Nieuws  |  

23.04.2020

Alternatief ondernemen in coronatijden: aandachtspunten voor de horecasector

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Er bestaat geen twijfel dat de horeca op dit moment voor grote uitdagingen staat door de opgelegde coronamaatregelen. Al sinds medio maart hebben alle horecazaken in België hun deuren tijdelijk moeten sluiten wat financieel voor een grote uitdaging zorgt. Het is aannemelijk dat het nog even zal duren vooraleer de sector terug zijn normale gang van zaken zal kennen, ook na de versoepeling van de maatregelen.

De financiële hinder die ondervonden wordt, wordt voor een deel opgevangen door diverse steunmaatregelen vanuit de overheid. Heel wat horecaondernemers zijn ook niet bij de pakken blijven zitten en hebben met de nodige creativiteit alternatieve inkomstenbronnen gecreëerd die hun zaak ook tijdens de lockdown draaiende houdt. Deze vormen van alternatief ondernemen juichen wij alleen maar toe. Toch is het ook belangrijk om rekening te houden met de toepasselijke regelgeving voor deze bijkomende activiteiten. Daarom staan we hier even stil bij de aandachtspunten bij het aanbieden van afhaalmaaltijden en cadeaubonnen.

 

Afhaalmaaltijden en/of leveren van maaltijden aan huis

Praktische aspecten

 • Het is enkel toegelaten om maaltijden aan te bieden die worden afgehaald of geleverd in de strikte zin van het woord. De klant mag op geen enkele manier de maaltijd ter plaatse kunnen consumeren;
 • Laat je klanten weten dat je maaltijden blijft aanbieden in een gewijzigde vorm (afhaal of levering) via digitale kanalen: eigen website, Facebookpagina van het restaurant, mailing, sociale media,… Zo blijft je onderneming in de picture;
 • Het bestellen kan op veel manieren georganiseerd worden: via uw website, per mail, telefonisch, etc.
 • Indien je horecazaak voornamelijk gericht is op volwassenen, kan het belangrijk zijn om tijdelijk ook gerechten te voorzien voor kinderen. Zo wordt immers een veel grotere doelgroep bereikt en wordt de drempel tot bestellen voor het volledige gezin verlaagd;
 • Speel in op de behoefte naar lokale producten en werk met producten van lokale leveranciers. Samen sterk.

Financieel

 • De verkoopprijs van de gerechten moet niet verminderd worden in vergelijking met de normale prijs van het gerecht op de kaart. De kwaliteit van de bereiding blijft immers dezelfde;
 • Naast de prijs van het gerecht is het ook belangrijk om de normale marge (omzet/kostprijs omzet) te bewaken. Zo wordt ook tijdens deze uitzonderlijke periode dezelfde toegevoegde waarde gecreëerd;
 • Naar aanleiding van de tijdelijke sluitingsperiode en de verminderde omzet kan het voorkomen dat bepaalde drank- en etenswaren niet op tijd verbruikt zullen worden. Ook hier kan creatief op ingespeeld worden door acties of promoties op te zetten om de voorraad etenswaren en drank te verminderen. Bijv. door ook aangepaste dranken aan te bieden bij de afhaalmaaltijden.

BTW & geregistreerde kassa

 • Afhaalmaaltijden en leveringen van maaltijden aan huis worden inzake btw beschouwd als een loutere goederenlevering. Daardoor zijn andere btw-tarieven van toepassing, namelijk:
  • 6% op de levering van voedingswaren en niet-alcoholische dranken.
  • 21% op de levering van alcoholische dranken en bepaalde luxeproducten.
 • De eventuele leveringskost die in rekening gebracht wordt mag steeds aan het laagste btw-tarief toegewezen worden van de levering;
 • Indien er in de horeca-inrichting een geregistreerde kassa gebruikt wordt, moeten alle afhalingen en leveringen geregistreerd worden in deze kassa. Elke klant dient dus nog steeds een GKS-ticket te ontvangen. Op dit vlak verandert er dus niks. Er dient dus ook geen bijkomend dagontvangstenboek bijgehouden te worden;
 • Indien er in de horeca-inrichting geen geregistreerde kassa gebruikt wordt omdat voor de sluiting daartoe geen verplichting was, is het niet noodzakelijk een btw-bonnetje uit te reiken aan klanten voor de gedane afhalingen en meeneemmaaltijden. Elke verkoop moet evenwel individueel opgenomen worden in het dagontvangstenboek;

