Nieuws  |  

5.05.2020

Garantieregeling voor nieuwe kredieten

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Reeds op 27 maart werd de garantieregeling (staatswaarborg) voor overbruggingskredieten aangekondigd als redmiddel voor de ondernemingen die lijden onder de Coronacrisis. Via deze maatregel worden banken aangemoedigd om kortlopende kredieten te verschaffen aan gezonde bedrijven die door de coronacrisis financiële problemen ondervinden.

 

De garantieregeling is van toepassing op alle nieuwe kredieten met een maximale looptijd van 12  maanden en wordt beperkt tot een kredietbedrag van 50 miljoen EUR. Door deze staatswaarborg worden de banken aangemoedigd om toch krediet te verschaffen aan ondernemingen met liquiditeitsproblemen. Banken zijn echter niet verplicht om op alle kredietvragen in te gaan. Een goed voorbereid kredietdossier is dan ook van cruciaal belang bij deze kredietvraag.

De garantieregeling is steeds complementair met het kapitaalsuitstel. Beide regelingen sluiten elkaar dus niet uit. In tegendeel, bij bepaalde banken kan geen overbruggingskrediet worden afgesloten indien geen betalingsuitstel werd aangevraagd.

De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn dan ook gelijkaardig aan deze van het kapitaaluitstel:

  1. de onderneming moest levensvatbaar zijn en geen achterstallen hebben in haar bestaande leningen, belastingen of sociale zekerheidsverplichtingen op 29 februari, en
  2. het kredietbedrag moet worden gebruikt om activiteiten in België te financieren.

Dit betekent dat ondernemingen die voor de uitbraak van de coronacrisis niet aan hun verplichtingen konden voldoen, geen gebruik kunnen maken van deze regeling.

 

Maximale rente

Alle kredieten onder deze garantieregeling, zullen een maximale rente van 1,25% per jaar kennen. De banken hebben aangegeven dat zij in principe steeds dit maximumtarief zullen hanteren. Naast de rente moet ook een vergoeding betaald worden voor de overheidswaarborg. Deze vergoeding is 0,25% per jaar voor kmo’s en 0,50% voor andere ondernemingen, hierbij wordt rekening gehouden met de Europese kmo definitie. Verder kan ook een eenmalige dossierkost en periodieke beheerkost worden aangerekend.

 

Alternatieve oplossingen

Banken hebben, in tegenstelling tot het kapitaaluitstel, geen verplichting om de kredietvraag goed te keuren. Wie geen beroep kan doen op een overbruggingskrediet, moet op zoek gaan naar andere manieren om zijn liquiditeitsbehoefte op te vangen.

Hierbij kan de Vlaamse overheidsinstantie PMV in sommige gevallen een oplossing bieden. Zij zullen 250 miljoen euro ter beschikking stellen om achtergestelde leningen te verstrekking aan start-ups, scale-ups en kmo’s. De details zijn echter nog niet gekend maar dit wordt door ons verder opgevolgd.

Daarnaast faciliteert PMV ook andere financiële producten die tijdens deze crisis kunnen worden aangewend. Zo kan elke kmo beroep doen op een winwinlening waarbij vrienden of familie een krediet verstrekken aan de onderneming of de uitgebreide garantieregeling die reeds voor deze crisis beschikbaar was.

 

Hulp nodig bij het aanvragen van een overbruggingskrediet, het opstellen van een cashflowanalyse of wens je meer informatie over de alternatieve financieringsvormen? Contacteer gerust één van onze specialisten op het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.