Nieuws  |  

28.10.2021

Zin om te groeien? Denk dan aan de kmo-groeisubsidie!

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

De kmo-groeisubsidie is een subsidie-instrument waarmee de Vlaamse overheid kmo’s in Vlaanderen ondersteunt bij het realiseren van een groeitraject. Er kan tot 50.000 euro steun verkregen worden voor het aanwerven van een strategisch profiel en voor het inwinnen van kennis bij een externe dienstverlener.

Vanaf 1 januari 2021 kan de kmo-groeisubsidie niet langer doorlopend aangevraagd worden maar wordt er met thematische projectoproepen gewerkt.

De derde oproep voor 2021 zal openstaan van 1 november tot 31 december. Er kunnen groeitrajecten ingediend worden die draaien rond internationalisering, digitalisering, duurzaam en circulair ondernemen of innovatie.

 

1. Internationaliseren, digitaliseren, circulair ondernemen of innoveren

Internationalisering

Zowel voor ondernemingen die voor het eerst exporteren als voor ondernemingen die ervaring hebben met export en naar nieuwe markten willen uitbreiden.

 • De internationalisering moet in voldoende mate nieuwe uitdagingen stellen aan de onderneming.
 • De internationalisering moet resulteren in duurzame economische groei voor de vestiging in Vlaanderen.
 • Komen niet in aanmerking: eenmalige opportuniteiten of quick wins in het buitenland.

 

Digitalisering

Voor ondernemingen die hun digitale maturiteit substantieel willen verhogen.

 • Het groeitraject kadert binnen een transitie naar een datagedreven organisatie waarbij diensten, producten of processen slimmer worden gemaakt door middel van data.
 • Het groeitraject moet voldoende uitdaging en ambitie tonen en verder reiken dan gangbare evoluties inzake digitalisering.
 • Komen niet in aanmerking: trajecten die louter gericht zijn op het verhogen van maturiteit inzake cyberveiligheid, het ontwikkelen of implementeren van digitale toepassingen zoals een ERP-systeem, het opzetten van een webshop, het inzetten op digital marketing en marketing automation of het omzetten van data op een papieren drager naar een digitale drager om bestaande processen te digitaliseren en data digitaal beschikbaar te maken binnen de organisatie.

 

Duurzaam en circulair ondernemen

Zowel voor ondernemingen die een eerste stap zetten richting duurzaam en circulair ondernemen, als voor ondernemingen die hierin al actief zijn en een volgende (substantiële) nieuwe stap zetten.

 • Het traject zet in op één of meerdere strategieën inzake circulaire economie met het oog op een efficiënt en slim materiaalgebruik of het sluiten van materialenkringlopen.
 • Het project richt zich tot de maak- of bouwindustrie of de daaraan gekoppelde waardeketen.
 • Komen niet in aanmerking: trajecten die geen substantiële impact hebben op het bedrijf en enkel inzetten op flankerende of ondersteunende maatregelen zoals energie-efficiëntie of het gebruiken van hernieuwbare energie.

 

Innovatie

Voor ondernemingen met een concrete strategie om een vernieuwend businessmodel uit te werken door innovatieve producten of diensten naar de markt te brengen of door innovatieve bedrijfsprocessen op te zetten.

 • De innovatieve producten en diensten zijn sterk vernieuwend voor de sector, niet louter vernieuwend voor de aanvrager zelf.
 • De innovatieve bedrijfsprocessen zijn nog niet algemeen gangbaar binnen de sector en vernieuwend voor de aanvrager, waarbij bovendien de implementatie ervan duidelijke uitdagingen stelt voor de aanvrager.
 • Het vernieuwend businessmodel moet resulteren in een competitief voordeel voor de onderneming, wat mogelijk zal leiden tot een duurzame economische groei voor de onderneming in Vlaanderen.
 • Komen niet in aanmerking: trajecten die gericht zijn op het verkennen van innovatie-opportuniteiten, het uitwerken van een innovatie-roadmap, het onderzoeken van de haalbaarheid van een vooropgestelde innovatie of het ontwikkelen van nieuwe producten, diensten of bedrijfsprocessen via een intensief onderzoeks- of ontwikkelingstraject.

 

2. Welke kosten komen in aanmerking?

De subsidie wordt toegekend voor het verwerven of inkopen van de strategische kennis die nodig is om je groeitraject te kunnen realiseren. Het verwerven van deze kennis kan gebeuren door:

 • de aanwerving van een strategische medewerker
 • het advies van een of meerdere dienstverleners, waarbij elke afzonderlijke adviesopdracht minstens 20.000 euro moet kosten.

De aanwerving of de opstart van de adviesopdracht mogen ten vroegste plaatsvinden in de maand volgend op de maand van indiening van de steunaanvraag.

 

3. Bedrag

De subsidie bedraagt maximaal 25.000 euro voor de aanwerving van een strategisch profiel en maximaal 25.000 euro voor het advies van één of meerdere externe dienstverlener(s):

Aanwerving strategisch profiel

Advies externe dienstverlener(s)

Welke kosten ?

Bruto-basisjaarloon X 1,596

 • personeels- en werkingskosten
 • verplaatsingskosten
 • begeleidingskosten bij implementatie

Steunpercentage

50%

50%

Maximumsteun

25.000 euro

25.000 euro

Per aanvraagdossier kan er dus maximaal 50.000 euro steun gekregen worden, als onderneming dien je dus een keuze te maken voor welk groeitraject je de aanvraag indient. Er kan om de 36 maanden een dossier worden ingediend. Kreeg je dus in 2017 een KMO-groeisubsidie toegekend dan krijg je nu opnieuw de kans jouw onderneming aan te melden.

 

4. Timing?

De oproep zal open staan vanaf 1 november 2021 tot en met 31 december 2021. Op het moment dat de oproep opengesteld wordt, zal er een digitaal aanvraagformulier beschikbaar zijn op de website van VLAIO.

 

Heb je vragen over de kmo-groeisubsidie of kan je onze hulp gebruiken? Neem dan hier contact met ons op!