Nieuws  |  

19.11.2020

Op welke steunmaatregel beroep doen?

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Sinds de start van de coronacrisis rijzen de steunmaatregelen als paddenstoelen uit de grond zowel sociaal, fiscaal als subsidiematig. Zo kennen we onder meer de hinderpremie, compensatiepremie, het overbruggingsrecht en het relance-overbruggingsrecht. Onlangs werd de ondersteuningspremie verlengd en werd het Vlaams beschermingsmechanisme in het leven geroepen. Ook werd het principe van de handelshuurlening uitgebreid naar de eventsector.  Hieronder zetten we de voornaamste maatregelen nog eens op een rijtje.

 

1. Subsidie

Hinderpremie (Vlaams)

De hinderpremie zelf kan op heden niet meer worden aangevraagd. Ondernemingen die nog steeds gesloten moet blijven (discotheken, dancings,…) blijven wel recht hebben op de sluitingspremie van 160 euro per dag tot hun fysieke locatie kan heropenen op basis van een beslissing van de Veiligheidsraad.

 

De ondersteuningspremie (Vlaams)

Deze premie geldt voor alle ondernemingen die in aanmerking kwamen voor de compensatiepremie evenals voor ondernemingen die een beroep konden doen op de hinderpremie en ondertussen opnieuw open zijn.

Die premie is voor ondernemingen die:

  • een omzetverlies kennen van minstens 60% in een periode van 1 maand vanaf de heropening ten opzichte van een referentieperiode vorig jaar of;
  • open mochten blijven en ingevolge de nog geldende exploitatiebeperkingen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad, nog geconfronteerd worden met een omzetdaling van minstens 60% in de periode van 1 mei tot 31 mei.

 

Daarnaast moet de onderneming ook effectief de activiteiten heropgestart hebben. De ondersteuningspremie bedraagt 2.000 euro (zelfstandigen in bijberoep 1.000 euro).

Deze corona ondersteuningspremie kan worden aangevraagd tot uiterlijk eind augustus 2020.

 

Het Vlaams beschermingsmechanisme

Het Vlaams beschermingsmechanisme is in het leven geroepen voor ondernemingen, met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest, die geconfronteerd worden met een omzetdaling van minstens 60% in de periode van 1 augustus tot 30 september 2020 i.v.m. dezelfde periode in 2019.

De premie bedraagt 7,5% van de omzet, exclusief btw, in de maanden augustus en september 2019 en is beperkt tot maximum € 15.000 per onderneming.

Ondernemingen die nog steeds verplicht gesloten zijn, zoals de discotheken, kunnen geen gebruik maken van dit beschermingsmechanisme gezien zij nog steeds de hinderpremie van 160 euro per dag ontvangen.

De online-aanvraag zal mogelijk zijn vanaf oktober met uiterlijke deadline 15 november 2020.

Ondernemingen die verplicht werden te sluiten vanaf 29 juli 2020 omwille van de coronamaatregelen die genomen werden door de Nationale Veiligheidsraad kunnen een voorschot van maximaal € 2.000 aanvragen. De aanvraag dient te gebeuren uiterlijk op 30 september 2020 via de website van Vlaio.

 

2. Sociaal

Steun voor werkgevers

Tijdelijke werkloosheid

Werkgevers die men als ‘zwaar getroffen’ beschouwt zullen voor de periode van 1 september tot en met 31 december 2020 blijvend gebruik kunnen maken van het corona-stelsel inzake de versoepelde tijdelijke werkloosheid.  Dit zijn de werkgevers die tot een zogenaamde ‘zwaar getroffen sector’ behoren, of voor minstens 20% van het totaal aantal arbeidsdagen in het tweede kwartaal gebruik gemaakt hebben van tijdelijke werkloosheid. Op vandaag is er nog geen lijst met zwaar getroffen sectoren.

Voor de werkgevers die niet meer in aanmerking komen, heeft men in een overgangsregime voorzien, door te sleutelen aan het klassieke stelsel van tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen. Ten slotte blijven ook de ongewijzigde klassieke procedures voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en economische redenen van kracht.

 

Steun voor zelfstandigen

Het overbruggingsrecht

Voor de maanden september t.e.m. december 2020 zullen de zelfstandigen die hun activiteiten op overheidsbevel nog niet (volledig) mogen heropstarten, kunnen blijvend gebruik kunnen maken van het versoepeld overbruggingsrecht. Denk hierbij aan discotheken, uitbaters van massa-evenementen, …

Ook de zelfstandigen die kunnen aantonen dat zij genoodzaakt zijn hun activiteiten te onderbreken omdat zij afhankelijk zijn van sectoren die nog verplicht gesloten blijven, kunnen blijvend gebruik maken van het versoepeld overbruggingsrecht.

 

Het relance-overbruggingsrecht

Zelfstandigen wiens activiteit op 3 mei nog verboden was maar inmiddels mochten heropstarten en nog steeds hinder ondervinden door het Corona-virus, komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor het ‘relance-overbruggingsrecht’ voor de maanden september en oktober.

Zij moeten kunnen aantonen dat hun activiteit voor het tweede kwartaal van 2020 een omzetverlies of vermindering van bestellingen kent van minstens 10% in vergelijking met het tweede kwartaal van 2019 voor de maand september, en een vermindering van 10% voor het derde kwartaal van 2019 in vergelijking met het derde kwartaal van 2020 voor de maand oktober.

 

3. Financiële maatregelen

Handelshuurlening (Vlaams)

Huurders die het moeilijk hebben om wegens de coronacrisis hun huur te betalen, kunnen online een handelshuurlening aanvragen.

Op voorwaarde dat de verhuurder één of twee maanden huur kwijtscheldt, geeft de Vlaamse overheid een lening van maximaal twee maanden huur. Dit evenwel met een maximum van 35.000 EUR per huurder. De handelshuurlening heeft de vorm van een krediet op 2 jaar met een rente van 2% per jaar en dient volledig te worden terugbetaald ten laatste 24 maanden na toekenning van het krediet. De terugbetalingen moeten echter pas starten zes maanden na toekenning.

Het toepassingsgebied van de maatregel is zoals die van de corona hinderpremie. Daarnaast komen sedert 17 augustus 2020 ook ondernemingen uit de eventsector in aanmerking.

Klik HIER naar het overzicht.

 

Indien je vragen hebt, aarzel niet om contact op te nemen met jouw klantverantwoordelijke of rechtstreeks met onze subsidie-expert.  Je kan ons steeds bereiken via het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.