Cookiebeleid

Deze website is eigendom van de nv Titeca, met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, en met als ondernemingsnummer RPR Gent afdeling Kortrijk 0882.371.584. Wanneer in deze cookieverklaring sprake is van “we”, “wij”, “ons” of “onze” verwijst dit naar de nv Titeca.

Deze website (www.titeca.be) maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technologieën zoals pixels; plug ins, trackers, reCaptcha, … om je bezoek aan onze website aangenamer te maken en je gebruiksgemak te verbeteren.

Cookies zijn kleine informatiebestanden die door de internetbrowser worden opgeslagen op je computer of mobiel apparaat (zoals je tablet of smartphone) wanneer je onze website bezoekt of wanneer je gebruik maakt van een (mobiele) applicatie. Ze bevatten informatie, zoals bijvoorbeeld je taalvoorkeur, zodat deze informatie niet opnieuw moet worden ingeven bij een volgend bezoek aan onze website. De cookies die worden gebruikt bij je bezoek aan onze website, kunnen onderverdeeld worden in volgende categorieën.
  • Noodzakelijk: Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.
  • Voorkeuren: Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van je voorkeur of de regio waar je woont.
  • Statistieken: Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.
  • Marketing: Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.
  • Niet geclassificeerd: Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die we nog aan het classificeren zijn, samen met de aanbieders van afzonderlijke cookies.
  • Sociale media cookies: Deze cookies worden geplaatst via buttons van de sociale mediasites (zoals YouTube, LinkedIn, …) die op onze website worden geplaatst. Wij hebben geen invloed op het gebruik van en de manier waarop zij met deze gegevens omspringen. Meer informatie kan je hierover wel terugvinden in de privacyverklaringen van deze derde partijen. We geven je gemakshalve nog even de link mee waar je deze privacyverklaring kan terugvinden:
Derde partij Link naar het privacy beleid
Facebook https://nl-nl.facebook.com/help/325807937506242/
Google https://policies.google.com/privacy
LinkedIn https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
YouTube https://policies.google.com/privacy
Instagram https://help.instagram.com/519522125107875
Jobtoolz https://jobtoolz.com/nl/privacy-policy
Heb je hieromtrent nog vragen? Dan kan je meer lezen over de soorten cookies op www.allaboutcookies.org.

Op onze website gebruiken wij volgende cookies:

Naam: test_cookie
Oorsprong: doubleclick.net
Vervaltijd: 1 dag
Beschrijving: Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt.

Naam: ClientId
Oorsprong: outlook.office365.com
Vervaltijd: 1 jaar
Beschrijving: Bepaalt het apparaat dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de website. Hierdoor kan de website overeenkomstig worden weergegeven.

Naam: OIDC
Oorsprong: outlook.office365.com
Vervaltijd: 6 maanden
Beschrijving: Deze controle cookie wordt gebruikt in verband met het Content Delivery Network (CDN) van de website.

Naam: CookieConsent
Oorsprong: titeca.be
Vervaltijd: 1 jaar
Beschrijving: Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein

Naam: elementor
Oorsprong: titeca.be
Vervaltijd: nooit
Beschrijving: Gebruikt in context met het WordPress-thema van de website. Met de cookie kan de website-eigenaar de inhoud van de website in realtime implementeren of wijzigen.

Naam: CONSENT
Oorsprong: youtube.com
Vervaltijd: 198 maanden
Beschrijving: Gebruikt om te detecteren of de bezoeker de marketingcategorie in de cookie-banner heeft geaccepteerd. Deze cookie is nodig voor GDPR-naleving van de website.

Naam: OutlookSession
Oorsprong: outlook.office365.com
Vervaltijd: huidige sessie
Beschrijving: Als de bezoeker hiervoor toestemming geeft, kan de website met deze cookie evenementen toevoegen aan de agenda van de bezoeker.

Naam: _ga
Oorsprong: titeca.be
Vervaltijd: 2 jaar
Beschrijving: Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

Naam: _gat
Oorsprong: titeca.be
Vervaltijd: 1 dag
Beschrijving: Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen

Naam: _gid
Oorsprong: titeca.be
Vervaltijd: 1 dag
Beschrijving: Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

Naam: IDE
Oorsprong: doubleclick.net
Vervaltijd: 1 jaar
Beschrijving: Gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder met het doel de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren.

Naam: tr
Oorsprong: facebook.com
Vervaltijd: Huidige sessie
Beschrijving: Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.

Naam: ads/ga-audiences
Oorsprong: google.com
Vervaltijd: Huidige sessie
Beschrijving: Gebruikt door Google om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.

Naam: _fbp
Oorsprong: titeca.be
Vervaltijd: 3 maanden
Beschrijving: Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.

Naam: VISITOR_INFO1_LIVE
Oorsprong: youtube.com
Vervaltijd: 179 dagen
Beschrijving: Probeert de bandbreedte van gebruikers te schatten op pagina’s met geïntegreerde YouTube-video’s.

Naam: YSC
Oorsprong: youtube.com
Vervaltijd: Huidige sessie
Beschrijving: Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video’s van YouTube de gebruiker heeft gezien.

Naam: yt.innertube::nextId & yt.innertube::requests
Oorsprong: youtube.com
Vervaltijd: Nooit
Beschrijving: Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video’s van YouTube de gebruiker heeft gezien.

Naam: yt-remote-cast-available & yt-remote-cast-installed
Oorsprong: youtube.com
Vervaltijd: Huidige sessie
Beschrijving: Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video

Naam: yt-remote-connected-devices & yt-remote-device-id
Oorsprong: youtube.com
Vervaltijd: Nooit
Beschrijving: Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video

Naam: yt-remote-fast-check-period & yt-remote-session-app & yt-remote-session-name
Oorsprong: youtube.com
Vervaltijd: Huidige sessie
Beschrijving: Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video

Wettelijk gezien mogen wij enkel cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van onze website. Voor alle andere cookies hebben wij jouw toestemming nodig.

