verhalen  |  

Onze PRO's, Over Titeca

“Hier kiezen collega’s hun eigen takenpakket op basis van hun persoonlijke situatie, interesses, sterktes en talenten.”

verhalen  |

Onze PRO's, Over Titeca

“Hier kiezen collega’s hun eigen takenpakket op basis van hun persoonlijke situatie, interesses, sterktes en talenten.”

Sector

Locatie

Delen

TITECA PRO ACCOUNTANTS & EXPERTS CEO FABIAN

Dit is een reeks over verandering omarmen. Onszelf even wendbaar maken als de wereld rondom ons. En impact maken. 

Om sterk de toekomst in te gaan. Voor onze klanten en onze collega’s.

Onze manier van werken is wat ons onderscheidt, al sinds Titeca het levenslicht zag in 1987. We denken en werken als ondernemers. En ook nu blijven we dat doen, met onder meer de wendbare organisatiestructuur die we op dit moment binnen Titeca aan het uitrollen zijn. Een structuur waarin je als medewerker meteen impact kan en màg maken. Waar je ondernemer bent van je eigen loopbaan. Waar je je eigen accenten en tempo bepaalt. 

Die wendbare organisatie is er ook voor onze klanten. Want wanneer onze collega’s zich goed voelen, kunnen zij de allerbeste dienstverlening bieden. En dat reikt veel verder dan het pure boekhouden.

Het gaat om de dromen van onze klanten mee realiseren, elkaars enthousiasme voelen, samen groeien en impact maken. Het gaat om adviseren, informeren en inspireren op een productieve, professionele en proactieve manier. En het gaat om die oprechte vertrouwensband opbouwen met élke ondernemer en zelfstandige. Dat is wat wij als team vurig nastreven.

OVER JURKA

Studeerde af als Master in de Rechten en maakt sinds 2010 impact bij Titeca. Als juriste, vennoot en Titeca pro experts businesspartner.

Mijn liefde & leven:
Al 16 jaar ben ik gelukkig getrouwd met Francis. Samen hebben we 2 supertoffe kindjes: Andrés (13) en Inés (9). Ik hou van lezen en lekker tafelen. Maar smijt me ook graag in sporten als fietsen, tennissen, lopen en wandelen.

Mijn talenten & sterktes:
Ik hou ervan diep te graven, te ontleden, te analyseren en daar de essentie van te vatten op een eenvoudige manier. En van structuur brengen, de dingen mooi verwoorden en zaken op een menselijke manier verhelderen. Nog een leuke: ik zie in alles de voordelen en opportuniteiten. Bij elke tegenslag ontstaan er ook oplossingen en nieuwe mogelijkheden. Daar kijk ik het liefst naar.

Mijn visie & fascinatie voor mensen:
Al van jongs af aan vecht ik tegen het overheersende maatschappijbeeld, waarbij je aan een norm moet voldoen die eigenlijk niemand kan halen. Mijn overtuiging is dat je in zo’n maatschappij enkel ongelukkige en gefrustreerde mensen krijgt, terwijl al het potentieel dat er beschikbaar is onbenut blijft en zelfs niet gezien wordt. Iedereen moet kunnen uitblinken op zijn of haar eigen manier. Ik ben altijd gefascineerd geweest door mensen die anders zijn dan mij, omdat zij talenten en sterktes hebben die ik zelf niet heb. Die diversiteit is zo verrijkend!

Jurka Vanthournout, vennoot bij Titeca en trekker van Titeca’s wendbare organisatiestructuur, is gepassioneerd door mensen, samenwerken, betekenisvol bijdragen en een persoonlijke impact maken. “In een klassieke hiërarchische structuur zitten enkel de happy few aan de top, die pas na verschillende jaren hun sprong hebben kunnen maken. Bij Titeca willen we opportuniteiten creëren voor al onze medewerkers, hun sterktes optimaal inzetten en het voor hen mogelijk maken om al vanaf het begin verantwoordelijkheid en autonomie te krijgen. Door de traditionele structuur open te trekken, hoef je als medewerker geen titel meer te krijgen om dingen te mogen en kunnen realiseren. Maar we geven hen ook mee dat niets hoéft. Ieders doelen zijn anders en dat is oké.”

Een wendbare organisatiestructuur, wat kunnen we ons daarbij voorstellen?

