Nieuws  |  

20.01.2022

Factuur ontvangen? Vergeet de inhoudingsplicht niet na te leven!

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Laat je als ondernemer werk in onroerende staat uitvoeren, (bouwactiviteiten, elektriciteitswerken, schoonmaak…) of doe je een beroep op een (onder)aannemer die actief is in de vlees- of bewakingssector, dien je bij iedere factuur die je ontvangt na te gaan of jouw contractspartij fiscale en/of sociale schulden heeft. Doe je dit niet, dan riskeer je hoofdelijk aansprakelijk gesteld te worden voor de fiscale en/of sociale schulden van jouw contractspartij. We zetten voor jou nog eens de voornaamste regels hieronder op een rij. 

 

Wie moet de inhoudingsplicht naleven en voor welke activiteit geldt dit?

De inhoudingsplicht heeft betrekking op volgende activiteiten en sectoren:

  • Werken in onroerende staat (met uitzondering van enkele specifieke activiteiten uit de land-, tuin- en bosbouw). Denk bv. aan schilder- of elektriciteitswerken, verbouwingswerken, …
  • De levering van stortklaar beton;
  • Bewakings- en/of toezichtdiensten;
  • Activiteiten in de vleessector.

De inhoudingsplicht is echter niet van toepassing op de opdrachtgever-natuurlijke persoon die de werken uitsluitend voor privédoeleinden laat uitvoeren. Vallen daarentegen dus wel onder het toepassingsgebied van de inhoudingsplicht: vennootschappen, eenmanszaken, vrije beroepen…

 

Hoe inhoudingsplicht naleven?

Bij het sluiten van een overeenkomst, of bij de betaling van elke factuur aan een (onder)aannemer aan wie je één van bovenstaande activiteiten uitbesteed hebt, moet je voorafgaandelijk op www.checkinhoudingsplicht.be nagaan of deze (onder)aannemer geen fiscale en/of sociale schulden heeft.

Blijkt de (onder)aannemer effectief openstaande sociale en/of sociale schulden te hebben, dan moet je een deel van de factuur rechtstreeks doorstorten naar de RSZ en/of fiscus:

  • Heeft de onderneming fiscale schulden, dan dien je 15% van het factuurbedrag rechtstreeks naar de FOD Financiën door te storten. Bedraagt het factuurbedrag evenwel meer dan 7.143 EUR, dan moet je aan de onderneming een fiscaal schuldenattest opvragen. Blijkt de fiscale schuld kleiner dan 15% van het factuurbedrag, dan moet je een bedrag gelijk aan de volledige fiscale schuld inhouden. Blijkt de fiscale schuld groter dan 15% van het factuurbedrag, dan mag je je beperken tot de inhouding van 15% van het factuurbedrag.
  • Heeft de onderneming sociale schulden, dan moet je in alle gevallen 35% van het factuurbedrag rechtstreeks naar de RSZ door te storten.

 

Wat zijn de sancties als ik de inhoudingsplicht niet naleef?

Vergeet je de noodzakelijke inhoudingen te verrichten, dan kan je hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor de fiscale en/of sociale schulden van jouw contractpartner. Concreet kan de RSZ of fiscus je dus mee laten instaan voor de schulden van je contractspartner. Dat is wel beperkt tot de som van alle factuurbedragen waarvoor geen correcte inhouding gebeurde.

Voor fiscale schulden bestaat er op de hoofdelijke aansprakelijkheid evenwel een bijkomend plafond van 35% van de totale prijs van de werken. Voor sociale schulden bedraagt die limiet in principe 100%, maar deze kan worden verminderd tot 65% indien ook de hoofdelijke aansprakelijkheid voor fiscale schulden van toepassing is.

Daarenboven kan men jou een boete opleggen ter waarde van het bedrag dat je had moeten inhouden en doorstorten.

Ontvang je als ondernemer dus een factuur voor één van de geviseerde activiteiten, vergeet dan zeker niet de inhoudingsplicht na te leven als je niet wil opgezadeld worden met de fiscale en/of sociale schulden van jouw contractspartij.

 

Heb je vragen over de inhoudingsplicht? Neem dan hier contact met ons op of maak hier een afspraak met onze pro expert sociaal recht.