Nieuws  |  

21.05.2024

Pensioenplanning 2.0: Alles wat je moet weten over de pensioenbonus 2025

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

De pensioenbonus, terug van weggeweest. De bonus maakt deel uit van een breder pakket aan pensioenhervorming door de federale regering. In dit artikel gaan we dieper in op voorwaarden van de nieuwe pensioenbonus, alsook bekijken we welke impact het kan hebben voor degenen die zich voorbereiden op hun gouden jaren.  

 

De pensioenbonus, what’s in a name?

De pensioenbonus is een extra nettobedrag dat je bovenop jouw pensioen zal ontvangen als je ervoor gekozen hebt om door te blijven werken na jouw vroegst mogelijke pensioendatum. De vroegst mogelijke datum waarop je met pensioen kan gaan is:

  • Ofwel de datum van jouw vervroegd pensioen;
  • Ofwel jouw wettelijke pensioendatum (als je niet voldoen aan de voorwaarden om met vervroegd pensioen te gaan).

Deze gegevens kan je ook steeds makkelijk terugvinden via https://www.mypension.be/nl.

Deze bonus geldt niet alleen voor werknemers, maar ook zelfstandigen en ambtenaren kunnen hierop aanspraak maken.

De opbouw van de pensioenbonus duurt maximaal 3 jaar en kan pas aangevat worden vanaf 1 juli 2024. Elke gewerkte dag na de vroegste pensioendatum telt mee voor de opbouw. Stop je bijvoorbeeld even met werken nadat je jouw bonus begon op te bouwen, dan wordt de periode van 3 jaar niet verlengd met deze pauze.

Om recht te hebben op de bonus, mag je jouw rustpensioen ook niet eerder opnemen dan 1 januari 2025.

Het opnemen van je rustpensioen of het ontvangen van een eerste uitbetaling ervan stopt de opbouw van de pensioenbonus.

Jouw opgebouwde bonus zal dan uiteindelijk uitgekeerd worden in de vorm van een kapitaal (éénmalig bedrag) of als een rente (maandelijkse aanvulling op jouw pensioen). Zowel de berekening als de uitbetaling gebeuren automatisch door de Federale Pensioendienst: zelf hoef je hier dus niets voor te doen.

 

Let’s talk money!

De bonus betreft een netto-bonus, vrij van RSZ-bijdragen en belastingen.

Het bedrag van de bonus hangt af van het aantal loopbaanjaren dat je hebt op de vroegste pensioendatum.

 

Je hebt < 43 loopbaanjaren op jouw vroegste pensioendatum (“gewone loopbaan”).

Wanneer je voltijds zou verder werken, wordt het bedrag van de pensioenbonus als volgt opgebouwd:

Jaar 1 3.927,51 EUR netto
Jaar 2 7.855,02 EUR netto
Jaar 3 11.782,53 EUR netto
Totaal voor 3 jaar 23.565,06 EUR netto

 

Je hebt > 43 loopbaanjaren op jouw vroegste pensioendatum (“lange loopbaan”)

Wanneer je voltijds zou verder werken, wordt het bedrag van de pensioenbonus als volgt opgebouwd:

Jaar 1 11.782,53 EUR netto
Jaar 2 11.782,53 EUR netto
Jaar 3 11.782,53 EUR netto
Totaal voor 3 jaar 35.347,59 EUR netto

 

Opgelet: er wordt ook een maximumplafond voorzien!

De som van jouw pensioen(en), zowel wettelijk pensioen als aanvullend, en de pensioenbonus mag niet meer bedragen dan 8.129,08 EUR bruto pensioen per maand of 97.548,92 EUR bruto per jaar.

Wordt het plafond overschreden, dan zal de uit te betalen pensioenbonus beperkt worden.

 

Verschillen tussen opbouw voor werknemers & zelfstandigen?

Afhankelijk van het stelsel waaronder je actief bent, zullen er ook enkele (kleine) verschillen zijn in de precieze opbouw van de pensioenbonus:

  • Als werknemer kan je maximum 936 bonusdagen Hiervoor neemt de Pensioendienst alle arbeidsdagen en maximaal 30 “gelijkgestelde” dagen per jaar in rekening (op voorwaarde dat er in dat kalenderjaar min. 1 gewerkte dag is).
  • Als zelfstandige kan je maximum gedurende 12 kwartalen een pensioenbonus opbouwen. Elk kwartaal waarin je sociale bijdragen betaalt, zal dan ook meetellen. Een bijkomende voorwaarde is dat het inkomen uit jouw zelfstandige activiteit gelijk moet zijn aan de minimuminkomsten voor een zelfstandige in hoofdberoep.

En wat als je nu een gemengde loopbaan hebt gehad? In zo’n geval zal je meerdere pensioenbonussen tegelijk of na elkaar kunnen opbouwen, mits 2 beperkingen:

  • Elk bonusjaar apart mag maximum 312 bonusdagen bevatten;
  • Over alle stelsels heen (werknemer/zelfstandige) kan je maximaal 3 bonusjaren (of 936 dagen opbouwen).

 

Enkele voorbeelden

Situatie Opgebouwde pensioenbonus
1)     Mariette heeft 43 loopbaanjaren op 01/06/2028 (datum waarop ze met vervroegd pensioen kan), maar ze beslist om haar pensioen met 2 jaar uit te stellen.

Tijdens het 1ste jaar werkt ze voltijds als werknemer, tijdens het 2de jaar werkt ze slechts 286 dagen. In totaal heeft ze 598 dagen pensioenbonus opgebouwd.

Jaar 1: 11.782,53 EUR

Jaar 2: 10.800,65 EUR

Jaar 3: /

➝ Mariette zal bij opname van haar rustpensioen een éénmalige betaling ontvangen van 22.583,18 EUR netto.

2)     Tim heeft 42 loopbaanjaren (als werknemer én als zelfstandige) op 01/07/2027 (wettelijke pensioendatum), maar hij beslist om zijn pensioen met 4 jaar uit te stellen.

Tijdens het 1ste jaar werkt hij 186 dagen als werknemer, tijdens het 2de , 3de en 4de jaar werkt hij telkens volledig als zelfstandige.

Jaar 1: 2.341,40 EUR (werknemer)

Jaar 2: 7.855,02 EUR (zelfstandige)

Jaar 3: 11.782,53 EUR (zelfstandige)

Jaar 4: /

➝ Tim zal bij opname van zijn rustpensioen een éénmalige betaling ontvangen van 21.978,95 EUR netto.

3)     René heeft 42 loopbaanjaren op 01/05/2025 (datum waarop ze met vervroegd pensioen kan), maar ze beslist om haar pensioen met 3 jaar uit te stellen. Tijdens deze 3 jaar zal ze slechts halftijds werken. Jaar 1: 1.963,75 EUR (voltijdse bonus x 50%)

Jaar 2: 3.927,51 EUR (voltijdse bonus x 50%)

Jaar 3: 5.891,26 EUR (voltijdse bonus x 50%)

➝ René zal bij opname van haar rustpensioen een éénmalige betaling ontvangen van 11.782,53 EUR netto.

 

Aarzel zeker niet ons hier te contacteren bij vragen.

Twijfel je over de juiste aanpak voor jouw onderneming?  Maak dan hier een afspraak met onze pro experts!