, lijkt ons daarentegen geen correcte houding.

 

4. Hoe reageer ik als verhuurder als mijn huurder eenzijdig zijn verbintenissen opschort?

Reageer zo vlug mogelijk

Een laattijdige reactie kan eventueel beschouwd worden als een aanvaarding van de stopzetting van betalingsverplichting.

Beoordeel de situatie

Je kan – voorlopig – niet verplicht worden om met het voorstel van de huurder akkoord te gaan. Een minnelijk akkoord met je huurder is natuurlijk wel steeds mogelijk en in bepaalde gevallen heb je er als verhuurder ook baat bij je huurder tegemoet te komen. Een aantal elementen die bij deze beoordeling relevant kunnen zijn:

  • Kom ik hierdoor zelf financieel in de problemen?
  • Heb ik een goede relatie met mijn huurder?
  • Betaalde mijn huurder voor Corona stipt en correct?
  • Moet mijn huurder volledig sluiten of kan hij toch gedeeltelijk zijn activiteiten verder zetten?
  • Hoe zwaar wordt de huurder door Corona getroffen?

 

Volstaat een uitstel van de huur om mijn huurder ademruimte te geven of is een meer verregaande maatregel nodig en moet de huur geheel of gedeeltelijk kwijtgescholden worden?

Hou hierbij ook rekening met het feit dat je op huur die je eventueel zou kwijtschelden geen belastingen betaalt.

Laat de huurder niets van zich horen, maar betaalt hij geen huur, laat dan zeker niet na om een aanmaning te sturen waarbij je de verschuldigde huurgelden invordert. Zo maak je je standpunt duidelijk dat je de huurder niet van zijn betalingsverplichting wenst te ontslaan.

Wij volgen uiteraard eventuele wettelijke maatregelen vanuit de overheid op de voet op en zullen niet nalaten je hier tijdig van op de hoogte te brengen.

 

Heb je hulp of advies nodig om gebruik te kunnen maken van één van bovenstaande steunmaatregelen, dan helpen wij je graag verder.  Contacteer ons op het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.

Ten slotte wensen we je te informeren dat we bij Titeca alle nodige maatregelen i.k.v. het coronavirus genomen hebben en verder de aanbevelingen van de FOD Volksgezondheid op de voet volgen. Om besmetting van medewerkers en klanten binnen de kantoren te vermijden, hebben we alle digitale tools ingezet zodat onze medewerkers van thuis uit kunnen werken.

Wij blijven zoals gewoonlijk bereikbaar op het gekende telefoonnummer en/of via mail.  Daarnaast voorzien we ook permanentie in de kantoren van maandag t.e.m. vrijdag.