Nieuws  |  

7.02.2023

Korting op loonkost? Denk dan aan de vrijstellingen van doorstorting bedrijfsvoorheffing

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

In heel wat gevallen kan je als werkgever genieten van een fikse korting op de loonkost van je medewerkers, en dit in de vorm van een vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing, die je normaal gezien op hun lonen moet inhouden en dient door te storten aan de fiscus.

In welke gevallen kom je hiervoor in aanmerking en welke voorwaarden zijn hieraan verbonden? Onderstaand geven we een overzicht van de meest courant toe te passen vrijstellingen.

 

Onderzoek en ontwikkeling

Ben je als werkgever actief in onderzoek en ontwikkeling, dan kan je een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing verkrijgen en dit tot 80% van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing op de lonen van medewerkers die ingezet worden op onderzoek- en ontwikkelingsprojecten binnen je onderneming.

Wens je hiervan gebruik te maken, dan dien je rekening te houden met volgende voorwaarden:

  • De betrokken medewerkers moeten in de regel over een erkend diploma in de bètawetenschappen beschikken;
  • De onderzoeksactiviteiten moeten voorafgaandelijk aangemeld worden bij BELSPO (POD Wetenschapsbeleid). Deze dienen jaarlijks van een update voorzien te worden;
  • Je moet kunnen aantonen dat je onderzoeksactiviteiten verricht. Er moet dus een administratief dossier opgebouwd en bijgehouden worden met bewijsstukken die op elk moment moet kunnen voorgelegd worden bij een fiscale controle.

 

Opleiding van werknemers

De federale overheid wil werkgevers aanmoedigen om meer te investeren in de opleiding van hun werknemers dan wettelijk verplicht is. Daarom werd een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing ingevoerd van 11,75% van het totaal van de bezoldigingen van alle werknemers die minstens zes maanden in dienst zijn en opleidingen volgen die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Wil je van deze vrijstelling gebruik maken, dan zul je als werkgever onder andere aanwezigheidsregistraties moeten aanleggen en informatie over de gevolgde opleidingen moeten bijhouden.

De vrijstelling wordt geplafonneerd op 3.500 EUR per werknemer.

 

Overuren

Er geldt een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overuren waarvoor het wettelijk overloon (20%, 50% of 100%) verschuldigd is, beperkt tot de eerste 130 overuren per jaar per werknemer (180 overuren voor de bouw, 360 overuren voor de horeca). Tot 30/06/2023 geldt echter een uitbreiding voor de eerste 180 overuren. We raden aan een objectief tijdsregistratiesysteem op te zetten vooraleer deze vrijstelling toegepast wordt.

De vrijstelling bedraagt momenteel:

  • 32,19% van het brutoloon (dat als grondslag dient voor de berekening van het overloon) voor overuren waarop een toeslag van 20% verschuldigd is
  • 41,25% voor overuren waarop een toeslag van 50% of 100% verschuldigd is.

 

Ploegenarbeid

Onder bepaalde voorwaarden kan je als werkgever vrijgesteld worden van het doorstorten van een gedeelte van de bedrijfsvoorheffing dat je inhoudt op het loon van de werknemers die minstens één derde van hun arbeidstijd in een ploegensysteem werken.

Deze vrijstelling wordt berekend op het totale belastbare loon, inbegrepen de premies voor ploegenarbeid, en bedraagt:

  • 22,8% voor gewone ploegenarbeiders
  • 18% voor arbeiders die in een ploegsysteem werken op werven in bouw en aanverwante sectoren
  • 25% voor arbeiders in een volcontinu arbeidssysteem

 

Nachtarbeid

Onder bepaalde voorwaarden kan je vrijgesteld worden van het doorstorten van een gedeelte van de bedrijfsvoorheffing dat je inhoudt op het loon van de werknemers die minstens één derde van hun arbeidstijd werken tussen 20u en 6u.

Deze vrijstelling wordt berekend op het totale belastbare loon, inbegrepen de premies voor nachtarbeid, en bedraagt 22,8%.

 

Startende onderneming

Kleine vennootschappen die sinds ten hoogste 48 maanden zijn ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen kunnen 10% van de bedrijfsvoorheffing die ze inhouden op de bezoldigingen van hun werknemers niet doorstorten aan de fiscus. Dit percentage wordt verhoogd tot 20% voor microvennootschappen. Let op: de startende onderneming mag niet verbonden zijn met een onderneming die een gelijkaardige activiteit uitoefent.

 

De overheid voorziet dus heel wat mogelijkheden tot het vrijstellen van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Hou echter steeds voor ogen dat de toepassing van elke vrijstelling onderworpen is aan bepaalde voorwaarden die eigen zijn aan de toe te passen vrijstelling. Door een goed geactualiseerd dossier bij te houden, kunnen heel wat onaangename verrassingen vermeden worden.

Wens je een vrijstellingsdossier op te starten of te updaten, aarzel zeker niet om ons te contacteren. Wens je een gesprek over de juiste aanpak voor jouw onderneming? Maak dan hier een afspraak met onze pro experts!