Nieuws  |  

18.11.2020

Brexit opgevist uit de vergeetput?

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie verlaten, maar die dag trad ook een overgangsperiode in werking. Deze houdt in dat het Verenigd Koninkrijk nog tot eind dit jaar deel blijft uitmaken van de Europese douane-unie en van de zogenaamde interne markt. Maar wat vanaf 1 januari 2021? Dan loopt de overgangsperiode op zijn eind en bovendien lopen de onderhandelingen over een toekomstig Europees-Brits handelsakkoord zeer moeizaam. Deal of niet, de Brexit zal dus belangrijke gevolgen hebben voor ondernemingen die handel voeren in het Verenigd Koninkrijk. Welke stappen kan je als ondernemer reeds nemen om je hierop voor te bereiden? We lijsten hierna alvast enkele aandachtspunten op.

 

Bekijk hier het pdf-formaat. 

 

Checklist

Breng je douaneformaliteiten in orde

Klokslag 24:00 uur in de nacht van 31 december 2020 op 1 januari 2021 treedt het VK uit de Europese douane-unie en de interne markt. Het zal dus belangrijk worden om na te gaan wat de gevolgen zijn die gepaard gaan met de invoer uit het VK en/of uitvoer naar het VK. Denk hierbij aan volgende zaken:

 • Wat kost een douane uitklaring in België en een douane uitklaring in het VK?
 • Welke invoerrechten zijn verschuldigd op mijn goederencodes?
 • Dienen douanevergunningen (bv douane-entrepot, actieve of passieve veredeling) aangevraagd te worden?
 • Dien ik een Belgische EORI-nummer aan te vragen?
 • Ben ik voldoende vertrouwd met het PLDA-aangiftesysteem dat de douane gebruikt? Of moet ik beroep doen op een externe douanevertegenwoordiger?

 

Ook op btw-vlak dient waakzaamheid geboden te worden

 • De invoering van de Brexit zorgt voor een herinvoering van een fiscale grens tussen de EU en het VK. En brengt aldus het einde van het intracommunautair stelsel met zich mee.
 • De levering van goederen naar een afnemer in het VK zal niet langer beschouwd worden als een IC-levering, maar als een vrijgestelde uitvoer. Hiervoor moeten de nodige bewijsstukken voorgelegd worden (vervoerdocumenten, enig document…).
 • Ook omgekeerd, de levering van goederen vanuit het VK naar een Belgische afnemer zal in België niet langer beschouwd kunnen worden als een IC-verwerving, maar als een belaste invoer. Beschik je over een vergunning ET 14.000 om de voldoening van de Belgische btw te verleggen naar je btw-aangifte of dien je de btw onmiddellijk te voldoen bij inklaring?

 

Effect van de Brexit op de logistiek?

 • De tussenkomst van de douane en allerhande keuringsinstellingen voor producten en leveringen naar of uit het VK brengen ook heel wat administratieve implicaties met zich mee.
 • Denk hierbij aan: aangiftes en controles aan de grensposten, wat betekent de extra wachttijd en procedurekosten voor de logistiek van jouw bedrijf? Krijg je jouw producten wel tijdig in het VK? Moet er eventueel een voorraad aangelegd worden in het VK om efficiënt te kunnen werken?

 

En wat met het personeel dat je tewerkstelt in het VK?

 • Men kan straks niet meer onbeperkt met eigen Belgisch personeel in het VK werken. Het Europees principe van vrij verkeer van personen is dan immers niet langer van toepassing.
 • Heb je reeds visa’s en werkvergunning voor jouw personeel aangevraagd?

 

In welke munteenheid worden contracten afgesloten, worden facturen betaald, wat met het wisselkoersrisico…?

 • De Britse pond onderging de laatste tijd ten gevolge van de nakende Brexit heel wat schommelingen.
 • Hoe vang je eventuele wisselkoersverschillen op? In welke munteenheid onderhandel je? Voorzie je wisselkoersclausules in de door jouw afgesloten contracten?

 

De lijst aan potentiële concurrenten wordt alleen maar langer

 • Ook al handelt jouw onderneming niet zelf rechtstreeks met het VK, toch kan ook jouw onderneming  indirect de gevolgen van de Brexit ondervinden. Dit, bijvoorbeeld, omdat jouw klanten exporteren naar het VK en zij te maken krijgen met minder afzet. Of jouw toeleverancier zelf kan minder producten afnemen in het VK.
 • Bijkomend kan het natuurlijk ook zijn dat één van jouw grootste concurrenten die in het VK gevestigd is plots extra handelsbelemmeringen krijgt opgelegd.

 

Zijn jouw verpakkingen en etiketteringen (voor voedingswaren) nog in lijn met de geldende wetgeving?

 • De Europese en Britse voorschriften voor etikettering zullen vermoedelijk geleidelijk aan van elkaar beginnen afwijken.
 • Niet alleen liggen de voorkeuren van Britse en Europese consumenten soms ver uit elkaar, de lokale voedingsindustrieën lanceren ook verschillende markt- en gebruikstesten. Denk aan verschillen in de kleur of opmaak van verpakkingen. Daarnaast is soms ook een andere terminologie gangbaar.
 • Contacteer eventueel jouw sectorfederatie of het Belgische Verpakkingsinstituut (BVI) voor specifieke vragen.

 

Wat met (handels) contracten na de Brexit

 • Ook al bestaat er rond de Brexit nog veel onzekerheid, toch kan je je al voorbereiden op de mogelijke gevolgen. Deze nieuwe economische situatie moet immers weerspiegeld worden in de nieuwe en bestaande contracten.
 • Door proactief om te gaan met de mogelijke gevolgen van de Brexit, toon je bereidwilligheid om een relatie op lange termijn te vrijwaren. Bijkomend vermijd je ook latere discussies door nu reeds jouw (handels)contracten te heronderhandelen.

 

Wat betekent de Brexit voor jouw Europese merken, modellen en andere intellectuele eigendomsrechten?

 • De Britse regering heeft aangegeven dat ze in het VK gelijkwaardige rechten zal toekennen aan alle EU-merknamen die voor de Brexit al in de EU werden beschermd. Zo zullen de Britse autoriteiten automatisch een nieuw Brits merkrecht creëren. Bijgevolg kan je ook deze merken onder de lokale wetgeving in het VK laten beschermen.
 • Daarnaast blijft het VK ook na de Brexit lid van het European Patent Office (EPO). Waardoor aldus de huidige regelgeving voor patenten blijft gelden.

 

Eind november zou er een akkoord moeten zijn tussen het VK en EU om alles tegen het eind van dit jaar vlot te laten verlopen.

De vraag blijft evenwel als het VK en de EU tot een akkoord zullen komen. Eén ding is evenwel duidelijk: de klok tikt ongenadig verder.

 

Mocht je hierover vragen hebben over de concrete impact op jouw onderneming en op verdere ontwikkeling van de Brexit, neem dan zeker contact op met jouw klantverantwoordelijke of contacteer ons op het volgend e-mailadres: brexit@titeca.be