Nieuws  |  

21.05.2021

Steunmaatregelen voor de laatste maal verlengd tot 30 september 2021

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Maandagavond werd door de federale regering beslist om de huidige steunmaatregelen voor een (vermoedelijk) laatste maal te verlengen van 30 juni tot 30 september 2021. Na voormelde datum is het de bedoeling om over te schakelen naar meer uitzonderlijke maatregelen.

Hieronder tref je alvast een overzicht van de voornaamste maatregelen die verlengd worden, voor een meer gedetailleerd overzicht verwijzen we je graag naar ons schema.

 

Sociaal:

 • Soepele tijdelijke werkloosheid wegens overmacht blijft mogelijk in alle sectoren
 • Het dubbel crisis-overbruggingsrecht voor de nog gesloten sectoren en het overbruggingsrecht wegens omzetdaling.
 • Verlaging van de bedrijfsvoorheffing voor tijdelijke werkloosheid.
 • Aanvullende uitkering arbeidsongeschiktheid om op het niveau van resp. de uitkering overbruggingsrecht (voor zelfstandigen) of tijdelijke werkloosheid (voor werknemers) te komen
 • Geen RSZ-sancties bij niet betalen van maandelijkse kwartaalvoorschotten
 • Mogelijkheid afbetalingsplannen zonder sancties (vrijstelling verhogingen en verwijlintresten).

 

Fiscaal:

 • Individueel uitstel van betaling van belastingen
 • Thuiswerkvergoeding in de privé: verhoging bedrag
 • Belastingvermindering bij kwijtschelding huur: verlenging naar juni, juli, augustus en september
 • Btw-verlaging (6%) op handgels en mondmaskers
 • Verlaging interesten indirecte belastingen
 • Taks shelter audiovisuele werken en podiumkunsten

 

Naast de verlenging van de lopende steunmaatregelen blijven nog heel wat sectorspecifieke maatregelen van kracht o.a. het heropeningspakket dd. 21 april voor de horeca.

 

Wens je hierover meer informatie, kan je ons steeds bereiken via het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.