Nieuws  |  

2.02.2022

Vanaf februari 2022: strengere toepassing van maximale betalingstermijn tussen ondernemingen

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Vanaf 1 februari 2022 geldt in handelstransacties een maximale betalingstermijn van 60 dagen. Op die manier probeert de wetgever de kleinere onderneming de nodige steun te bieden in de onderhandelingen met de grotere spelers en zo mogelijke cashflowproblemen te verminderen. Tot voor kort waren ondernemingen immers een stuk vrijer hierin en waren het vaak de grotere spelers die bepaalden welke termijnen de regel waren. Tijd dus voor een striktere betalingstermijn en bijgevolg ook tijd om jouw algemene voorwaarden opnieuw onder de loep te nemen.

 

Betalingstermijn voor 01/02/2022

Indien partijen in hun factuurvoorwaarden of overeenkomst niets overeenkomen, geldt in principe een wettelijke betalingstermijn van 30 dagen. Tot voor kort konden partijen hiervan afwijken en gezamenlijk kiezen om deze betalingstermijn te verlengen of te verkorten. De werkelijkheid lag evenwel anders. Grotere bedrijven drongen vaak bijzonder lange betalingstermijnen op aan hun kleinere contractspartners (kmo’s), die nauwelijks tot geen onderhandelingsmarge hadden om zich hiertegen te verzetten. Kmo’s kwamen daardoor al te vaak in liquiditeitsproblemen.

In 2019 besloot de wetgever daarom om de kmo te beschermen. Het werd wettelijk verboden om een betalingstermijn van langer dan 60 dagen overeen te komen (of ‘af te dwingen’) in het geval de schuldeiser een kmo is en de schuldenaar geen kmo is. Grote spelers onderling konden dus wel nog steeds een langere betalingstermijnen afspreken.

Grotere bedrijven zochten evenwel naar nieuwe manieren om de dwingende beschermingsmaatregel te ontwijken.  Zo werd creatief omgesprongen met de datum waarop de betalingstermijn zou ingaan. Bv. betalingstermijn vangt pas aan nadat de goederen een controleproces hadden doorlopen. Een andere manier bestond dan weer uit het kunstmatig bepalen van de ‘ontvangstdatum’ van de factuur die de betalingstermijn deed ingaan bv. 10 dagen na de factuurdatum. Praktijken die er dus voor zorgden dat de maximale betalingstermijn toch kon omzeild worden.

 

Betalingstermijn vanaf 01/02/2022

Om verder misbruik een halt toe te roepen, werd daarom recent een nieuw wetsvoorstel goedgekeurd die komaf maakt met deze creatieve methodes en onder andere volgende regels invoert:

  1. Voortaan zal de maximale betalingstermijn 60 kalenderdagen bedragen in alle handelstransacties waarop Belgisch recht van toepassing is, en dit ongeacht de grootte van de ondernemingen. Dus zowel bij handelstransacties tussen (1) kmo’s onderling, (2) kmo vs. niet-kmo als (3) niet-kmo vs. niet-kmo. Wordt toch een langere betalingstermijn overeengekomen dan zal die als ‘niet-geschreven’ worden beschouwd, waardoor er zal worden teruggevallen op de wettelijke termijn van 30 dagen.
  2. Een controle- en verificatietermijn opleggen blijft toegestaan maar zal integraal deel uitmaken van de maximale betaaltermijn van 60 dagen.
  3. De ontvangstdatum van de factuur mag niet langer contractueel worden vastgelegd.

Een uitgelezen moment dus om jouw huidige algemene voorwaarden nog eens door te nemen en na te gaan of deze in overeenstemming zijn met de nieuwe wettelijke bepalingen.

 

Twijfel je over de geldigheid van jouw algemene voorwaarden of (model)contracten? Neem dan hier contact op met ons team van pro experts! Of maak een afspraak!