Nieuws  |  

23.02.2021

Buitenlandse onroerende goederen krijgen een KI

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Nadat België op de vingers werd getikt door het Europees Hof van Justitie, zorgt het Federaal Parlement met haar recent gepubliceerde wet dat buitenlandse onroerende goederen fiscaal voortaan gelijk behandeld worden als de in België gelegen onroerende goederen. Het onroerend inkomen zal voor beide types berekend worden op het kadastraal inkomen. Of dit effectief een voordeel zal opleveren voor eigenaars van buitenlandse onroerende goederen blijft voorlopig nog koffiedik kijken maar voortaan kan iedereen wel op zijn/haar beide oren slapen: elk onroerend goed is vanaf nu gelijk voor de wet.

 

Wat?

België is in het verleden meermaals op de vingers getikt door het Europees Hof van Justitie vanwege de discriminerende behandeling van in het buitenland gelegen onroerende goederen. Hiertoe werd een boete van 2 miljoen euro opgelegd en een dwangsom van 7.500 euro per dag dat de wetgeving niet is aangepast.

De minst voor de hand liggende oplossing werd plots de oplossing, namelijk een KI toekennen aan alle in het buitenland gelegen onroerende goederen.

 

Hoe?

Voor de vaststelling van het KI van het buitenslands gelegen onroerende goed dient er te worden uitgegaan van de “normale nettohuurwaarden” op 1 januari 1975. Gezien dit in de meeste gevallen niet voor handen is, werd er in de wet een berekening opgenomen om het KI te kunnen bepalen, namelijk:

  • Kadastraal inkomen = (Actuele verkoopwaarde / 15,015 correctie factor) x 5,3% kapitalisatietarief

Voor het jaar 2021 bedraagt de correctiefactor 15,015 %. Deze correctiefactor zal jaarlijks worden geactualiseerd en via een bericht in het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt.

Voorbeeld:

Onroerend goed gelegen in Nederland met een actuele verkoopwaarde van 1.000.000 euro.

  • (1.000.0000 / 15,015) x 5,3% = 3.529,80 euro KI

 

Wanneer?

Elke verwerving of vervreemding van een zakelijk recht op een in het buitenland gelegen onroerend goed dient binnen de vier maanden vanaf de verwerving of vervreemding, te worden aangegeven bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. De aangifte zal ten vroegste vanaf juni via MyMinfin kunnen gebeuren.

Wie op 31 december 2020 al over een buitenlands onroerend goed beschikte, krijgt uitstel tot 31 december 2021 om de aangifte te voldoen.

Daarnaast is er ook een sanctie verbonden aan het niet nakomen van de voormelde aangifteverplichtingen. Deze sanctie bedraagt minstens 250 en maximaal 3.000 euro.

 

Wens je hierover meer informatie, kan je ons steeds bereiken via het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.