Nieuws  |  

29.10.2020

De Corona steunmaatregelen: enkele wist-je-datjes

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Uitbreiding strategische transformatiesteun Covid-19 wordt verlengd

Bedrijven die COVID-19-gerelateerde medische producten of diensten ontwikkelen zoals geneesmiddelen of beschermende kleding, kunnen tijdelijk hogere Strategische Transformatiesteun (STS) aanvragen bij VLAIO. Het steunpercentage wordt opgetrokken van 8 naar 50%. Waar STS investeringssteun normaal enkel voor kmo’s mogelijk is, komen nu ook grote ondernemingen in aanmerking.

Steunaanvragen in het kader van deze tijdelijke uitbreiding konden aanvankelijk tot 1 november 2020 worden ingediend maar deze termijn wordt nu verlengd tot 1 mei 2021.

 

Vrijstelling en uitstel van sociale bijdragen voor zelfstandigen

Zelfstandigen die omwille van economische moeilijkheden hun sociale bijdragen niet meer kunnen betalen kunnen voor alle kwartalen van 2020 een vrijstelling van sociale bijdragen vragen, op gemotiveerd verzoek.

Daarnaast kan men op aanvraag ook een betalingsuitstel verkrijgen, en dit zowel voor de (1) voorlopige, als (2) definitieve bijdragen.

Na het verkrijgen van een goedkeuring moeten de sociale bijdragen uiterlijk op volgende tijdstippen betaald worden:

  • 31/03/2021 voor de bijdrage van het 1ste trimester van 2020;
  • 30/06/2021 voor de bijdrage van het 2de trimester van 2020;
  • 30/09/2021 voor de bijdrage van het 3de trimester van 2020;
  • 15/12/2021 voor de bijdrage van het 4de trimester van 2020.

 

Voor een verkregen betalingsuitstel van de regularisatie van sociale bijdragen van 2018 gelden echter de volgende data:

  • 31/03/2021 voor regularisaties met initieel betalingstermijn op 31/03/2020;
  • 30/06/2021 voor regularisaties met initieel betalingstermijn op 30/06/2020;
  • 31/03/2021 voor regularisaties met initieel betalingstermijn op 30/09/2020;
  • 15/12/2021 voor regularisaties met initieel betalingstermijn op 31/12/2020.

 

Let echter op: wie een vrijstelling geniet, bouwt voor de kwartalen in kwestie geen pensioenrechten op, tenzij men binnen de vijf jaar de sociale bijdragen alsnog betaalt.

 

Afschaffing btw-decembervoorschot in 2020

We willen nogmaals onder de aandacht brengen dat in het kader van de corona steunmaatregelen men als belastingplichtige (zowel voor de maand als kwartaalaangevers) niet verplicht is om het gebruikelijke btw- decembervoorschot in december 2020 te betalen. De btw die verschuldigd is voor de laatste aangifteperiode zal uiterlijk op de 20ste dag van de maand die volgt op die aangifteperiode volledig worden betaald, m.a.w. de btw over die periodes is pas volledig verschuldigd tegen 20 januari 2021.

 

Waarschuwing: Premie COVID-19: let op voor phising per mail!

Van onze beroepsfederatie kregen wij de melding dat er momenteel oplichters aan het werk zijn die burgers mailen in naam van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Dit met de boodschap dat de overheid op 10 juli heeft besloten om elk huishouden een bedrag van €202,68 toe te kennen ter compensatie van hun energie en waterfactuur. Om die premie te krijgen, heeft men, in het kader van een “verificatieproces”, zijn bankkaart of kaartlezer nodig.

Ga hier zeker niet op in! Deze mails zijn pogingen tot fraude. 

 

Indien je vragen hebt, aarzel niet om contact op te nemen. Je kan ons steeds bereiken via het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.