Nieuws  |  

10.08.2020

Digitale ambities? VLAIO geeft een financieel steuntje in de rug!

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Er is goed nieuws voor kmo’s die van plan zijn om binnenkort een digitalisatie door te voeren en hiervoor een beroep te doen op een ervaren externe dienstverlener.

Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) lanceert een oproep voor digitale transformatieprojecten waarbij de helft van de projectkosten gesubsidieerd wordt tot maximum 50 000 euro.

De oproep staat open vanaf 1 september en de projectvoorstellen worden in volgorde van indiening behandeld tot het subsidiebudget van 2,5 miljoen euro opgesoupeerd is.   

 

1. Voor wie?

De Vlaamse Overheid wil kmo’s aansporen om op de trein van de digitalisatie te springen en zich verder klaar te stomen voor de toekomst. Bovendien mag die Vlaamse kmo onder andere in de voorbije 12 maanden geen kmo-groeisubsidie ontvangen hebben.

 

2. Voor welke projecten?

Het moet gaan om een project dat de digitale maturiteit van de onderneming verhoogt, waarbij het slim gebruik en beheer van data een centrale rol dienen te spelen.

Bij de beoordeling van een project inzake de transitie naar een digitale data-gedreven onderneming, zijn verder ook volgende zaken van belang:

  • Het kan zowel op producten, diensten als processen van de onderneming gericht zijn;
  • Het project dient een bijdrage te leveren tot de realisatie van de bedrijfsstrategie en/of is gerelateerd aan kritische processen in de onderneming;
  • Een project is steeds maatwerk en is ambitieus genoeg zodat de onderneming zich in de toekomst kan onderscheiden van haar concurrenten. De loutere implementatie van standaardsoftware om ‘mee te zijn’ met de markt is dus onvoldoende.
  • Er dient gewerkt te worden met één of meer ervaren externe dienstverleners. Hun prestaties mogen ten vroegste starten de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de steunaanvraag is ingediend. De steun kan dus niet aangevraagd worden voor lopende projecten.

 

De digitalisering kan bovendien van toepassing zijn op alle facetten in de bedrijfsvoering, zoals HR, sales, kwaliteit, marketing…

 

3. Hoeveel bedraagt de subsidie ?

Het steunpercentage bedraagt 50% van de aanvaarde kosten. Om in aanmerking te  komen voor subsidie moet de projectbegroting minstens € 20.000 bedragen.

De subsidie bedraagt steeds maximaal 50.000 € en valt uiteen in twee delen :

  • maximaal € 25.000 voor ondersteuning van een of meerdere externe dienstverlener(s) (verplicht). De dienstverlener is een private speler en mag niet verbonden zijn aan de aanvragende onderneming
  • maximaal € 25.000 voor eigen kosten van de onderneming (facultatief). Het gaat dan bijvoorbeeld om personeelskosten voor medewerkers die rechtstreeks bij het project betrokken zijn.

 

Het deel eigen kosten mag niet groter zijn dan het deel externe dienstverlening.

 

4. Komt u in aanmerking?

U hebt digitale ambities en u wil weten of uw project in aanmerking komt of u wenst begeleiding bij de indiening van uw aanvraag? Aarzel dan zeker niet om contact op te nemen en dan kijken we samen of uw project steun kan genieten.

De aanvragen kunnen ingediend worden vanaf 1 september 2020 tot en met 31 oktober 2020 (tenzij de middelen vroeger uitgeput zouden zijn). Ze worden bovendien behandeld volgens het ‘first come first serve’ principe. Snel zijn is dus de boodschap!

 

Indien je hierover meer informatie wenst, contacteer ons dan op het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.