Nieuws  |  

9.07.2020

Einde ‘kaasroute’ is een feit

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Recent is in de pers heel wat te doen geweest omtrent de afschaffing van de kaasroute, dit is de mogelijkheid om voor een – doorgaans – Nederlandse notaris roerende goederen te schenken zonder hierop schenk- en erfbelasting te betalen. Vooral wat betreft de snelheid waarmee deze wetswijziging zou worden doorgevoerd, is veel onduidelijkheid geweest. Initieel was er sprake van een inwerkingtreding tien dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Intussen is duidelijk geworden dat de kaasroute wel degelijk wordt afgeschaft, doch dat de inwerkingtreding pas op 1 december 2020 voorzien is. Onderstaand wordt meer toelichting gegeven omtrent dit onderwerp.

 

1. Huidige regeling

De reden waarom de schenking voor een Nederlandse notaris geen aanleiding geeft tot het heffen van schenkbelasting, is dat een akte die verleden wordt voor een notaris in Nederland aan geen enkele verplichting tot registratie onderworpen is. Een dergelijke akte moet noch in België, noch in Nederland aan het registratiekantoor worden aangeboden, zodat er op het ogenblik van de schenking geen schenkbelasting betaald moet worden.

Op voorwaarde dat de schenkers vervolgens niet overlijden binnen de eerste drie jaar te rekenen vanaf de schenking, wordt het geschonken vermogen evenmin onderworpen aan de erfbelasting en is het dus mogelijk goederen vrij van enige overgangsbelasting over te dragen aan de volgende generatie.

Dergelijke schenking is enkel mogelijk voor de schenking van roerende goederen – zoals aandelen en beleggingsportefeuilles – en dus niet voor de schenking van onroerende goederen, gezien dergelijke schenkingsaktes op heden al verplicht geregistreerd moeten worden.

 

2. Wetsvoorstel

Met het wetsvoorstel voorziet de wetgever om voortaan ook alle aktes die betrekking hebben op de schenking van roerende goederen verplicht registreerbaar te maken. Deze registratieverplichting zal gelden voor alle schenkingsaktes, ongeacht of de schenking gebeurt in volle eigendom of met voorbehoud van vruchtgebruik en ongeacht het land waar geschonken wordt. Dit betekent dat een hand- of bankgift wel nog steeds tot de mogelijkheden behoort, gezien dergelijke schenkingen kunnen gebeuren zonder tussenkomst van een notaris.

De schenking van aandelen en beleggingsportefeuilles daarentegen dient steeds verplicht bij middel van notariële akte te gebeuren, zodat dergelijke schenkingen niet meer onbelast zouden kunnen gebeuren.

Op heden is er sprake van een wetsvoorstel dat nog niet definitief werd goedgekeurd, maar uit alle berichtgevingen blijkt dat de goedkeuring nog slechts een formaliteit is en dat de kaasroute binnenkort definitief gesloten zal zijn. De inwerkingtreding is voorzien op 1 december 2020, dus indien je sowieso van plan was een schenking van roerende goederen te doen, adviseren wij om hier niet al te lang meer mee te wachten en contact op te nemen zodat wij jou hierin kunnen bijstaan.

 

Indien je hierover meer informatie wenst, contacteer ons dan op het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.