Nieuws  |  

6.11.2020

Coronamaatregelen en – steun in november: een overzicht

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag (06/11) toelichting gegeven omtrent bijkomende steunmaatregelen om de zelfstandigen en werknemers door de tweede lockdown te loodsen. Hieronder worden de belangrijkste steun – sluitingsmaatregelen voor u kort toegelicht.

 

Steunmaatregelen

Zelfstandigen

Vlaams beschermingsmechanisme

Elke ondernemer die tussen 1 oktober en 18 november 2020 een omzetverlies van minstens 60% lijdt, kan beroep doen op het Vlaamse Beschermingsmechanisme (zie eerdere nieuwbrief).

Gelet op de bijkomende sluitingen beslist door de Vlaams Regering op 27 oktober 2020, zal ook voor die verplicht gesloten ondernemingen het omzetverlies van minstens 60% niet aangetoond moeten worden. Ook de ondernemingen die open mogen blijven maar wel een omzet verlies van 60% lijden, zullen in principe in aanmerking komen voor het beschermingsmechanisme. Verder details hierover volgen nog.

 

Investeringsaftrek wordt verlengd

Het verhoogde basistarief van de investeringsaftrek (25% ipv 8%) wordt verder verlengd. Eenmanszaken, vrije beroepen en KMO’s die investeringen gedaan hebben tussen 12 maart 2020 en 31 december 2022 kunnen genieten van een investeringsaftrek van 25%. De maatregel  wordt aldus met 2 jaar verlengd.

 

Verlenging uitstel betaling van belastingen

De steunmaatregel om financiële ademruimte te geven aan getroffen ondernemingen zal worden verlengd (huidige afloop is 31/12/2020). De mogelijkheid zal dus blijven om individueel uitstel van betaling van belastingen te bekomen zonder boetes en nalatigheidsinteresten.

 

De overbruggingsrechten

De zelfstandigen die op basis van de nieuwe maatregelen verplicht de deuren moeten sluiten, of economische hinder ondervinden omwille van corona, kunnen onder bepaalde voorwaarden genieten van een overbruggingsrecht. Let op: de overbruggingsrechten zijn niet met elkaar te cumuleren!

 

OVERBRUGGINGSRECHT-CORONA

Voor wie: De zelfstandigen die verplicht de deuren moeten sluiten (bv. een café-uitbater), of de zelfstandigen die sterk afhankelijk zijn van ondernemingen die verplicht moeten sluiten (bv. een brouwer).

Welk bedrag: De zelfstandigen die verplicht moeten sluiten of van deze sectoren afhankelijk zijn en de activiteiten volledig hebben stilgelegd krijgen een dubbele uitkering: 2.583,38  (of 3.228,20 euro per maand met gezinslast). De zelfstandigen die afhankelijk zijn van deze sectoren maar toch nog de activiteit beperkt voortzetten, krijgen een enkele uitkering: 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro per maand met gezinslast).

Hoe aan te vragen: Aanvraag indienen bij het sociaal verzekeringsfonds van de klant.

 

HEROPSTART-OVERBRUGGINGSRECHT (“RELANCE-UITKERING”)

Voor wie: De zelfstandigen die op 3 mei een hoofdactiviteit uitoefenden die op dat moment verplicht stopgezet moest zijn, en zich geconfronteerd zien met een blijvende omzetdaling:

Om een relance-uitkering te genieten voor de maanden juni t.e.m. september moet de omzet in Q2 2020 minstens 10% lager liggen dan de omzet in Q2 2019.

Om een relance-uitkering te genieten voor de maanden oktober t.e.m. december moet de omzet in Q3 2020 minstens 10% lager liggen dan de omzet in Q3 2019.

Welk bedrag: 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro per maand met gezinslast).

Hoe aan te vragen: Aanvraag indienen bij het sociaal verzekeringsfonds van de klant.

 

KLASSIEK OVERBRUGGINGSRECHT

Voor wie: De zelfstandigen die in quarantaine moeten maar niet arbeidsongeschikt zijn, en over een quarantaine-attest beschikken. Daarnaast zouden starters die niet voor bovenstaande overbruggingsrechten in aanmerking komen, een beroep kunnen doen op het klassiek overbruggingsrecht.

Welk bedrag: 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro per maand met gezinslast) voor een volledige maand onderbreking. Onderbreekt de zelfstandige zijn activiteiten bv. maar voor een week, dan krijgt hij een geprorateerd bedrag.

Hoe aan te vragen: Aanvraag indienen bij het sociaal verzekeringsfonds van de klant.

 

Aanvullende ziekte-uitkering samenwonende zelfstandigen

De arbeidsongeschikte samenwonende zelfstandigen krijgen een aanvulling van hun arbeidsongeschiktheidsuitkering tot het niveau van het (enkelvoudig) overbruggingsrecht.

