Nieuws  |  

26.01.2021

Beleggen in cryptomunten, fiscus op de loer?

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Afgelopen weken was de exponentiele prijsstijging van de cryptomunten weer hot topic in de media. De vraag blijft actueel: “zijn de eventueel gerealiseerde meerwaarden belastbaar of niet?”. Hoewel de cryptomunten een belangrijke plaats in de tradingmarkt beginnen te krijgen, kan er worden vastgesteld dat er hieromtrent weinig tot geen Belgische en internationale wetgeving is. Een korte toelichting met de stand van zaken.

 

1. Inkomstenbelasting

De cruciale vraag wanneer de opbrengst van één of meerdere verrichtingen moet worden belast, is en blijft een feitenkwestie. In het Wetboek Inkomsten Belasting kan hierover een bepaling worden teruggevonden, namelijk het ‘normaal beheer van privévermogen’. Wanneer het privévermogen normaal wordt beheerd, is er immers geen belasting verschuldigd op de meerwaarde.

Om te bepalen of de handel in cryptomunten “normaal beheer” is, moet er naar (i) het speculatief karakter, (ii) de frequentie en (iii) het beheer als goed huisvader worden gekeken. De bewijslast hiervan ligt steeds bij de fiscus.

Onder “speculatief” kan worden verstaan het nemen van een groot risico met oog op grote winsten of een kans op zwaar verlies. Dit is een belangrijke factor om te bepalen of er al dan niet belasting verschuldigd is. Is er sprake van speculatief beheer dan kan de fiscus dit als divers inkomen beschouwen.

Daarnaast wordt er gekeken naar de frequentie van de transacties en of je intensief bezig bent met het vergaren van winsten door de aan- en verkoop van Cryptomunten. Indien een cryptotrader op regelmatige basis “trade” en hierbij professioneel te werk gaat, kunnen deze winsten worden gekwalificeerd als beroepsinkomsten.

Ten slotte, een goed huisvader moet diversifiëren. Dit is het geval wanneer je bv. slechts een gedeelte van je privévermogen in cryptomunten belegt. De nadruk bij dit criterium ligt vooral op het feit of er risico’s worden genomen waardoor het privévermogen in gevaar kan worden gebracht. Is dit het geval dan kan ook hier de fiscus de eventueel behaalde meerwaarden beschouwen als een divers inkomen.

 

2. Relevante voorafgaande beslissing

In een voorafgaande beslissing van 2017 werd de vraag gesteld of de meerwaarde op “Bitcoins” belastbaar was als beroepsinkomen, divers inkomen of helemaal niet. De aanvrager in kwestie had een tool ontwikkeld om automatisch aan-en verkopen van “Bitcoins” te laten plaatsvinden. In deze zaak heeft de Rulingcommissie geoordeeld dat de transacties een speculatief karakter hadden waardoor deze als divers inkomen (33% + gemeente belasting) dienden te worden belast.

 

3. Taxatie  blijft op vandaag voornamelijk een feitenkwestie

Wie dagdagelijks bezig is met de koop en verkoop van cryptomunten en hierop winsten behaalt, zal in principe hierop worden belast aan het progressief tarief in de personenbelasting.

Is er geen sprake van een dagelijkse bezigheid dan bestaat de kans dat de fiscus de meerwaarde als belastbaar beschouwt wanneer er sprake is van een speculatief beheer of indien er sprake is van het schenden van het principe van het beheer als goed huisvader. In dit geval wordt de meerwaarde belast aan 33%.

Of de behaalde meerwaarden/winsten getaxeerd zullen worden, blijft evenwel een feitenkwestie waar de bewijslast bij de fiscus ligt. Maar wat wel een zekerheid is, is dat de cryptomunten op vandaag de volle aandacht van de fiscus hebben.

 

Wens je hierover meer informatie, kan je ons steeds bereiken via het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.