“Het is een organisatiestructuur waarin iedere collega zijn of haar eigen verhaal kan schrijven op basis van de persoonlijke situatie, interesses, sterktes en talenten. Onze visie, missie, waarden, doelstellingen en grondregels gelden hierbij als sterk kader. Een bedding als het ware, die onze medewerkers toont waar Titeca als onderneming voor staat en waar zij naartoe gaat. Voor de rest geven we onze medewerkers de vrijheid en autonomie om mee te bepalen hoe zij zelf een bijdrage willen leveren binnen dat kader. De reisbestemming van Titeca ligt vast, de weg ernaartoe bepaalt de medewerker zelf. Zo gaan we élke collega meetrekken in het impactdenken: “Wat zijn mijn sterktes en hoe kan ik die gebruiken om een positieve impact te creëren op het team, onze klanten en de wereld waarin we leven?”. De termen ‘functie’, ‘norm’ en ‘evaluatie’ maken plaats voor woorden als ‘rol’, ‘talent’ en ‘evolutie’. Je kan het gerust een warmere woordenschat noemen. Want zo gaan wij ook om met onze collega’s, op een warme en persoonlijke manier.”

niks invullen hier

“Het idee werd steeds duidelijker dat iedereen moet kunnen kiezen hoe hij of zij groeit, zonder dat er van hen verwacht wordt dat ze een superman of -vrouw zijn.”

Hoe is het idee van de wendbare organisatie ontstaan?

“De lockdown was een goede reflectieperiode voor ons. Onze fundamenten van autonomie, betrokkenheid en werkgeluk daverden op hun grondvesten. Bij sommige medewerkers zagen we het energiepeil zakken. Anderen bleven moeilijker gemotiveerd. Het zette mij aan het denken. Hoe kunnen we deze tendens terug omkeren? Hoe bewaken we deze fundamenten? Het idee van de wendbare organisatie bleek daarop het antwoord. Samen met General Manager Lizbeth Nowé en People & Culture-manager Gilles Jonckheere werkte ik dit concept verder uit. Lizbeth introduceerde Luk Dewulf (talentenfluisteraar) en Jan De Keyser (Attent voor Talent) die ons plan verder verrijkten. Het idee werd steeds duidelijker dat iedereen zelf moet kunnen kiezen hoe hij of zij groeit, zonder dat er van hen verwacht wordt dat ze een superman of -vrouw zijn.”

 

Waarom is het zo belangrijk om op talenten in te zetten?

“Een talent is iets wat uit nature vanzelf gaat en waar je energie en kracht uit haalt. Als je als medewerker de mogelijkheid krijgt om binnen je job jouw talenten te gebruiken en zo het grootste deel van je dag besteedt aan wat je energie geeft, zorgt dat voor een enorme wend- en weerbaarheid. Twee essentiële elementen in de huidige snel veranderende wereld. Dat is ook wat wij voor onze medewerkers voor ogen hebben. Daarom zijn de talenten van onze medewerkers voor Titeca zo essentieel. Een visueel voorbeeld dat Jan graag gebruikt: jonge kinderen spelen vaak met figuurtjes die ze door een passend gaatje duwen. Rond, vierkant of driehoekig. Als mens stellen wij allemaal een verschillend figuurtje voor. Organisaties hebben soms de neiging om mensen in een vorm te duwen die niet bij hen past, met alle gevolgen van dien. Wij willen dat onze medewerkers op zoek gaan naar de juiste ‘fit’. Wij zijn ervan overtuigd dat ze op deze manier meer plezier vinden in hun werk, gemotiveerder zijn en blijven, een grotere impact maken en hun job ook langer volhouden.

 
Bron: Liewood

niks invullen hier

“Naast de basisrol, waaraan elke medewerker zijn eigen accent kan geven, hebben wij ook talent- en groeirollen in het leven geroepen. ”

Hoe ziet de wendbare organisatiestructuur er vandaag uit bij Titeca?

“Bij Titeca heeft elke medewerker een basisrol, die eigen is aan de job. Bij een accountant staat boekhouden uiteraard centraal. En een fiscalist of jurist gaat zich toeleggen op het bieden van expertise binnen zijn of haar vakgebied. Iedere medewerker geeft aan deze basisrol kleur op basis van zijn of haar talenten. Zo zal een foutenspeurneus zijn of haar basisrol anders gaan invullen dan een negociator. Zo kunnen we een ‘match’ zoeken tussen de medewerker en de behoefte van de klant.

