Nieuws  |  

2.04.2020

Vraag nu je betalingsuitstel bij de bank!

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

De banken, overheid en de Nationale Bank hebben op 22 maart 2020 maatregelen uitgewerkt om bedrijven en particulieren zoveel als mogelijk te ondersteunen tijdens de crisis. Op 31 maart 2020 werden deze maatregelen concreet vastgelegd in 2 charters:

De charters werden gepubliceerd door Febelfin (zie hierboven).

 

Ondernemingen

De steunmaatregelen voor ondernemingen bestaan uit twee onderdelen:

  • enerzijds kunnen de kapitaalaflossing van de lopende kredieten (investeringskredieten, kaskredieten en vaste voorschotten) zes maanden worden uitgesteld;
  • anderzijds wordt een format opgesteld waarbij ondernemingen overbruggingskredieten kunnen aanvragen om huidige en toekomstige liquiditeitstekorten op te vangen.

 

Kapitaalsuitstel voor bestaande kredieten

Wanneer een onderneming haar kapitaalaflossingen van lopende kredieten wenst uit te stellen, moet een specifieke procedure gevolgd worden. Deze zal voor elke bank verschillend zijn.

Let wel op, niet elke onderneming komt in aanmerking voor deze maatregel. Zo moet de onderneming effectief kunnen aantonen dat ze nadelen ondervindt van de huidige crisis en mocht ze voor de aanvang van de crisis geen betalingsachterstand hebben. Alle voorwaarden met betrekking tot deze maatregelen worden duidelijk omschreven in het charter.

In dit charter wordt ook duidelijk vermeld welke kredieten hiervoor in aanmerking komen. Leasings komen bijvoorbeeld niet in aanmerking voor deze regeling. Dit betekent echter niet dat de kredietinstelling je geen oplossing zal aanbieden voor de betaling van de leasevergoedingen. Vele banken werken momenteel een eigen oplossing uit waarbij het mogelijk is om alsnog de betaling van je leasing zes maanden uit te stellen of om via een overbrugging deze betalingen op te vangen. De bank heeft hier echter geen enkele verplichting om je een oplossing aan te bieden in tegenstelling tot bij de klassieke investeringskredieten.

 

Bijkomende overbruggingskredieten

De aanvraag van een overbruggingskrediet om de liquiditeitstekorten op te vangen die werden veroorzaakt door de huidige crisis gebeurt zoals een klassieke kredietvraag. Het charter komt hier enkel aan bod wanneer de onderneming niet over voldoende waarborgen beschikt om het gevraagde krediet te verkrijgen. Zo kunnen kmo’s die een krediet aangaan naar aanleiding van de coronacrisis goedkoper en beroep doen op de waarborgregeling van de overheid.

Dit echter enkel indien de voorwaarden hiertoe voldaan zijn. Zo moet de looptijd van het krediet beperkt worden tot 12 maanden en mag het intrestpercentage niet hoger liggen dan 1,25%. Indien aan deze voorwaarden wordt voldaan, bedraagt het tarief voor de waarborg 0,25% in de plaats van het standaardtarief van 0,5% per jaar. Dit standaardtarief is echter nog steeds van toepassing voor grote ondernemingen.

 

Particulieren

Voor particulieren werd een gelijkaardig charter uitgewerkt. Dit charter, dat ook via bovenstaande link kan teruggevonden worden, heeft betrekking op de aflossing van hypothecaire kredieten. De kapitaalaflossingen van hypothecaire kredieten kunnen net als de professionele kredieten zes maanden worden uitgesteld wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Zo moet de kredietnemer kunnen aantonen dat zijn inkomen werd beperkt door de crisis. Een bijkomende voorwaarde is echter dat de kredietnemer(s) op het moment van deze aanvraag niet meer dan 25.000 EUR beschikbaar mogen hebben op hun bankrekeningen.

 

Uiteraard kan je steeds contact opnemen met je klantverantwoordelijk om je te begeleiden bij de onderhandelingen met de bank en het aanvragen van het kapitaalsuitstel.