Nieuws  |  

18.12.2020

Uitbreiding verlaagd tarief afbraak en heropbouw naar volledig Belgisch grondgebied

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Vanaf volgend jaar kunnen particulieren en bouwpromotoren een oud pand slopen en heropbouwen aan een verlaagd btw-tarief van 6%. Het moet daarbij wel gaan om de enige en eigen woning voor de koper met een maximale bewoonbare oppervlakte van 200 m2. We zetten de toepassingsvoorwaarden -zoals ze op vandaag voorliggen – hieronder kort voor jou op een rijtje. 

 

Inleiding

Op vandaag is het verlaagd btw-tarief (6%) enkel van toepassing voor afbraak en heropbouw in één van 32 centrumsteden. Bovendien is vereist dat het onroerend goed na de werken hoofdzakelijk als woning door de koper wordt gebruikt.

De programmawet die op 18 december 2020 is goedgekeurd, voorziet in een uitbreiding van de toepassing van dit verlaagd tarief naar het hele Belgische grondgebied. De bestaande regeling inzake afbraak en heropbouw in de 32 centrumsteden blijft eveneens behouden.

 

Voor wie

De maatregel geldt voor bouwheren-natuurlijk personen van wie de woning na de werken de enige en hoofdzakelijk eigen woning betreft (enkele uitzonderingen mogelijk). De koper moet hier zijn hoofdverblijfplaats vestigen gedurende een termijn van 5 jaar.

Daarnaast geldt de maatregel ook voor bouwpromotoren die oud vastgoed aankopen, afbreken en terug verkopen aan natuurlijke personen. De verkoop van het nieuwe vastgoed kan dan, in tegenstelling tot vandaag, ook aan het verlaagd tarief van 6% gebeuren. Dit uiteraard tegen dezelfde voorwaarden als hiervoor vermeld.

De nieuwe regeling is dus enkel voorbehouden voor natuurlijke personen die het vastgoed zelf gaan bewonen en niet voor verhuurders, tweede verblijvers of vennootschappen.

Daarnaast zal het verlaagd tarief ook van toepassing zijn voor woningen die gedurende een termijn van 15 jaar ter beschikking worden gesteld van een sociaal verhuurkantoor.

 

Bewoonbare opppervlakte

Het verlaagd tarief kan enkel toegepast worden wanneer het onroerend goed een maximale bewoonbare oppervlakte van 200 m2 heeft. Gemeenschappelijke delen in appartementen hoeven niet meegerekend te worden.

 

Formele voorwaarden 

Daarnaast moet de bouwheer-natuurlijk persoon of de bouwpromotor eveneens, vóór de belasting opeisbaar wordt, een verklaring indienen bij het lokaal controlekantoor waarin bevestigd wordt dat aan de voorwaarden voldaan zal zijn. In geval van een bouwpromotor dient de koper-natuurlijk persoon deze verklaring mee te tekenen.

 

Tijdelijke maatregel 

De uitbreiding geldt slechts voor 2 jaar, namelijk voor 2021 en 2022. Projecten die reeds gestart zijn zouden ook van de maatregel kunnen genieten, op voorwaarde dat een verklaring wordt ingediend bij het lokaal controlekantoor vóór 31 maart 2021. Dit voor facturen die gemaakt worden vanaf 1 januari 2021. Hoe deze verklaring er zal / moet uitzien is nog niet gekend.

Door de strikte toepassingsvoorwaarden moet project per project bekeken worden of het verlaagd tarief kan toegepast worden en of dit voor jou nuttig is of kan zijn. Wij kunnen jou hierin uiteraard bijstaan.

 

Wens je hierover meer informatie, contacteer gerust één van onze specialisten. Je kan ons steeds bereiken via het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.