En we trekken dit principe ook verder door. Naast de basisrol, waaraan elke medewerker zijn eigen accent kan geven, hebben wij ook talent- en groeirollen in het leven geroepen, waaraan medewerkers zich kunnen koppelen. Zo hebben we bijvoorbeeld de Propper, die zich in groep als een commerciële vis in het water voelt. Of de Organisator, die energie haalt uit het organiseren, plannen en coördineren van projecten. Er bestaan in totaal een twintigtal rollen op basis van ieders sterktes en talenten, elk met hun eigen energie en impact.

Samen met het ganse team leggen wij onze doelstellingen en actiepunten vast, bekijken we wie welke rol opneemt en wie welke bijdrage wil en kan leveren. Elke medewerker krijgt de nodige autonomie en vrijheid binnen zijn of haar rol. Iedereen krijgt ook de kans om te groeien in zijn of haar rol, om nieuwe rollen op te nemen of ook om bestaande rollen niet meer te vervullen. Daarbij voorzien we binnen het team en binnen Titeca altijd een reddingsboei voor wie het nodig heeft. We zien dat dit werkt. Onze doelstellingen worden met veel enthousiasme en energie behaald.”

Afbeelding III - groepsfoto
Titeca pro accountants & experts

Hoe krijg je iedereen mee in dit verhaal?

“Elkaars talenten en sterktes omarmen zit in ons DNA. Het is eigenlijk al altijd onze manier van werken geweest, enkel geven we er nu op deze manier taal aan. De hoeksteen van dit alles is kwetsbaarheid en veiligheid. Kunnen zeggen dat iets moeilijker gaat of dat je je net wel goed voelt in je rol. Daarop is ons systeem gebouwd. Dit is ons fundament. Het zorgt ervoor dat mensen kunnen groeien en aan het stuur (durven) zitten van hun eigen verhaal binnen Titeca. En dat werkt eigenlijk verrassend goed. Het is een bepaalde mindset die je hebt. Of die je aanleert. Voor sommige collega’s die al langer aan boord zijn, is het rollenverhaal wel een vrij grote switch in gedachtegang. Toch zien zij de meerwaarde van het systeem en ervaren ze dat we zo als team sneller successen bereiken.”

niks invullen hier

"Hier mag je kwetsbaar zijn. Mag je zeggen dat iets moeilijker of net als vanzelf gaat. Dat is fundamenteel om te kunnen groeien."

Hoe evalueer je binnen zo’n systeem?

“Ons oorspronkelijke evaluatiegesprek werd omgedoopt tot evolutiegesprek. Hierbij gaat het vooral om groeien en ontwikkelen, elk op zijn of haar eigen manier en tempo. Daarnaast hebben we het afgelopen jaar sterk ingezet op het creëren van een veilige omgeving voor onze medewerkers, zodat we elkaar eerlijke en constructieve feedback kunnen geven. Op die manier bieden onze medewerkers steeds een veilig kompas voor elkaar. Natuurlijk moeten er ook concrete doelen behaald worden. Bij elk initiatief binnen Titeca geven onze medewerkers op voorhand mee wat zij ermee willen bereiken en wanneer het project als geslaagd mag worden beschouwd. Cijfermatig of op een andere manier. Zo krijgen we een duidelijk beeld van het eindresultaat. Daarop beoordelen wij met het ganse team het succes van een initiatief. Om hun eindresultaat te bereiken, krijgen onze collega’s alle vrijheid en autonomie. Met onze visie, missie, waarden, doelstellingen en grondregels als duidelijke bedding. Tot slot gaan wij ook ons beloningssysteem in lijn brengen met dit alles: enerzijds krijg je een vergoeding voor je basisrol, anderzijds ook voor de impact die je maakt op verschillende niveaus. Dat maakt het gehele verhaal compleet.” 

Grijp jij
ook graag groeikansen?

Deel je dromen met ons. Bij Titeca mag je écht heel hoog mikken. Wij zijn er als warm team om je de nodige duwtjes in de rug te geven. Ontdek onze vacaturepagina vol boeiende mogelijkheden.