Nieuws  |  

4.02.2022

Ook in 2022 netto-overuren mogelijk in alle sectoren!

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

In de zomer van 2021 heeft de federale regering een specifieke overurenregeling, die in de eerste instantie enkel voor de ‘essentiële’ sectoren gold, omgedoopt tot een algemene regeling die elke werkgever inmiddels kan aanwenden: de toekenning van de netto-overuren. Ook voor 2022 kunnen werkgevers een som van 120 netto-overuren toekennen aan hun personeel: een uitstekende motivator voor de werknemers die hun schouders zetten onder de heropbouw post-corona.  

In volgend artikel zetten we even de belangrijkste zaken op een rijtje.  

 

Wat is het kostenplaatje van de netto-overuren?

Netto-overuren zijn overuren waarvoor de werknemer zijn/haar bruto-uurloon integraal uitbetaald krijgt. Dat betekent concreet het volgende:  

  • De werkgever moet geen overurentoeslag toekennen;  
  • Er moet eveneens geen inhaalrust toegekend worden;  
  • Deze uren zijn niet onderworpen aan bedrijfsvoorheffing en personenbelasting;  
  • Noch de werkgever, noch de werknemer moeten RSZ-bijdragen betalen;  

Het behoeft geen betoog dat de toekenning van de netto-overuren een bijzonder geoptimaliseerde vorm van verloning is, waarbij het netto-voordeel voor de medeweker naadloos samenvalt met de totale kost voor de werkgever.  

 

Wat zijn de beperkingen van de netto-overuren?

Zoals hierboven reeds aangehaald kan men voor kalenderjaar 2022 elke werknemer een som van 120 netto-overuren toekennen. Daartoe moet de werknemer schriftelijk akkoord gaan met het presteren van de netto-overuren, en dit voor een hernieuwbare periode van zes maanden. We raden aan om dit akkoord op te nemen in een individuele overeenkomst met de werknemer, en dit vooraleer de overuren gepresteerd worden.  

Verder dien je als werkgever in het achterhoofd te houden dat de werknemer op weekbasis maximaal 50 uren mag presteren, en op dagbasis maximaal 11 uren (gewone uren en overuren inbegrepen).  

 

Aarzel zeker niet ons hier te contacteren bij vragen over de toekenning van deze overuren.

Kunnen we je ondersteunen in de zoektocht naar eventuele alternatieven? Maak dan hier een afspraak met onze pro Legal-HR Adviseur!