Nieuws  |  

9.10.2020

Bijkomende verstrengingen voor de horecasector

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Woensdag werden er voor de horecasector verstrengde maatregelen aangekondigd gezien de stijgende corona besmettingen. Op 8 oktober trad een nog strengere versie in werking voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Sinds vrijdag 9 oktober gelden er voor de horecasector in Vlaanderen en Wallonië bijkomende beperkingen. Hieronder worden de verschillende maatregelen voor elk van de drie gewesten nog eens uit de doeken gedaan.

 

Vlaanderen en Wallonië

Strengere maatregelen voor de cafés

Voor Vlaanderen en Wallonië gelden op vandaag dezelfde regels: in de cafés mogen nog slechts 4 personen zetelen aan tafel, en ze worden verplicht te sluiten om 23u ’s avonds. Gezinnen van 5 of meer mogen echter wél nog samen aan één tafel zitten. De restaurants mogen daarentegen nog steeds 10 personen aan één tafel zetelen, en moeten pas om 1u ’s nachts de deuren sluiten. De dubbel van 4 geldt dus niet aan tafel op restaurant.

 

Welke zaken worden als een café beschouwd, en welke als restaurant?

De regelgeving definieert een restaurant als elke onderneming die een toelating 1.1 bekomen heeft van het Federaal Voedselagentschap (FAVV).

Alle eetzaken moesten sowieso al over dergelijke toelating beschikken om ook vóór de coronacrisis überhaupt de deuren te mogen openen, dus de restauranthouders moeten in principe geen bijkomende stappen ondernemen om open te mogen blijven. Niet alleen restaurants, ook frituren, traiteurs en grootkeukens hebben in principe dergelijke toelating nodig.

De ondernemingen die niet over dergelijke toelating beschikken, worden als café beschouwd.

 

Wat werd er nog beslist?

Daarnaast mogen er slechts 4 personen aanwezig zijn op privé-bijeenkomsten. Deze beperking geldt echter niet voor de privéfeesten die georganiseerd worden door een professionele cateraar: in dat geval geldt er voorlopig geen maximum aantal personen. Ook op andere professioneel georganiseerde events en samenkomsten zou de regel van maximaal 4 personen niet gelden. Er dient wel rekening gehouden te worden met het aantal personen die maximum aan één tafel mogen plaatsnemen, zijnde 10.

Bovenstaande beperkingen gelden voor minstens een maand.

 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Alle cafés en feestzalen moeten een maand de deuren sluiten

De Brusselse Gewestregering gaat nog enkele stappen verder: alle cafés, feestzalen, koffiehuizen en andere drankgelegenheden moeten de deuren sluiten. Ook sportclubs moeten de kantine sluiten.

Voor restaurants gelden deze maatregelen op vandaag niet: zij mogen net zoals in Vlaanderen en Wallonië 10 personen per tafel verwelkomen, en hoeven pas om 1u ’s nachts te sluiten.

 

Welke zaken worden als een drankgelegenheid beschouwd, en welke als restaurant?

Dat is op vandaag nog niet geheel duidelijk. De Brusselse regelgeving maakt geen onderscheid op basis van een ‘toelating’ van het FAVV, maar baseert zich op volgende definities:

  • Drankgelegenheid: plaats toegankelijk voor het publiek bedoeld voor de consumptie van al dan niet alcoholische dranken ter plaatse, ook al Is deze activiteit slechts bijkomstig. Hiermee worden meer bepaald bedoeld cafés, bars, tapgelegenheden, theehuizen, cafetaria’s en elke andere plek waar alcoholische en niet alcoholische dranken worden aangeboden voor verbruik ter plaatse.
  • Restaurant: plaats toegankelijk voor het publiek in hoofdfunctie bedoeld om maaltijden te bereiden en/of ter beschikking te stellen van het publiek die ter plaatse worden genuttigd of meegenomen worden.

 

We raden aan om eventueel naar de NACE-code van de onderneming te kijken. Hoewel de wet ze niet als onderscheidende criteria beschouwt, kunnen ze wel enigszins duidelijkheid bieden:

  • Valt men onder de nacebel codes 56101/56102 dan is men hoogstwaarschijnlijk een restaurant.
  • Valt men onder de nacebel code 56301 dan is men hoogstwaarschijnlijk een café.

 

Neem bij twijfel of vragen zeker contact op met de sectorfederatie.

 

Wat werd er nog beslist?

Naast bovenstaande beperkingen voor de cafés en andere drankgelegenheden:

  • Is het verboden op de markten voeding te nuttigen;
  • Is het verboden in het volledige Hoofdstedelijke Gewest verboden alcohol te consumeren;
  • Amateursportclubs mogen niet lager publiek binnenlaten in overdekte ruimten;
  • Nachtwinkels en speelzalen moeten nog steeds om 22 uur sluiten

 

Heb je hieromtrent bijkomende vragen? Je kan ons steeds bereiken via het nummer 051 26 82 68 of via e-mail naar info@titeca.be.