Nieuws  |  

16.12.2020

Overbruggingsrecht vanaf 01.2021: een nieuwe insteek

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Op vandaag kunnen verplicht gesloten zelfstandigen of zelfstandigen die afhankelijk zijn van een verplicht gesloten sector aanspraak maken op het (verdubbeld) overbruggingsrecht wegens sluiting. De zelfstandigen die open mogen blijven maar in de eerste lockdown de deuren nog moesten sluiten kunnen dan weer een aanspraak maken op het relance overbruggingsrecht, indien zij een omzetdaling kunnen aantonen. 

Dat onderscheid gaat hoogstwaarschijnlijk vanaf 1 januari op de schop. Binnen de schoot van de federale regering werd onlangs een voorontwerp goedgekeurd dat nu ter advies aan de Raad van State werd overgemaakt.  Het relance overbruggingsrecht zou verdwijnen, en in de plaats zou een nieuw overbruggingsrecht gebaseerd op ernstige omzetdaling komen. De insteek van de wijziging bestaat eruit elke zelfstandige die wordt getroffen door de coronacrisis van bescherming te voorzien, ongeacht de sector waartoe zijn/haar activiteit behoort. 

Vanaf 1 januari 2021 zou men in de volgende situaties een aanspraak kunnen maken op een overbruggingsrecht. 

 

1. Indien je activiteit verplicht gesloten is

Zelfstandigen die verplicht de deuren moeten sluiten, zullen tot 31 maart 2021 een beroep kunnen doen op het overbruggingsrecht wegens sluiting. Al worden de voorwaarden vanaf 1 februari wel strenger:

  • Tot en met 31 januari zal elke zelfstandige die zijn activiteit verplicht moet sluiten of afhankelijk is van een verplicht gesloten sector een aanspraak kunnen maken op dit overbruggingsrecht,
  • Vanaf 1 februari zullen enkel nog de zelfstandigen die verplicht gesloten zijn én hun volledige activiteit onderbroken hebben nog in aanmerking komen. M.a.w., de zelfstandigen die afhankelijk zijn van een verplicht gesloten sector of de verplicht gesloten zelfstandigen die nog een beperkte activiteit uitoefenen (denk bv. aan take away) zullen geen beroep meer kunnen doen op het overbruggingsrecht wegens sluiting.

 

Het uitgekeerde bedrag bedraagt 2.421 euro (met gezinslast) of 1.937,53 euro (zonder gezinslast).

 

2. Indien je geconfronteerd wordt met een ernstige omzetdaling

De zelfstandigen die zich niet in de eerste situatie bevinden kunnen alsnog genieten van een overbruggingsrecht indien ze, in de kalendermaand voorafgaand aan de maand waarvoor het overbruggingsrecht wordt aangevraagd, een omzetdaling van minstens 40% lijden tegenover diezelfde kalendermaand in het jaar 2019. De zelfstandige die voor de maand januari 2021 dit overbruggingsrecht aanvraagt, zou dus in de maand december 2020 een omzetverlies van 40% moeten lijden in vergelijking met december 2019.

Het uitgekeerde bedrag bedraagt 2.421 euro (met gezinslast) of 1.937,53 euro (zonder gezinslast).

 

3. Indien je in quarantaine moet

De zelfstandigen die ofwel zelf in quarantaine moeten, ofwel voor een kind moeten zorgen dat in quarantaine moet, of voor een kind moeten zorgen omdat de school of kinderopvang tijdens een schoolperiode gesloten is, kunnen van een overbruggingsrecht genieten.

Het uitgekeerde bedrag is afhankelijk van de duur van de quarantaine:

  • Als de quarantaine tussen 7 en 13 dagen duurt: 403,53 euro (met gezinslast) of 322,92 euro (zonder gezinslast).
  • Als de quarantaine tussen 14 en 20 dagen duurt: 807,05 euro (met gezinslast) of 645,84 euro (zonder gezinslast).
  • Als de quarantaine tussen 21 en 27dagen duurt: 1.210,58 euro (met gezinslast) of 968,77 euro (zonder gezinslast).
  • Als de quarantaine 28 dagen of langer duurt: 1.1614,10 euro (met gezinslast) of 1.291,69 euro (zonder gezinslast).
  • Als de quarantaine minder dan 7 dagen duurt is er geen recht op een uitkering.

 

De hierboven besproken wijzigen zijn voorlopig nog onder voorbehoud: ze moeten immers nog langs de Raad van State en het parlement passeren. We houden je op de hoogte.

 

Indien je vragen hebt, aarzel niet om contact op te nemen. Je kan ons steeds bereiken via het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.