 

Werknemers en werkgevers

Versoepelde tijdelijke werkloosheid

De federale regering heeft zonet aangekondigd dat tijdelijke werkloosheid voor corona opnieuw voor alle bedrijven wordt ingevoerd. Alle ondernemingen zullen werknemers dus opnieuw door middel van de vereenvoudigde procedure op tijdelijke werkloosheid kunnen plaatsen.

De tijdelijke werkloze is gerechtigd op een uitkering van omstreeks 70% van een geplafonneerd loon. De RVA neemt daarenboven een supplement van 5 euro per dag voor haar rekening.

Daarnaast zou de overheid tussenkomen voor de financiering van het vakantiegeld en de eindejaarspremie voor langdurig tijdelijk werklozen.

Werknemers die in 2020 minstens 52 dagen tijdelijk werkloos geweest zijn, zullen een toeslag op hun eindejaarspremie krijgen van 10 euro per extra dag tijdelijke werkloosheid. Het supplement zou in alle gevallen minstens 150 EUR bedragen.

 

Terugbetaling werkgeversbijdragen derde kwartaal

De sectoren die moeten sluiten krijgen een kwijtschelding van de werkgeversbijdragen voor het derde kwartaal. Ook toeleveranciers zouden in aanmerking komen, als zij een omzetdaling van 65% kunnen aantonen. Meer details volgen nog.

 

Aanvullende ziekte-uitkering

De arbeidsongeschikte werknemers die geen recht meer hebben op gewaarborgd loon zullen een verhoogde uitkering krijgen die de globale uitkering op gelijke hoogte brengt met een uitkering voor tijdelijke werkloosheid.

 

Overige steunmaatregelen

 • Verlenging btw-verlaging (6%) op handgels en mondmaskers;
 • Verlenging van de gratis notariële volmachten waardoor mensen zich niet naar het notariskantoor moeten begeven;
 • Verlenging van de garantieregeling voor KMO’s en de garantieregeling voor kredietverzekeringen tot 30 juni 2021;
 • Extra uitstel van betaling voor de vennootschapsbijdrage tot het einde van het jaar 2020 (31 oktober 2020 → 31 december 2020);
 • Fiscaal-vrijgestelde overuren binnen essentiële sectoren;
 • Verdubbeling quotum seizoensarbeid;
 • Tijdelijke werklozen kunnen voor korte perioden in de zorg aan de slag;
 • Éénmalige premie van 300,00 euro voor het zorgpersoneel.
 • Mensen die genieten van een leefloon, IVT of IGO krijgen een aanvullende premie van 50 EUR.
 • Er komt een soepelere toegang tot de kunstenaarswerkloosheid voor de cultuursector.

 

Sluitingsmaatregelen en beperkingen

Welke ondernemingen blijven open?

Essentiële winkels blijven open. Specifiek gaat het om volgende ondernemingen:

 • winkels waar voeding wordt verkocht, zoals supermarkten, bakkers, nachtwinkels of broodjeszaken
 • winkels waar dierenvoeding wordt verkocht
 • apothekers en winkels die medische hulpmiddelen zoals krukken of rolstoelen verkopen
 • winkels die verzorgings- en hygiëneproducten aanbieden
 • telecommunicatiewinkels, behalve winkels die enkel accessoires verkopen
 • doe-het-zelfzaken die vooral gereedschap en bouwmaterialen verkopen
 • tuincentra, kwekerijen, bloemenwinkels
 • krantenwinkels, boekenwinkels en winkels voor schrijf- en papierwaren
 • detailhandels die stoffen en brei- en naaigerief verkopen
 • Tankstations
 • Wassalons
 • Garages en fietsenwinkels om dringende herstellingen op afspraak uit te voeren.
 • Groothandels voor professionals (alleen voor professionals)

 

Bovenstaande lijst is niet limitatief. Bij twijfel of de onderneming al dan niet moet sluiten controleer dan het MB voor de concrete paritaire comités (in het MB staat een uitgewerkte lijst) of neem contact op met het crisiscentrum (https://www.info-coronavirus.be/nl/contact/).

 

Telewerken is verplicht

Telewerk is verplicht, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie, of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening. Werknemers die nog in de onderneming aanwezig zijn, zullen verplicht over een attest van de werkgever moeten beschikken, waarin hun aanwezigheid verantwoordt wordt.

De sociale inspectie zullen controles uitvoeren om toe te zien op de naleving ervan. Bij niet-naleving riskeert de onderneming een strafrechtelijke geldboete tussen 400-4.000 euro of een administratieve geldboete van 200-2.000 euro (te vermenigvuldigen met het aantal betrokken werknemers, met een plafond van het honderdvoud van de maximumgeldboete voor één werknemer).

 

Indien je vragen hebt, aarzel niet om contact op te nemen. Je kan ons steeds bereiken via het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be