Nieuws  |  

15.07.2022

Kiezen voor een publieke of niet-publieke laadpaal? Elk een ander fiscaal verhaal

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Elektrisch rijden, we kunnen er niet meer omheen. Om deze vergroening aan te moedigen, introduceerde de wetgever verschillende fiscale stimuli, elk met zijn eigen voorwaarden en toepassingstermijnen zowel voor elektrische wagens als voor laadpalen. Resultaat: een scala aan mogelijkheden waar je als ondernemer vaak het bos door de bomen niet meer ziet. Met onderstaand overzicht proberen wij jou alvast inzicht te bieden in de verschillende fiscale spelregels inzake laadpalen.  

 

Types laadpalen

Om de verschillende fiscale voordelen te onderscheiden van elkaar is het is belangrijk om hierbij het onderscheid te maken tussen volgende types laadpalen:

  • Een publiek toegankelijke laadpaal;
  • Een niet-publieke laadpaal op de bedrijfsterreinen;
  • Een niet-publieke laadpaal voor privédoeleinden.

Allereerst kan een onderneming ervoor opteren om een publiek toegankelijke laadpaal te installeren. Dit kan zowel op de bedrijfsterreinen als ergens anders. Om te kwalificeren als een publieke laadpaal dient deze beschikbaar te zijn voor derden gedurende ten minste de openingstijden ofwel de sluitingstijden van de onderneming. Het hoeft dus niet dat deze 24/7 toegankelijk is.

Daarnaast kan een onderneming er ook voor opteren om te investeren in een laadpaal op de bedrijfsterreinen en om deze niet open te stellen voor derden. In dat geval is de laadpaal enkel toegankelijk voor klanten, werknemers en bedrijfsleiders.

Als laatste kan een particulier ervoor opteren om een laadpaal bij de woning te installeren. Deze zal dan niet publiek toegankelijk zijn.

 

Verschillende types, verschillend fiscaal regime

type gewone kostenaftrek verhoogde kostenaftrek (verhoogde) investeringsaftrek belastingvermindering
voor particulieren / / / Voor een laadpaal die een particulier bij de woning laat installeren
voor ondernemingen Elke installatie van een laadpaal, nieuw of oud, publiek of niet, geeft recht op een kostenaftrek Deze kostenaftrek voor al dan niet publieke laadpalen wordt gedurende twee jaar verhoogd Het installeren van een laadpaal kwalificeert eveneens als investering waarop de investeringsaftrek van toepassing kan zijn, mits respect voor algemene regels (kmo en beroepsmatig) /

 

Verhoogde kostenaftrek

Indien de onderneming investeert in een publieke laadpaal, kan deze de komende twee jaar genieten van een verhoogde kostenaftrek.

Het bedrag van kostenaftrek is afhankelijk van het moment van de investering:

Investering t.e.m. 31/03/2023 200% aftrekbaar (afschrijving met 100% te verhogen)
Investering 01/04/2023– 31/08/2024 150% aftrekbaar (afschrijving te verhogen met 50%)

 

Om te kunnen genieten van deze verhoogde kostenaftrek dient het te gaan om een intelligente laadpaal die over minimaal 5 jaar afgeschreven wordt. Het moet tevens ook gaan om een nieuwe laadpaal.

Deze verhoogde aftrek kan niet gecombineerd worden met het systeem van de (verhoogde) investeringsaftrek.

Vanaf 1 september 2024 zal opnieuw de gewone kostenaftrek van 100% van toepassing zijn en dit t.e.m. 31/12/2029. Vanaf 01/01/2030 geldt een aftrekpercentage van 75%. In tegenstelling tot de verhoogde kostenaftrek, is hierbij van geen belang of de laadpaal nieuw is, of al dan niet voor beroepsdoeleinden gebruikt wordt.

 

(Verhoogde) investeringsaftrek

Installeer je als onderneming een laadpaal op de bedrijfsterreinen, dan geldt dit als een investering waarop de investeringsaftrek van toepassing kan zijn. Uiteraard, mits respect van de algemene regels. Het moet dus gaan om een kmo en de laadpaal mag enkel voor beroepsdoeleinden aangewend worden. Een publiek toegankelijke laadpaal voldoet dus niet aan deze voorwaarde.

Gedurende aanslagjaar 2022 bedraagt de investeringsaftrek:

  • 25% voor laadpalen voor elektrische wagens
  • 35% voor laadpalen voor elektrische vrachtwagens

 

Belastingvermindering

Investeer je als particulier in een laadpaal, dan kan je genieten van een belastingvermindering. Het bedrag van de vermindering is opnieuw afhankelijk van het moment van investering:

Investering voor 31/12/2022 45%, maximaal 675 EUR
Investering tussen 01/01/2023 – 31/12/2023 30%, maximaal 450 EUR
Investering tussen 01/01/2024 – 31/12/2024 15%, maximaal 225 EUR

 

Voor personen met een gemeenschappelijke aanslag moet het belastingvoordeel gedeeld worden.

De belastingvermindering kan echter niet genoten worden indien:

  • de investering terugbetaald wordt door de onderneming;
  • de installatie kost als werkelijke beroepskost wordt afgetrokken;
  • de investeringsaftrek genoten werd in hoofde van de bedrijfsleider.

 

Wat is nu fiscaal het meest interessant?

Zoals wel vaker geldt in de fiscale spelregels, is de keuze voor een verhoogde kostenaftrek dan wel (verhoogde) investeringsaftrek vaak afhankelijk van de situatie waarin je je als ondernemer bevindt. Een verhoogde kostenaftrek bv. is gespreid in tijd, in tegenstelling tot de investeringsaftrek die in 1 keer kan genoten worden.

 

Aarzel zeker niet ons hier te contacteren bij vragen.

Wil je weten welke keuze je het beste maakt bij de aankoop van een laadpaal of wens je een gesprek over de juiste aanpak voor jouw onderneming? Maak dan hier een afspraak met onze pro experts!