Nieuws  |  

26.03.2021

Een (zoveelste) verstrenging van de maatregelen

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Waar velen onder ons uitkeken naar de lente, wat meer gezelschap en een versoepeling van de maatregelen zorgde het overlegcomité woensdag voor een realiteitscheck wat betreft de coronapandemie. Op vandaag vragen de cijfers voor strengere maatregelen en die gaan al meteen in op 27 maart. Hebben die op jou als ondernemer een impact of niet, werd er al iets gecommuniceerd inzake bijkomende/ (ver)nieuw(d)e steunmaatregelen,… wij proberen alvast enkele van jouw mogelijke vragen te beantwoorden.

 

1. Moet ik mijn onderneming sluiten?

Opnieuw moeten de niet-essentiële zaken sluiten waarbij de lijst van winkels, die wel nog mogen open blijven, dezelfde lijst is als van tijdens de lockdown in november vorig jaar:

 • voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels
 • winkels die verzorgings- en hygiëneproducten aanbieden
 • dierenvoedingswinkels
 • apotheken
 • kranten- en boekenwinkels
 • tankstations en leveranciers van brandstoffen
 • telecomwinkels, met uitsluiting van winkels die enkel accessoires verkopen
 • winkels voor medische hulpmiddelen
 • doe-het-zelfzaken
 • tuincentra- en boomkwekerijen
 • bloemen- en plantenwinkels
 • groothandels bestemd voor professionelen, al mogen die enkel die professionelen bedienen
 • gespecialiseerde detailzaken voor kledingstoffen
 • gespecialiseerde detailhandelszaken die breigarens, handwerken en fournituren verkopen
 • winkels voor schrijf- en papierwaren
 • ook wekelijkse markten kunnen blijven doorgaan

 

Heb je twijfels of jouw onderneming al dan niet moet sluiten, contacteer dan gerust jouw sectorfederatie of contacteer het crisiscentrum.

 

2. Hoe zit het met telewerk?

De controle op de naleving van het verplicht telewerk wordt gevoelig opgevoerd. Bedrijven die de maatregel met de voeten treden zullen zich met een forse boete, en in extreme gevallen zelfs met een bedrijfssluiting geconfronteerd zien.

Bovendien zullen werkgevers, de werknemers waarvoor telewerk niet mogelijk is, moeten registreren bij de Rijksdienst Sociale Zekerheid (RSZ). Zo wordt een nieuwe registratietool gelanceerd op de website van de RSZ waarop elke werkgever op maandbasis zal moeten aangeven hoeveel mensen hij/zij in dienst heeft en hoeveel personeelsleden niet kunnen telewerken.

 

3. Heb ik ook recht op het dubbel overbruggingsrecht als contactberoep of niet-essentiële zaak?

Elke zelfstandige die binnen een bepaalde maand zijn activiteit minstens één dag verplicht moest stopzetten, is gerechtigd op het dubbel overbruggingsrecht.

Voor de kappers en andere verwante contactberoepen betekent dat dus dat zij zowel voor de maand februari en maart gerechtigd zullen zijn op het dubbel overbruggingsrecht. Zij zijn immers minstens één dag gesloten in beide maanden.

Ook de niet-essentiële winkels die vanaf 27 maart enkel op afspraak mogen werken kunnen vanaf de maand maart een beroep doen op het dubbel overbruggingsrecht wegens sluiting.

 

4. Is er reeds een datum bekend voor de aanvraag van de globalisatiepremie?

Volgens de website van VLAIO zal het Globalisatiemechanisme kunnen aangevraagd worden vanaf 1 april.

De website vermeldt ook dat een beslissing tot definitieve steuntoekenning pas zal kunnen genomen worden nadat de jaarrekening 2020 werd neergelegd en beschikbaar is voor VLAIO bij de Nationale Bank van België.

Het is momenteel niet duidelijk wat de draagwijdte van deze bepaling is.  Moeten ondernemingen wachten met aanvragen tot hun jaarrekening is neergelegd?  Wat met gebroken boekjaren ?

We hebben hierover navraag gedaan bij VLAIO en wij komen erop terug van zodra we antwoord hebben.

 

5. Kan er nog een afbetalingsplan (RSZ/Fiscus) bekomen worden?

Zowel de RSZ als de fiscus hebben bevestigd dat ook voor de fiscale en sociale schulden (denk aan BV, sociale bijdragen, …) die voortvloeien uit het eerste en tweede kwartaal van 2021, een afbetalingsplan bekomen kan worden met vrijstelling van eventuele sancties. Daartoe moet een gemotiveerd dossier ingediend worden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de sociale schulden te spreiden over een afbetalingsplan van 24 maanden zonder dat enige verhoging aangerekend wordt.

We blijven voor jou de steunmaatregelen op de voet volgen. Ondernemen is sinds enige tijd een uitdaging voor allen, maar wel één die we samen blijven aangaan.

 

Wens je hierover meer informatie, kan je ons steeds bereiken via het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.