Nieuws  |  

2.10.2020

Tijdelijke werkloosheid n.a.v. corona: proactief goedkeuring aanvragen is de boodschap

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Ondernemingen die in het tweede kwartaal van 2020 voor minstens 20% van het totaal aantal arbeidsdagen tijdelijke werkloosheid hebben moeten inroepen, of onder een select aantal paritaire comités vallen, kunnen uitzonderlijk tot 31 december 2020 gebruik blijven maken van het versoepelde regime van tijdelijke werkloosheid wegens corona.

De ondernemingen die onder de paritaire comités 140.02, 227, 302, 303.03, 304, 329 of 333 vallen hoeven geen verdere stappen te ondernemen. Zij worden automatisch erkend als een onderneming in moeilijkheden, en kunnen vrij gebruik blijven maken van de versoepelde procedure.

De ondernemingen die voor het tweede kwartaal van 2020 voor 20% van de arbeidsdagen tijdelijke werkloosheid hebben ingeroepen, of  tot de paritaire comités nr. 100, 109, 111, 126, 139, 140.01, 140.04, 149.01, 200, 209, 215, 226, 314 of 315 horen, moeten echter vooraf toestemming vragen aan de RVA.  Dat kan door dit formulier in te dienen bij één van de regionale kantoren.

Behoort jouw onderneming tot één van bovenstaande categorieën maar ben je van mening dat er voor jouw onderneming op vandaag geen nood is om op dit systeem een beroep te doen, raden wij je toch aan om reeds proactief hiervoor een aanvraag in te dienen. In de gevallen waarbij er snel geschakeld moet worden, denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin je als zaakvoerder in quarantaine zou moeten en je onderneming dus tijdelijk zou moeten sluiten,  is het op dat ogenblik vaak te laat om nog dergelijke aanvraag in te dienen. Het bekomen van een verlenging leidt er niet toe dat je verplicht wordt om tijdelijke werkloosheid in te roepen, maar wel dat je er vrijblijvend gebruik van kan maken wanneer nodig. Gouverner, c’est prévoir.

 

Mijn werknemer zijn/haar kind moet in quarantaine: wat nu?

De overheid heeft nu ook de mogelijkheid voorzien om tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aan te vragen voor ouders wiens kind in quarantaine moet.

De werkgever kan op basis van een attest van het kinderdagverblijf, van de school of van het centrum voor opvang van gehandicapte personen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aanvragen bij de RVA voor een werknemer die geconfronteerd wordt met dergelijk probleem.  Deze regeling zou op 1 oktober moeten ingaan, maar moet nog definitief goedgekeurd worden in het parlement.