Nieuws  |  

14.08.2020

Tijdelijke werkloosheid na één september: kiezen tussen vijf regimes

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Op vandaag kunnen alle werkgevers die omwille van Corona-moeilijkheden ondervinden gebruik maken van een versoepelde en vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid. Deze versoepelde vorm van tijdelijke werkloosheid werd verschillende keren verlengd, maar neemt op 31 augustus definitief een einde. Werkgevers die men als ‘hard getroffen’ beschouwt zullen evenwel voor de periode van 1 september tot en met 31 december blijvend gebruik kunnen maken van de huidige versoepelde procedure.  

Voor de werkgevers die niet meer in aanmerking komen, heeft men in een overgangsregime voorzien, door te sleutelen aan het klassieke stelsel van tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen. Ten slotte blijven ook de ongewijzigde klassieke procedures voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en economische redenen van kracht.  

Binnenkort zullen er maar liefst vijf verschillende regimes van tijdelijke werkloosheid gelijktijdig in voege zijn. We zetten ze graag voor jou op een rijtje. 

 

1. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor hard getroffen sectoren 

Ondernemingen die behoren tot een sector die nog geïmpacteerd is door het Corona-virus en de (sluitings)maatregelen van de federale regering, zullen blijvend gebruik kunnen maken van het huidige versoepelde regime, mits een dossier bij de RVA wordt aangemeld.

Op vandaag werd door de Minister van Werk nog geen lijst van hard getroffen sectoren opgesteld, maar er wordt algemeen verwacht dat de ondernemingen in de horeca-, reis- en evenementensector onder dit regime zullen vallen.

 

2. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor hard getroffen ondernemingen

Ook de ondernemingen die gedurende het tweede kwartaal van 2020 voor minstens 20% van het totaal aantal arbeidsdagen gebruik gemaakt hebben van tijdelijke werkloosheid zullen blijvend gebruik kunnen maken van het huidige versoepelde regime, mits een voorafgaande goedkeuring van de RVA bekomen wordt.

Let op: het bekomen van een goedkeuring kan zo’n twee weken in beslag nemen. Vraag deze goedkeuring dus tijdig aan!

 

3. Versoepelde tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen

De werkgevers die geen gebruik kunnen maken van bovenstaande stelsels, omdat zij én niet  tot een getroffen sector behoren, én geen 20% tijdelijke werkloosheid opgenomen hebben in het tweede kwartaal, kunnen gebruik maken van een versoepelde vorm van de tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.

De werkgevers die deze regeling wensen in te voeren voor de bedienden in hun onderneming moeten een verlies van omzet of productie van minstens 10% hebben gekend in het voorafgaand kwartaal, en dit ten opzichte van het corresponderend kwartaal in 2019.  Daarnaast moet men een ondernemings-CAO afsluiten, dan wel een ondernemingsplan opstellen. Ten slotte is men verplicht in twee opleidingsdagen per maand te voorzien. Voor arbeiders gelden deze bijkomende voorwaarden en formaliteiten niet.

De versoepeling bestaat eruit dat deze vorm van economische werkloosheid intensiever kan worden opgenomen dan de klassieke economische werkloosheid:

  • Voor arbeiders: een regeling van volledige schorsing voor maximum 8 weken (in plaats van 4 weken); een regeling van deeltijdse schorsing voor maximum 18 weken (in plaats van 3 maanden).
  • Voor bedienden: een regeling van volledige schorsing gedurende maximaal 24 weken (in plaats van 16 weken), of een regeling van gedeeltelijke arbeid voor 34 weken (in plaats van 26 weken).

4. Klassieke tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen

De werkgevers die voor de bedienden in hun onderneming geen gebruik kunnen maken van de versoepelde tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen, omdat zij bijvoorbeeld geen omzet- of productiedaling gekend hebben in vergelijking met vorig jaar, kunnen eventueel een beroep doen op de klassieke tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen, meer bepaald ingeval ze:

  • Ofwel gedurende afgelopen kwartaal een daling van bestellingen ondervonden hebben van minstens 10% in vergelijking met het corresponderend kwartaal van één van de afgelopen twee kalenderjaren;
  • Ofwel in het recentste kwartaal voor de aanvraag de arbeiders in de onderneming voor minstens 10% van de totale arbeidstijd van dat kwartaal op tijdelijke werkloosheid geplaatst hebben

5. Klassieke tijdelijke werkloosheid wegens overmacht 

De werkgevers die geen gebruik kunnen maken van de versoepelde werkloosheid wegens overmacht voor hard getroffen sectoren of hard getroffen ondernemingen, kunnen voor de werknemers die zich in een situatie van overmacht bevinden en bijgevolg niet kunnen komen werken,  nog steeds gebruik maken van de klassieke tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Onder een situatie van overmacht wordt onder meer verstaan: verplicht in quarantaine moeten, vastzitten in het buitenland, …

 

Indien je vragen, aarzel niet om contact op te nemen met jouw klantverantwoordelijke of rechtstreeks met onze subsidie-expert.  Je kan ons steeds bereiken via het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.