Nieuws  |  

15.01.2021

Flitscontroles op thuiswerk

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

De komende weken zal de sociale inspectie een maand lang gericht de bedrijven in de dienstensector controleren op het naleven van de thuiswerkverplichting.

De werknemers wiens functie zich leent tot thuiswerk moeten immers verplicht thuiswerken. Enkel de werknemers die omwille van de aard van hun functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering op de werkplek aanwezig dienen te zijn, moeten niet verplicht thuiswerken.

De werknemers die in de onderneming aanwezig zijn moeten bovendien een attest van de werkgever kunnen voorleggen waaruit blijkt waarom thuiswerk voor hen onmogelijk is.

De controles zouden in eerste instanties een ontradende insteek hebben. Overtreders krijgen in eerste instantie een waarschuwing en mogen zich vervolgens aan een tweede controle verwachten. Wanneer opnieuw een overtreding wordt vastgesteld kunnen administratieve of strafrechtelijke sancties opgelegd worden.

 

Wens je hierover meer informatie, kan je ons steeds bereiken via het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.