Nieuws  |  

9.03.2023

Verhoging voorlopige sociale bijdragen in 2023, wees voorbereid!

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Binnenkort ontvang je als zelfstandige de eerste kwartaalafrekening voor jouw voorlopige sociale bijdragen. Door de hoge inflatie in België zijn ook deze bijdragen niet gespaard gebleven. In dit artikel lichten we nog eens toe hoe jouw sociale bijdragen nu exact berekend worden en wat het precieze effect is van de inflatie hierop.  

 

Hoe worden sociale bijdragen van een zelfstandige ook alweer berekend?  

sociale bijdragen schema

Zolang jouw werkelijke inkomen nog niet gekend is, betaal je als zelfstandige voorlopige sociale bijdragen. Ben je reeds langer dan drie jaar actief als zelfstandige, dan worden deze bijdragen berekend op basis van je geïndexeerd netto belastbaar inkomen van drie jaar ervoor (Jaar X-3).  

Op het moment dat je werkelijk inkomen bekend is, volgt een definitieve afrekening. Doorgaans komt deze afrekening twee jaar na het inkomstenjaar waarop de sociale bijdragen betrekking hebben (Jaar X+2).  

Indien blijkt dat je reeds voldoende voorlopige bijdragen hebt betaald, dan zal je niets meer moeten bijbetalen en krijg je misschien zelfs een bepaald bedrag terug. Is je werkelijk inkomen veel hoger dan de basis waarop je voorlopige sociale bijdragen werden berekend, dan zal je nog achteraf nog moeten bijbetalen.   

 

Wat met de voorlopige sociale bijdragen in 2023? 

De voorlopige sociale bijdragen van 2023 worden dus berekend op basis van het geïndexeerd netto belastbaar inkomen van 2020. Door de hoge inflatie is de indexeringscoëfficiënt dit jaar uitzonderlijk hoog, meer bepaald 18,31% (ten opzichte van 6,47% in 2022).  

Wat is het concrete effect van deze indexering op jouw voorlopige bijdragen?  

Bijvoorbeeld: In 2020 bedroeg jouw netto belastbaar inkomen 40.000 EUR. Jouw voorlopige bijdragen zullen berekend worden op een bedrag van 47.325,48 EUR (40.000 EUR x 18,31%). In 2023 zal je daarom per kwartaal een voorlopige bijdrage van 2.499,41 EUR betalen. De berekening hiervan gebeurt als volgt:  

  • 47.325,48 EUR x 20,5% = 9.701,72 EUR 
  • 9.701,72 EUR x 3,05% (fictieve beheerskost sociaal secretariaat) = 295,90 EUR 
  • 9.701,72 EUR + 295,90 EUR = 9.997,62 EUR 
  • 9.997,62 EUR / 4 = 2.499,41 EUR 

 

Is er een impact op je definitieve sociale bijdragen?  

Hoewel de inflatie zeer merkbaar is bij de berekening van jouw voorlopige bijdragen, zal dit geen rechtstreeks effect hebben op de definitieve sociale bijdragen die je als zelfstandige betaalt.  

Bij de definitieve afrekening zal er nog steeds rekening gehouden worden met jouw werkelijk behaalde inkomen in 2023. Is dit gelijk of zelfs lager dan het inkomen waarop jouw voorlopige sociale bijdragen zijn berekend, dan krijg je het verschil terugbetaald.  

Bijvoorbeeld: Stel dat jouw werkelijk netto belastbaar inkomen in 2023 gelijk is aan dat van 2020 (namelijk 40.000 EUR), dan bedraagt jouw definitieve bijdrage 2.112,53 EUR 

  • 40.000 EUR x 20,5% = 8.200 EUR 
  • 8.200 EUR x 3,05% (fictieve beheerskost sociaal secretariaat) = 250,1 EUR 
  • 8.200 EUR + 250,1 EUR = 8.450,1 EUR 
  • 8.450,1 EUR / 4 = 2.112,53 EUR 

Gezien je voorlopige bijdragen hebt betaald ten belope van 2.499,41 EUR, zal je het verschil tussen dit bedrag en jouw definitieve bijdrage terugbetaald krijgen.  

 

Kan je iets ondernemen tegen deze verhoging?  

We beseffen dat dergelijke verhoging van sociale bijdragen een aanzienlijke druk kan leggen op jouw financiële situatie als zelfstandige. Bij de berekening van deze bijdragen gaat men er immers vanuit dat je uiteindelijk werkelijk inkomen ook zal indexeren. Weet wel dat, zoals hierboven reeds werd vermeld, je het eventueel te veel betaalde bedrag zal terugkrijgen bij jouw definitieve afrekening.  

Verder heb je ook de mogelijkheid om een vermindering van jouw sociale bijdragen aan te vragen. 

Opgepast: vraag deze vermindering enkel aan als je zeker bent dat jouw inkomen in 2023 effectief lager zal liggen dan jouw inkomen in 2020! Bij het inschatten van je inkomen moet je o.a. rekening houden met het feit dat bepaalde componenten (waaronder bv. voordelen alle aard) tevens in lijn liggen met de inflatie. Blijkt bij de definitieve afrekening dat jouw werkelijk inkomen van 2023 toch een stuk hoger ligt, dan zullen jouw bijdragen retroactief verhoogd worden én zullen er eventueel nalatigheidsinteresten verschuldigd zijn. 

 

Heb je vragen over de impact op jouw onderneming? Aarzel zeker niet ons hier te contacteren bij vragen. 

Wens je een gesprek over de juiste aanpak voor jouw onderneming? Maak dan hier een afspraak met onze pro experts!