Nieuws  |  

15.07.2021

Prijsaanpassing en -herziening: beter voorkomen dan genezen

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Door een tekort aan grondstoffen en materialen, een verstoring van de globale transportketen, een enorme stijging van de vraag en een groot tekort aan aanbod, swingen de prijzen van bepaalde grondstoffen en materialen de laatste tijd de pan uit. Zowel voor producenten en leveranciers als voor detail- of groothandelaars is de forse prijsstijging van bepaalde producten zeer goed voelbaar in de portemonnee. Vraag stelt zich dan ook wat je moet doen met jouw lopende contracten met je zakenpartners. Al te vaak is daarin immers een vaste prijs bepaald voor de goederen die u koopt en/of verkoopt. Kan je eenzijdig beslissen wel/niet akkoord te gaan met de nieuwe prijzen die jou worden opgelegd en kan je dit prijsverschil dan zelf zomaar doorrekenen aan je klanten?

 

Indien er geen prijsaanpassingsafspraken zijn gemaakt in de overeenkomst of in de algemene voorwaarden, is het in principe niet mogelijk dat je zomaar de prijzen verhoogt tijdens de duur van de overeenkomst.

Het mes snijdt evenwel langs twee kanten. Wanneer jouw producent of leverancier haar prijzen aanpast zonder dat dit is voorzien in de overeenkomst of in haar algemene voorwaarden, betekent dit ook dat je hiermee niet zomaar akkoord hoeft te gaan. Doet je zakenpartner dit toch, protesteer dit best zo snel mogelijk. Enkel zo vermijd je immers impliciet akkoord te zijn gegaan met de nieuwe prijzen.

De beste manier om onverwachte prijsstijgingen op te vangen, is om reeds op voorhand in je contracten en algemene voorwaarden te voorzien dat je het recht voorbehoudt om de overeengekomen prijzen te herzien. Hoewel de regels net iets verschillen naargelang je zaken doet met consumenten (B2C), dan wel met ondernemers (B2B), zijn de basisprincipes gelijkaardig.

Zo moet een contractuele clausule steeds op een duidelijke manier weergeven hoe en waarom de prijs zal worden aangepast. Zo niet, bestaat de kans dat de clausule niet geldig is. Ook koppel je best de prijsaanpassing aan de werkelijke meerkosten die je moet maken om de goederen of producten aan te kopen of te produceren. De aangepaste prijs in het algemeen laten afhangen van een indexcijfer zoals de consumptie-index is in ieder geval te vermijden.

Specifiek voor de bouwsector, is het aan te raden dat er tussen bouwheer en aannemer duidelijk wordt afgesproken vanaf welk niveau prijsstijgingen mogen doorgerekend worden en indien er met dagprijzen worden gewerkt, dienen die bij de start van de werken gemeld te worden, om later discussies te vermijden. Aangezien het vaak niet mogelijk is om te voorspellen hoe groot de stijging zal zijn, kan er vb. gewerkt worden met de I-index, d.i. de index die de evolutie meet van materiaalkosten.

Werk jij niet met overeenkomsten waarin vaste prijzen zijn afgesproken noch met algemene voorwaarden, doe je er ook goed aan jouw cliƫnteel te informeren over eventuele prijsstijgingen. Dat kan bijvoorbeeld door in je vaste e-mailhandtekening reeds te waarschuwen dat ingevolge de plotse stijging van bepaalde grondstofprijzen je genoodzaakt bent jouw prijzen eveneens aan te passen. Op die manier ben je transparant over je prijzen en vermijd je eventuele latere discussies over de prijzen die je hanteert.

 

 

Heb je nog geen bepalingen voorzien omtrent prijsaanpassing of -herziening in jouw overeenkomsten en algemene voorwaarden of twijfel je aan de geldigheid van jouw clausule? Neem dan HIER contact met ons.