Nieuws  |  

18.03.2020

Update: Tijdelijke werkloosheid t.g.v. coronacrisis

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

De ondernemingen die gebukt gaan onder de gevolgen van de coronapandemie en personeel tewerkstellen, kunnen voor hun werknemers een beroep doen op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen.

Indien je een acute vermindering van bestellingen, omzet of productie ondervindt, kan je een beroep doen op werkloosheidsuitkeringen omwille van economische redenen.  Bevindt jouw onderneming zich daarentegen in de onmogelijkheid om werknemers van werk te voorzien omwille van een lockdown, dan doe je het best een beroep op werkloosheidsuitkeringen omwille van overmacht.

Hieronder een kort overzicht van wat onder deze tijdelijke werkloosheidsuitkeringen wordt begrepen:

 

1. Werkloosheidsuitkeringen omwille van overmacht:

Ondernemingen die op bevel van de overheid verplicht moeten sluiten of die indirect getroffen worden door deze maatregelen, kunnen een beroep doen op werkloosheidsuitkeringen omwille van overmacht.  Denk hierbij aan de horeca, tewerkstelling in het kader van culturele of sportieve evenementen, tewerkstelling die afhankelijk is van een werkgever die moet sluiten, … etc.

Dat geldt ook voor ondernemingen die werknemers tewerkstellen die omwille van ziekte in quarantaine moeten verblijven, of die omwille van een algemene lockdown in het buitenland zich niet meer naar België kunnen verplaatsen.

 

2. Werkloosheidsuitkeringen omwille van economische redenen:

Er is sprake van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen wanneer een acute daling van cliënteel, bestellingen, omzet of productie ervoor zorgt dat het voor de werkgever zo goed als onmogelijk wordt om het normale tewerkstellingspeil aan te houden.

Het essentiële verschil met overmacht is dat de tewerkstelling niet volledig onmogelijk wordt, maar enkel economisch onhoudbaar.  Denk hierbij aan uitzendbureau’s, vervoersmaatschappijen, groot- en kleinhandel, … etc.

De werknemer die tijdelijk werkloos gesteld wordt, ontvangt 70% van zijn gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op  € 2.754,76 p/m.). Op de uitkering wordt tevens een bedrijfsvoorheffing ingehouden van (slechts) 26,75%.

Alhoewel de procedure voor tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht in de regel een paar dagen in beslag neemt, kan die termijn voor de uitkeringen omwille van economische redenen voor bedienden oplopen tot enkele weken.

Tijdens de lopende erkenningsprocedure voor uitkeringen omwille van economische redenen kan echter ook een aanvraag ingediend worden voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht,  op voorwaarde dat de werkgever aantoont dat hij de voorafgaande procedure van erkenning als onderneming in moeilijkheden reeds heeft opgestart. In dat geval fungeren de uitkeringen omwille van overmacht als tijdelijke uitkeringen, in afwachting van de noodzakelijke goedkeuring van de aanvraag tot uitkeringen omwille van economische redenen.

Gelet op de complexiteit van de aanvraagprocedures, raden wij je aan om voor de aanvragen zelf het best hiervoor contact op te nemen met het sociaal secretariaat. Zij bevinden zich in de beste positie om je zo efficiënt mogelijk doorheen de administratieve mallemolen te loodsen.

Kan je echter geen beroep doen op hun diensten of zit je nog met bijkomende vragen, aarzel dan niet om je Titeca-klantverantwoordelijke hieromtrent te contacteren op het gekende telefoonnummer en/of via mail. 

Alle verdere up-to-date informatie omtrent de coronacrisis kan je volgen op de nieuwspagina van onze website.