Nieuws  |  

19.02.2021

Bijzondere exportsteun Brexit

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Nog tot en met 12 maart staat er bij Flanders Investment & Trade (F.I.T.) een oproep open voor bijzondere exportsteun in het kader van de Brexit.  Exportondernemingen met minstens 5 voltijds tewerkgestelden en een vestiging in het Vlaamse Gewest kunnen een eenmalige subsidie bekomen van 10.000 euro voor het realiseren van een Brexit gerelateerd project of voor een project dat de gevolgen van de Brexit voor de onderneming opvangt.

 

1. Voorwaarden

1.1. Ontvankelijkheidsvoorwaarden

De aanvragende onderneming moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De onderneming is een KMO met een Belgisch ondernemingsnummer en een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest.
 • De onderneming heeft minstens vijf voltijdsequivalenten ingeschreven personeel volgens de laatst neergelegde jaarrekening.
 • De onderneming heeft een positief eigen vermogen volgens de laatst neergelegde jaarrekening.
 • De onderneming heeft tijdens het laatst afgesloten boekjaar een exportaandeel van minstens 20% gerealiseerd.
 • De onderneming is in orde met de sociale en fiscale wetgeving.
 • De onderneming heeft alle verbintenissen ten aanzien van FIT nageleefd.

 

Volgende ondernemingen zijn uitgesloten:

 • Ondernemingen in ontbinding, stopzetting, faillissement of vereffening.
 • Ondernemingen die behoren tot de volgende groepen in de NACE-BEL-code 2008: 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.6, 01.7, 03.1, 25.4, 30.4, 45.1, 46.2, 55.1, 55.2, 55.3, 56.1, 56.2, 56.3, 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2, 65.3, 66.3, 68.1, 68.2, 68.3, 78.2, 79.1.

 

1.2. Inhoudelijke voorwaarden

Je moet kunnen aantonen dat de Brexit gevolgen heeft op jouw exportactiviteit. Voorbeelden:

 • Daalde de export van je onderneming naar het VK, al dan niet via verdelers, agenten of andere partners?
 • Moeten er bijkomende kosten worden gemaakt door het vertrek van het VK uit de EU?
 • Wil je diversifiëren door andere landen te verkennen?
 • Of ga je net in het VK een tandje bijsteken omdat je er nieuwe opportuniteiten spot?

 

1.3. Subsidiale kosten

De kosten die je maakt moeten passen in de relance naar aanleiding van de Brexit en betrekking hebben op activiteiten ter bevordering van het internationaal ondernemen. Voorbeelden:

 • kosten voor douanesoftware systemen;
 • registratie- en hercertificatiekosten;
 • kosten douanevertegenwoordiger;
 • kosten Brits btw en/of EORI-nummer;
 • kosten fiscaal agent;
 • kosten inwinnen advies bij externe consultants;
 • verzendingskosten van stalen;
 • kosten voor digitale marketing;
 • kosten voor diversificatie naar andere exportmarkten
 • andere kosten die uw firma maakt om de gevolgen van de Brexit op te vangen.

 

De kosten moeten in totaal minstens 10.000 euro bedragen en mogen pas gemaakt worden na de indiening van de steunaanvraag.

 

2. Bedrag

De subsidie is een eenmalig forfait van 10.000 euro.

Er is budget voorzien voor 200 projecten.

 

3. Aanvragen

De subsidie moet online aangevraagd woren via MijnFIT.

De oproep staat nog open tot en met vrijdag 12 maart om 17u00 of tot uitputting van het budget.

Ontvankelijke en volledige dossiers die eerst worden ingediend, komen eerst in aanmerking voor de steun (‘First come, first served’-principe).

 

Wens je hierover meer informatie, contacteer onze subsidie expert via het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be