Je bent als bezoeker van onze website dus niet verplicht om cookies te aanvaarden. Je kunt onze website blijven bezoeken en gebruiken, ook als je cookies hebt uitgeschakeld. Hou er wel rekening mee dat wanneer je cookies uitschakelt de grafische elementen van de website misschien zullen wijzigen, of dat je bepaalde applicaties niet of niet naar behoren zal kunnen gebruiken.

Als je niet wilt dat onze website cookies op jouw computer plaatst, kun je deze uitschakelen in jouw browser via de browserinstellingen:

Jouw privacy is voor ons heel belangrijk. Wil je meer informatie over wie we zijn, hoe je ons kan contacteren en hoe we persoonlijke gegevens verwerken en opslaan, dan kan hierover meer lezen in onze privacyverklaring.

U heeft heel wat rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

De uitvoering van uw rechten in onze systemen en procedures gebeurt uiterlijk 30 dagen nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. Mocht om één of andere reden deze termijn niet kunnen gehaald worden, dan informeren wij u voor het verstrijken van de oorspronkelijke periode.

5.1 U mag uw persoonsgegevens inzien

U heeft het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij over u verwerken, de doelstelling van de verwerking, waar we de gegevens vandaan hebben gehaald en wie de gegevens ontvangt.

U kan in dit geval ook vernemen hoe lang we de gegevens bewaren, of de gegevens worden gebruikt om aan automatische besluitvorming te doen en of we van plan zijn om de gegevens naar een land buiten de Europese Unie te versturen.

De gevraagde informatie bezorgen we u schriftelijk of elektronisch.

5.2 U kan uw gegevens laten verbeteren/vervolledigen

Het kan gebeuren dat de gegevens die wij van u verwerken niet (meer) correct zijn. U kan altijd vragen om de onjuiste gegevens te laten verbeteren of aan te vullen met de ontbrekende gegevens.

5.3 Recht op het wissen

Als u denkt dat we de persoonsgegevens onrechtmatig verwerken dan kan u vragen om deze persoonsgegevens te laten wissen.

Dit verzoek tot het wissen van persoonsgegevens kan door ons geweigerd worden, wanneer dit gerechtvaardigd is. Voorbeelden zijn het uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering of omwille van een wettelijke plicht tot het bijhouden van bepaalde gegevens.

5.4 Recht op het beperken van persoonsgegevens

U kan ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken wanneer u vermoedt dat de gegevens onjuist zijn, de verwerking onrechtmatig is of indien u niet akkoord bent dat we de gegevens verwerken onder ons gerechtvaardigd belang (zie artikel 4).Dit verzet zullen we inwilligen tenzij er dwingende redenen zijn om dit niet te doen bijvoorbeeld ter voorkoming van fraude, wanbetalingen.

5.5 Recht om bezwaar in te dienen

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. De verwerking wordt dan gestopt, tenzij het verwerken nodig is voor de eerbiediging van de sociale en fiscale wetgeving, om de belangen van een derde te behartigen of met het oog op de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

5.6 Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U kan ons contacteren om te vragen om de persoonsgegevens die u aan ons gegeven hebt aan een derde partij over te dragen.

5.7 Recht om klacht in te dienen

Gaat u niet akkoord met ons standpunt dan kan u zich richten tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel +32 (0)2 274 48 00 / contact@apd-gba.be). U kan daar ook een klacht neerleggen.

5.8 Identificatie van de aanvrager

U kan de uitvoering van uw rechten op de verwerking van uw persoonsgegevens uitoefenen mits een schriftelijk aanvraag.

  • via een brief op het adres: 8800 Roeselare, Heirweg 198
  • per e-mail op het e-mailadres dpo@titeca.be.

Wees altijd zo specifiek mogelijk als u uw rechten wil laten uitoefenen. Zo kunnen we de aanvraag correct uitoefenen.

Om te vermijden dat iemand anders uw rechten uitoefent, willen we uw identiteit zo goed mogelijk controleren. Vandaar dat de aanvraag altijd dient vergezeld te zijn van een document dat bewijst dat de identiteit van de aanvrager overeenstemt met uw identiteit. Dit kan door een kopie van uw identiteitskaart bij de aanvraag te voegen. Maak dan wel even de pasfoto en identiteitskaartnummer (e.d.) zwart, ter bescherming van uw privacy.

Wanneer we van oordeel zijn dat het afgeleverde document onvoldoende bewijs levert, informeren wij u. We behouden ons het recht om niet in te gaan op de aanvraag tot er een voldoend bewijs afgeleverd wordt.

Heb je klachten omtrent deze cookieverklaring en/of het gebruik van cookies op onze website, dan kan je je richten tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Je kan daar ook een klacht neerleggen. De contactgegevens zijn: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, +32 2 274 48 00 / contact@apd-gba.be

Wij kunnen deze cookieverklaring van tijd tot tijd aanpassen, bijvoorbeeld omdat onze website of de regels voor cookies veranderen. We behouden ons het recht voor de inhoud van de cookieverklaring en de vermelde cookies te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De nieuwe cookieverklaring wordt van kracht op het moment van publicatie. Indien je niet instemt met de aangepaste verklaring, dien je jouw voorkeuren te wijzigen of te overwegen onze websites niet langer te gebruiken. Door onze services te blijven openen of gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, ga je akkoord met de herziene cookie-verklaring. De nieuwste versie vindt u op deze webpagina.

Bij eventuele vragen kan u ons steeds contacteren.