Nieuws  |  

19.03.2021

Overheid blijft nodige ondersteuning voorzien voor ondernemingen

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

We blijven met zijn allen aftellen naar zorgeloze tijden en kijken uit naar verdere versoepelingen. Intussen gaan echter heel wat sectoren gebukt onder de gevolgen van de coronacrisis, en probeert de overheid met (her)nieuw(d)e steunmaatregelen bedrijven in moeilijkheden naar het einde van het coronatijdperk te loodsen. Hieronder geven we nog eens de voornaamste steunmaatregelen mee, voor een volledig overzicht verwijzen we je graag naar ons schema.

 

Federaal

Versoepeling gerechtelijke reorganisatie is een feit

Op 31 januari 2021 kwam er een einde aan het moratorium van faillissementen. Het moratorium van faillissementen zorgde ervoor dat een onderneming niet failliet kon worden verklaard en de ondernemer ook geen aangifte in faillissement moest doen wanneer zij financiële moeilijkheden constateerde. Gezien de coronacrisis nog niet het einde bereikt heeft en vele ondernemingen op vandaag nog steeds financiële moeilijkheden ervaren werd vorige week het wetsvoorstel goedgekeurd die voorziet in een versoepeling van het bestaande systeem van gerechtelijke reorganisatie. Hiermee wil de Regering bewerkstelligen dat er eerder gezocht wordt naar een plan om de onderneming opnieuw levensvatbaar te maken in plaats van de onderneming kunstmatig in leven te houden. Belangrijke opmerking hierbij is dat het gaat over een tijdelijke versoepeling,  die momenteel loopt tot 30 juni 2021.

 

Door het bestaande systeem van gerechtelijke reorganisatie te versoepelen zet de Regering vooral in op volgende troeven:

 

  • Laagdrempelige procedure: Een procedure van gerechtelijke reorganisatie dient steeds zelf te worden aangevraagd en kan enkel worden opgestart via een verzoekschrift bij de rechtbank. Bij het verzoekschrift dienen allerlei documenten te worden neergelegd, bijvoorbeeld een begroting en boekhoudkundige stukken. Waar het vroeger zo was dat de procedure niet-ontvankelijk werd geacht bij het ontbreken van stukken, is het nu zo dat ontbrekende stukken ook na de start van de procedure nog kunnen worden ingediend.

 

  • Mogelijkheid om beroep te doen op een gerechtsmandataris: Nog voor de officiële start van de gerechtelijke procedure kan een onderneming er voor opteren om via de rechtbank een gerechtsmandataris aan te stellen. De gerechtsmandataris kan dan reeds onderhandelen met de schuldeisers en nagaan of er een akkoord kan worden gevonden. Het grote voordeel is dat de aanstelling niet gepubliceerd moet worden.

 

  • Maatregelen voor fiscale vrijstellingen voor ondernemingen-schuldeisers die kortingen geven op vorderingen aan ondernemingen in gerechtelijke reorganisatie.

 

Ondanks deze versoepeling blijft het echter opletten. Door het einde van het moratorium van faillissementen ben je als bestuurder opnieuw verplicht om het faillissement aan te vragen wanneer je geen herstelmogelijkheid meer ziet. Indien je een procedure gerechtelijke reorganisatie zou opstarten terwijl je weet dat je eigenlijk het faillissement had moeten aanvragen, is er kans op bestuurdersaansprakelijkheid waarbij je als bestuurder aansprakelijk bent voor alle openstaande schulden van de vennootschap.

 

Verlenging dubbel overbruggingsrecht

De federale regering heeft de toekenning van de overbruggingsrechten inmiddels verlengd tot en met de maand juni. De zelfstandigen die verplicht de deuren moeten sluiten, of afhankelijk zijn van een verplicht gesloten sector en de activiteiten volledig stopzetten, zijn tot en met juni gerechtigd op een dubbele uitkering. Alle overige zelfstandigen kunnen aanspraak maken op een enkelvoudige uitkering, indien zij een omzetdaling van 40% kunnen aantonen in de maand die de maand van de aanvraag voorafgaat, in vergelijking met diezelfde maand uit 2019. Wil je weten of jij hiervoor in aanmerking komt? Raadpleeg dan dit schema.

 

Vlaams Gewest

Vlaamse Beschermingsmechanisme 5

Het Vlaams Beschermingsmechanisme 5 (voor februari 2021) kan nu aangevraagd worden en dit nog tot en met 15 april.

Ook voor de maanden maart en april zal het Beschermingsmechanisme kunnen aangevraagd worden. Wil je weten of jij hiervoor in aanmerking komt? Raadpleeg dan dit schema.

 

De herstartlening

Vanaf 15 mei kan je bij VLAIO een herstartlening of heropstartlening aanvragen. Via de heropstartlening kunnen kleinhandelaars en horeca-uitbaters met een concrete liquiditeitsnood een lening afsluiten voor de financiering van de aankopen van handelsgoederen, voorraden en overige heropstartkosten. De herstartlening is een lening van minimum € 10.000 met een rentevoet van 1% en een looptijd van 2 of 3 jaar. De terugbetaling dient pas te gebeuren vanaf de 12de maand. Meer informatie kan je alvast raadplegen op de website Heropstartlening.

 

Verlenging Corona lening PMV

De aanvraagtermijn van de coronalening werd verlengd tot 15 oktober 2021 (ipv april 2021). Ook het bedrag van de eerste schijf bij de doelgroep ‘start-ups en scale-ups’ werd verhoogd van € 800.000 naar € 1,8 miljoen.

 

Waals Gewest

Uitbreiding Waalse coronapremies

In Wallonië kan momenteel “indemnité 10” aangevraagd worden voor de sectoren die nog steeds gesloten zijn.

Volgende coronapremies zijn voor binnenkort aangekondigd :

  • “Indemnité 11” voor de hotelsector
  • “Indemnité 12” voor de toeleveranciers aan gesloten sectoren
  • “Indemnité 13” voor specifieke sectoren die niet in aanmerking komen voor Indemnité 10, 11 of 12
  • “Indemnité 14” voor de horeca
  • “Indemnité 15” voor de autocarbedrijven