Nieuws  |  

13.12.2021

Nieuwe corona steunmaatregelen op komst

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

RAADPLEEG HIER ONS UITGEBREID OVERZICHT VAN DE STEUNMAATREGELEN.

Door de coronamaatregelen van het laatste Overlegcomité moeten sommige ondernemers de deuren sluiten of wordt er gevreesd voor zware omzetverliezen. Daarom zal door de federale en gewestelijke overheden opnieuw worden ingezet op diverse steunmaatregelen. Hierbij vind je een overzicht van de voornaamste steunmaatregelen waarop je als ondernemer een beroep kan doen, voor een meer gedetailleerd overzicht verwijzen we je graag naar ons schema. 

 

Federaal

Het federale kernkabinet heeft afgelopen vrijdag een pakket economische steunmaatregelen goedgekeurd om de getroffen sectoren verder doorheen deze periode te loodsen. Er wordt o.a. voor de evenementsector voorzien in een verlaging van de RSZ-bijdragen. Daarnaast wordt voorzien in o.a. volgende maatregelen: 

 

1   Verlenging tijdelijke werkloosheid 

De federale regering verlengt de mogelijkheid tot opname tijdelijke werkloosheid voor de sectoren getroffen door corona tot het einde van het eerste kwartaal van 2022.  

 

2   Verlenging en herinschakeling overbruggingsrechten.  

De zelfstandigen die hun zaak (opnieuw) moeten sluiten, zullen opnieuw gerechtigd zijn op een dubbel overbruggingsrecht wegens sluiting, en dat vanaf december 2021.  

Tevens werd beslist tot een enkel overbruggingsrecht wegens omzetdaling voor alle sectoren, bij een omzetdaling van minstens 40%.  

 

3   Eindejaarspremie Horeca.  

Voor de horecasector wordt een budget van 66 miljoen EUR vrijgemaakt. Dit budget zou aangewend worden om de eindejaarspremies te betalen.  

 

Vlaams

1   Vlaams beschermingsmechanisme 11 

Voor ondernemingen in onder andere de eventsector, discotheken, feestzalen, bus- en personenvervoer, grote vakantiewoningen en jeugdherbergen, reisbureaus, bioscopen, professionele indoorsportclubs,… wordt het Vlaams beschermingsmechanisme terug ingezet. 

De steun bedraagt 10% van de helft van de omzet die de onderneming had in het laatste kwartaal van 2019. Er is een maximum steun van : 

  • 11.250 euro voor ondernemingen tot 10 werknemers,  
  • 22.500 euro voor ondernemingen met 10 tot 49 werknemers  
  • 60.000 euro voor ondernemingen met 50 of meer werknemers. 

Ondernemingen die niet verplicht gesloten zijn, moeten actief blijven en hun omzetverlies aantonen via een dubbele bewijslast : minstens 30% omzetverlies in het laatste kwartaal van 2021 in combinatie met een omzetverlies van minstens 60% in de getroffen periode. Het omzetverlies moet worden aangetoond aan de hand van de btw-aangiften en een attest van een externe boekhouder. 

 

2   Overbruggingslening

De overbruggingslening dient voor investeringen in ventilatie, luchtkwaliteit, maar ook voor het vernieuwen van voorraden of het dekken van vaste kosten zoals handelshuur. De rente bedraagt 1%. De looptijd van de lening is beperkt tot 24 maanden voor leningen tot 50.000 euro en tot 36 maanden voor leningen van meer dan 50.000 euro. Het minimumbedrag voor de lening is 10.000 euro, het maximumbedrag is afhankelijk van de grootte of omzet van de onderneming en kan oplopen tot 400.000 euro. 

 

3   Globalisatiemechanisme

Net zoals in 2020 wordt voor 2021 een globalisatiemechanisme uitgewerkt voor gezonde bedrijven die ten gevolge de coronamaatregelen omzetverliezen van meer dan 60% over het ganse jaar hadden. 

Deze drie maatregelen moeten worden aangemeld bij de EU in het kader van de staatssteunregels. In januari volgt de definitieve goedkeuring. 

Maar ook in het Waals (o.a. extra premie voor nachtclubs) en Brussels Gewest (o.a. Proxy lening) worden opnieuw diverse steunmaatregelen voorzien.  

 

Wil je weten voor welke steunmaatregel jij in aanmerking komt? Contacteer hier een van onze pro experts.