Nieuws  |  

20.06.2023

Welke steun kan je krijgen om te internationaliseren?

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Wil jouw onderneming starten met export of de reeds bestaande exportactiviteiten uitbreiden? Zoek je nieuwe markten voor je producten of diensten in het buitenland? Of ondervind je nog steeds de negatieve impact van de Brexit en wil je daar iets aan doen? Er bestaan verschillende subsidies die je financieel kunnen ondersteunen bij je internationale plannen. Hieronder vind je een overzicht.

 

Flanders Investment & Trade

Wie vanuit Vlaanderen exporteert, zal ongetwijfeld reeds gehoord hebben van Flanders Investment & Trade, kortweg FIT. FIT heeft een aantal subsidies voor projecten die het internationaal ondernemen vanuit Vlaanderen bevorderen. Er zijn 5 types projecten waarvoor je steun kan aanvragen:

  PROJECT FIT-STEUN
1 Prospectiereizen buiten de EU, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen 50% of 75%* van de forfaitair bepaalde reis- en verblijfkosten
2 Deelname aan een buitenlandse beurs of niche-evenement Beurs: max. 5.000 of 7.500* EUR

Niche: 2.500 of 3.750* EUR fix

3 Ontwikkeling en vertaling van digitale internationale commerciële bedrijfscommunicatie (website, webshop, film) 3.000 of 4.500* EUR fix
4 Internationale maatwerkprojecten (= alle creatieve projecten die het internationaal ondernemen vanuit Vlaanderen bevorderen en die niet onder één van de 4 andere types vallen) 50% of 75%* van de aanvaarde kosten met een max. van 12.500 of 18.750* EUR
5 Oprichting van een prospectiekantoor buiten de EU, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen 50% of 75%* van de aanvaarde kosten met een max. van 50.000 of 75.000* EUR
*voor kmo’s die sedert 01/09/2005 minder dan 4 goedgekeurde subsidieaanvragen hebben bij FIT

 

Belangrijk om weten:

  • Alle types steun staan open voor kmo’s, ondernemersorganisaties en (gemengde) kamers van koophandel, enkel type 5 staat ook open voor grote ondernemingen.
  • Voor alle types steun moet de aanvraag minimaal 7 kalenderdagen voor de start van het project worden ingediend.

Voor alle info over deze subsidies kun je terecht op de subsidiepagina van het FIT.

 

VLAIO

Ook VLAIO voorziet steun voor internationalisatie, met name in het kader van de kmo-groeisubsidie.

Kmo’s die willen groeien door hun bestaande activiteiten duurzaam uit te breiden naar nieuwe buitenlandse markten komen in aanmerking voor een tussenkomst in de kosten van de bijkomende expertise of kennis die ze hiervoor moeten inkopen:

Aanwerving strategisch profiel Advies externe dienstverlener(s)
Welke kosten? Bruto-basisloon eerste werkjaar X 1,596 -personeels- en werkingskosten

-verplaatsingskosten

-begeleidingskosten bij implementatie

Steunpercentage 50% 50%
Maximumsteun 25.000 EUR 25.000 EUR

 

Belangrijk om weten:

  • De twee soorten tussenkomsten kunnen met elkaar worden gecombineerd waardoor de steun voor één aanvraagdossier kan oplopen tot 50.000 EUR.
  • De kmo-groeisubsidie werkt met periodieke calls. De volgende call staat open van 28 augustus tot 25 september.
  • Een onderneming kan maar één keer om de drie jaar een kmo-groeisubsidie ontvangen.

 

Brexitsteun

Zowel VLAIO als het voornoemde FIT hebben ook een specifieke subsidie voor ondernemingen die lijden onder de Brexit:

  • BAR-subsidie

Om de negatieve impact van de Brexit te compenseren heeft de EU het ‘Brexit Adjustment Reserve’ (BAR) opgericht. VLAIO staat in voor het administratieve beheer van deze steun in Vlaanderen.

Om voor de BAR-subsidie in aanmerking te komen, moet je kunnen aantonen dat je vóór de Brexit een (handels)relatie met de UK had en dat de Brexit een negatieve impact heeft op jouw onderneming.

Positief geëvalueerde remediëringsprojecten kunnen 80% tot 100% van de ingediende kosten gesubsidieerd krijgen, afhankelijk van type van organisatie.

Voor alle info over deze subsidie kan je terecht op de BAR-website van VLAIO.

  • Bijzondere crisissteun internationalisering (Brexit)

Met deze wereldwijd inzetbare subsidie, die ook met BAR-fondsen wordt gefinancierd, wil FIT Vlaamse ondernemingen ondersteunen die verder willen inzetten op de Britse markt en/of nieuwe markten wensen te prospecteren als alternatief of aanvulling voor de Britse markt.

Voor ondernemingen met 2 tot en met 4 VTE, bedraagt de subsidie forfaitair 10.000 EUR.

Voor ondernemingen met meer personeel bedraagt de steun 90% van de door FIT aanvaarde kosten, met een maximum van 20.000, 30.000 of 50.000 EUR naargelang het aantal VTE.

Voor alle info over deze subsidie kan je terecht op deze webpagina.

Belangrijk om weten:

  • Wie nog BAR-subsidie wil aanvragen bij VLAIO, zal zich moeten haasten, want de call wordt afgesloten op 1 juli a.s.
  • De huidige oproep voor Bijzondere Crisissteun loopt af op 13/07, maar wordt binnenkort mogelijks opnieuw gelanceerd.

 

Aarzel zeker niet ons hier te contacteren bij vragen.

Wens je een gesprek over de juiste aanpak voor jouw onderneming?  Maak dan hier een afspraak met onze pro experts!