Nieuws  |  

11.05.2020

Carry back-regeling voor fiscale coronaverliezen

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Op federaal niveau denkt men er aan om de getroffen ondernemingen en zelfstandigen te ondersteunen door het invoeren van een ‘achterwaartse verrekening’ (‘carry back-regeling’) van fiscale verliezen die werden opgebouwd als gevolg van het coronavirus.

Deze carry back-regeling zou het mogelijk maken om de fiscale verliezen die dit jaar werden geleden ten gevolge van de COVID-19 pandemie te verrekenen met reeds belaste winsten van 2019. Op deze wijze zouden ondernemingen een deel van hun voorafbetalingen van 2019 kunnen recupereren.

Daarnaast zouden bedrijven de komende drie jaar een zogenaamde wederopbouwreserve aanleggen ten belope van het verlies dat ze in 2020 lijden. Het geld om het eigen vermogen terug op peil te brengen zou dan worden afgetrokken van de bedrijfswinsten van 2020 en de komende jaren. Daardoor moeten tijdelijk opnieuw minder belastingen worden betaald.

Het is evenwel nog wachten op de definitief goedgekeurde wetteksten en een duidelijke omschrijving van de voorwaarden die gekoppeld zijn aan deze carry back-regeling. Zodra hierover meer bekend, kan u dit uiteraard vernemen via onze Titeca-kanalen.

 

Indien je hierover meer informatie wenst, contacteer ons dan op het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.