Nieuws  |  

15.09.2020

Laatste kans om studiejaren af te kopen aan een voordelig tarief!

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Zelfstandigen, werknemers en ambtenaren kunnen hun studiejaren afkopen om hun wettelijk pensioen bij te spekken. Momenteel kan dat aan een gunsttarief, maar vanaf 1 december wordt het afkopen van de studiejaren weer een pak duurder. Eventuele geïnteresseerden wachten dus best niet te lang meer. Hieronder worden het afkoopregime en het bijhorend prijskaartje voor werknemers en zelfstandigen nog eens voor je uit de doeken gedaan. Voor ambtenaren geldt immers een ander regime.

 

Wat kunnen werknemers en zelfstandigen afkopen?

De volgende studieperioden kunnen vooralsnog aan een gunstig tarief worden afgekocht:

  • De studiejaren in het hoger onderwijs waarvoor je een diploma of getuigschrift haalde, beperkt tot de jaren gelegen na 1 januari van het jaar van je 20e verjaardag. Als je één of meerdere studiejaren hebt moeten overdoen, kan je deze bijkomende jaren evenwel niet afkopen.
  • De studiejaren in het kader van een doctoraatsthesis, beperkt tot maximaal 2 jaar.

 

Let opdoor studiejaren af te kopen kan je je pensioenbedrag verhogen eenmaal je recht hebt op pensioen, maar niet je loopbaan inkorten om sneller recht te krijgen op een pensioen. Het afkopen van studiejaren zorgt er dus niet voor dat je vroeger op pensioen zal kunnen gaan, maar dat je een hoger pensioenbedrag zal krijgen eenmaal je je pensioen mag opnemen.

 

Wat kost het?

Op vandaag geldt er een gunstregime: werknemers of zelfstandigen die hun diploma behaalden vóór 1 december 2007, kunnen tot en met 30/11/2020 hun studiejaren vanaf hun 20e verjaardag afkopen aan een forfaitair bedrag van 1.560 EUR per studiejaar. In ruil krijgt men een verhoging van het bruto-pensioen van 277,44 EUR als het een alleenstaandenpensioen betreft, en 346,80 EUR als het een gezinspensioen betreft.

Vanaf 1 december 2020 zal men enkel nog studiejaren aan dit gunstig forfaitair bedrag kunnen afkopen indien men ze afkoopt binnen de 10 jaar na het afstuderen. Wil men studiejaren buiten deze periode afkopen, dan gebeurt de afkoop aan hogere tarieven.

 

Maar is het ook interessant?

Of het afkopen van studiejaren ook de moeite waard is, hangt af van de inkomensschijf in de personenbelasting. De afkoopsommen zijn immers fiscaal aftrekbaar aan marginaal tarief. Zelfstandigen doen dus een dubbel voordeel: men geniet een besparing in de personenbelasting, én een besparing op vlak van sociale bijdragen omdat de aftrek van de afkoopsommen ook de berekeningsbasis van de sociale bijdragen verkleint.  Hoe lager de aanslagvoet, hoe kleiner het effect.

De vraag blijft natuurlijk wat men netto precies zal overhouden van deze bruto-pensioenstijging. Dat hangt van verschillende fiscale- en pensioenfactoren.  Zo is het goed mogelijk dat bovenstaande bruto-verhogen je netto amper iets opleveren. Het afkopen van studiejaren is dus niet voor iedereen interessant. Op www.mypension.be kan je kosteloos de impact berekenen.

 

Aarzel niet je klantverantwoordelijke te contacteren bij vragen over het afkopen van studiejaren of andere oplossingen om je pensioen te verhogen. Je kan ons steeds bereiken via het nummer 051 26 82 68 of via e-mail naar info@titeca.be.