Nieuws  |  

6.07.2021

Tweede oproep KMO-groeisubsidie 2021

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

De kmo-groeisubsidie is een subsidie-instrument waarmee de Vlaamse overheid kmo’s in Vlaanderen ondersteunt bij het realiseren van een groeitraject. Er kan tot 50.000 euro steun verkregen worden voor het aanwerven van een strategisch profiel en voor het inwinnen van kennis bij een externe dienstverlener.

Vanaf 1 januari 2021 kan de KMO-Groeisubsidie niet langer doorlopend aangevraagd worden maar wordt er met thematische projectoproepen gewerkt.

De tweede oproep voor 2021 zal openstaan van 12 juli tot 31 augustus. Er kunnen groeitrajecten ingediend worden die draaien rond internationalisering, digitalisering of duurzaam en circulair ondernemen.

 

1. INTERNATIONALISEREN, DIGITALISEREN OF CIRCULAIR ONDERNEMEN

Een groeitraject sluit aan bij één van de thema’s als het aan volgende voorwaarden voldoet:

Internationalisering:
• Zowel voor ondernemingen die voor het eerst exporteren als voor ondernemingen die ervaring hebben met export en naar nieuwe markten willen uitbreiden.
• De internationalisering moet in voldoende mate nieuwe uitdagingen stellen aan de onderneming.
• De internationalisering moet resulteren in duurzame economische groei voor de vestiging in Vlaanderen.
• Komen niet in aanmerking: eenmalige opportuniteiten of quick wins in het buitenland.

Digitalisering:
• Voor ondernemingen die hun digitale maturiteit substantieel willen verhogen.
• Het groeitraject kadert binnen een transitie naar een datagedreven organisatie waarbij diensten, producten of processen slimmer worden gemaakt door middel van data.
• Het groeitraject moet voldoende uitdaging en ambitie tonen en verder reiken dan gangbare evoluties inzake digitalisering.
• Komen niet in aanmerking: trajecten die louter gericht zijn op het verhogen van maturiteit inzake cyberveiligheid, het ontwikkelen of implementeren van digitale toepassingen zoals een ERP-systeem, het opzetten van een webshop, het inzetten op digital marketing en marketing automation of het omzetten van data op een papieren drager naar een digitale drager om bestaande processen te digitaliseren en data digitaal beschikbaar te maken binnen de organisatie.

Duurzaam en circulair ondernemen:
• Zowel voor ondernemingen die een eerste stap zetten richting duurzaam en circulair ondernemen, als voor ondernemingen die hierin al actief zijn en een volgende (substantiële) nieuwe stap zetten.
• Het traject zet in op één of meerdere strategieën inzake circulaire economie met het oog op een efficiënt en slim materiaalgebruik of het sluiten van materialenkringlopen.
• Het project richt zich tot de maak- of bouwindustrie of de daaraan gekoppelde waardeketen.
• Komen niet in aanmerking: trajecten die geen substantiële impact hebben op het bedrijf en enkel inzetten op flankerende of ondersteunende maatregelen zoals energie-efficiëntie of het gebruiken van hernieuwbare energie.

 

2. VOORWAARDEN

De subsidie wordt toegekend voor het verwerven of inkopen van de strategische kennis die nodig is om je groeitraject te kunnen realiseren. Het verwerven van deze kennis kan gebeuren door:
• De aanwerving van een strategische medewerker
• Het advies van een of meerdere dienstverleners, waarbij elke afzonderlijke adviesopdracht minstens 20.000 euro moet kosten.
De aanwerving of de opstart van de adviesopdracht mogen ten vroegste plaatsvinden in de maand volgend op de maand van indiening van de steunaanvraag.

 

3. BEDRAG

De subsidie bedraagt maximaal 25.000 euro voor de aanwerving van een strategisch profiel en maximaal 25.000 euro voor het advies van één of meerdere externe dienstverlener(s) :
Aanwerving strategisch profiel Advies externe dienstverlener(s)
Welke kosten ? Bruto-basisjaarloon X 1,596 -personeels- en werkingskosten
-verplaatsingskosten
-begeleidingskosten bij implementatie
Steunpercentage 50% 50%
Maximumsteun 25.000 euro 25.000 euro

Per aanvraagdossier kan er dus maximaal € 50.000 euro steun gekregen worden. Er kan om de 36 maanden een dossier worden ingediend.

 

4. AANVRAGEN

De oproep zal open staan vanaf 12 juli 2021 tot en met 31 augustus 2021. Op het ogenblik dat de oproep opengesteld wordt, zal er een digitaal aanvraagformulier beschikbaar zijn op de website van VLAIO.
Vragen inzake deze projectoproep? Contacteer dan onze subsidie expert jos.leenknegt@titeca.be