Regelementering inzake hygiëne

 • Alle HACCP-normen moeten blijvend gerespecteerd worden, ook wanneer er enkel maatlijden aangeboden worden ter afhaling of per levering;
 • Indien de horecazaak voor corona-crisis geen afhaalmaaltijden of delivery service aanbood, moeten deze nieuwe (tijdelijke) activiteiten niet gemeld worden aan het FAVV maar moeten de geldende hygiënevoorschriften uiteraard wel blijvend gerespecteerd worden. Voor een overzicht van deze voorschriften verwijzen wij naar de FAQ die het FAVV daarvoor specifiek heeft gepubliceerd;
 • Het is belangrijk steeds duidelijk te communiceren welke allergenen aanwezig zijn in de aangeboden maaltijden. Het FAVV vereist dat deze kennisgeving ofwel schriftelijk gebeurt bijv. door vermelding op de digitale menukaart of met een etiket op de maaltijd zelf of steeds mondeling aan de klant wordt meegedeeld. Er wordt evenwel steeds aangeraden om dit op een schriftelijke manier te doen;

 

Cadeaubonnen

Praktische aspecten

 • Een mogelijke manier om het inkomstenverlies gedeeltelijk op te vangen is de verkoop van waardebonnen van jouw horecazaak extra in de verf te zetten. Het is een belangrijk middel om je klantenbinding te versterken en het laat je toe om je klanten bijvoorbeeld te verrassen met een nieuwe menukaart van zodra jouw zaak opnieuw kan geopend worden. Bovendien verschuif je toekomstige inkomsten naar een vroeger tijdstip, een moment waarop je ze het hardst nodig hebt;
 • Verlaag de drempel voor jouw klanten om een cadeaubon van je zaak te kopen en sluit je aan bij het #horecacomeback-initiatief opgezet door de sectorfederaties en partners. Het garantiefonds neemt de eventuele onzekerheden van geïnteresseerden helemaal weg;
 • Koppel een leuke actie aan de aankoop van de cadeaubon, zo laat je je klanten naar iets uitkijken.

 

Boekhoudkundige & fiscale aspecten

 • Het uitschrijven van een cadeaubon maakt de btw niet altijd onmiddellijk opeisbaar, afhankelijk van het type cadeaubon. Neem zeker contact met ons op om na te gaan onder welke categorie de vouchers die worden uitgeschreven vallen en wat de btw-regels hiervoor zijn;
 • De ontvangsten uit de verkochte cadeaubonnen dienen geregistreerd te worden in de GKS. De manier waarop deze geregistreerd worden is belangrijk, stem ook hiervoor best vooraf met je klantverantwoordelijke hoe je dit het best doet;
 • Hou een lijst bij van de uitgegeven cadeaubonnen en hun geldigheidsdatum zodat deze zowel praktisch als boekhoudkundig opgevolgd kunnen worden.

 

#Samensterk

Het Vlaams Agentschap voor Innoveren & Ondernemen heeft samen met zelfstandigenorganisaties de website koopinjebuurt.be gelanceerd. Dit platform is een online verzamelplaats waar je als consument lokale ondernemers kan terugvinden. Je kan jouw zaak gratis registreren en het is niet noodzakelijk dat je een webshop hebt of lid bent van een van de organisaties. Ideaal voor wanneer je jouw zaak meer lokale zichtbaarheid wil geven.

 

Indien je hierover meer informatie wenst, contacteer ons dan op het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.