Nieuws  |  

6.07.2023

Je onderneming overlaten? 4 tips voor meer waardecreatie

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Je kent het misschien: jarenlang hard gewerkt om een bloeiende onderneming op de kaart te zetten. En dan komt het moment waar je overweegt om je “kind” over te laten. Of je nu met pensioen gaat, een nieuwe ondernemingsuitdaging aangaat of gewoonweg een andere levensfase ingaat, het creëren van maximale waarde is van cruciaal belang. In dit artikel geven we je 4 tips mee voor waardecreatie bij het overlaten van jouw onderneming.

 

Elke voorbereiding begint met een goed plan. Zorg voor een duidelijk kader van wat er precies zal verkocht worden. Dit is belangrijk op een fiscaal niveau maar al zeker op het niveau van waardecreatie. Gaan de aandelen verkocht worden of alleen het handelsfonds? Verkoop je de volledige onderneming of slechts bepaalde onderdelen? Gaat het bedrijfsvastgoed mee in de verkoop of wil je dit behouden om later te verhuren? Dient hiertoe het bedrijfsvastgoed nog afgesplitst te worden of niet?

 

Laat je begeleiden door een vertrouwde financieel adviseur

Een veelvoorkomende valkuil bij overnames zijn onrealistische prijsverwachtingen. Bereid je voor door schattingen en waarderingen te laten maken, zowel van het betrokken vastgoed door een betrouwbare taxateur, als van de onderneming door een vertrouwde financieel adviseur. Deze waardebepalingen zullen aanbevelingen opleveren om de waarde in de toekomst te verhogen.

 

Breng je cijfers in kaart

Dit brengt ons bij een van de meest cruciale elementen van een overname: de cijfers. Ze fungeren als de verbindende schakel tussen de verwachtingen van zowel de koper als de verkoper. Als eerste tastbare gegevens waarmee de koper in aanraking komt, vormen de cijfers de basis van vertrouwen. Ze vertellen het verhaal van je onderneming en geven inzicht in de financiële gezondheid.

Het is daarom belangrijk om de cijfers zo duidelijk mogelijk voor te stellen, met zo min mogelijk extra uitleg. Gewoonlijk worden de cijfers van de afgelopen 3 boekjaren gebruikt om een beeld te krijgen van de onderneming. Begin dus op tijd met de nodige acties om de cijfers te verbeteren en extra waarde te creëren. Daar bij zijn twee zaken belangrijk in de ogen van een potentiële koper. Namelijk de “top line growth” en de EBITDA-marge op betreffende omzet.

Met “top line growth” wordt verwezen naar de groei van de omzet, waarbij de focus ligt op het verhogen van de totale inkomsten van het bedrijf.

De EBITDA-marge (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) is een financiële maatstaf die de winstgevendheid van een bedrijf aangeeft. Het geeft het bedrag weer dat het bedrijf heeft verdiend vóór aftrek van rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatiekosten. In een ideaal scenario streeft een onderneming naar een zo hoog mogelijke EBITDA-marge, omdat dit wijst op een efficiënte kostenbeheersing en een gezonde winstgevendheid.

 

4 tips voor jouw waardecreatie

De waarde van de onderneming wordt grofweg bepaald door twee factoren: winstgevendheid en beschikbare liquiditeit na aftrek van schulden. Hierbij geven we 4 tips om deze elementen positief te beïnvloeden:

  1. Omzet is een werkwoord: In een overnamegesprek heeft het geen zin om te zeggen: “Bij deze klant kan je zeker 5% duurder verkopen.” Een koper gelooft alleen wat hij op papier ziet, dus onbenutte omzetmogelijkheden worden niet meegenomen. Ga in de jaren voorafgaand aan de overname op zoek naar de optimale prijselasticiteit bij je klanten. Zelfs als je je bedrijf niet verkoopt, waarom zou je de prijzen niet met 2% verhogen als je daardoor geen klanten verliest?

 

  1. Analyseer je kostenstructuur grondig. Ga in detail na of er kosten kunnen worden geschrapt of verminderd, met speciale aandacht voor persoonlijke kosten die deels zakelijk zijn, zoals sponsorcontracten gerelateerd aan hobby’s. Breng ook uitzonderlijke kosten in kaart en bereid een goed onderbouwde argumentatie voor waarom deze niet moeten worden meegerekend.

 

  1. Optimaliseer het werkkapitaal. Voorraden en uitstaande vorderingen verbruiken cash, terwijl leveranciersschulden extra middelen opleveren. Zorg ervoor dat de voorraad passend is voor de bedrijfsactiviteiten, aangezien te grote voorraden gemakkelijk zijn voor de dagelijkse werking, maar moeilijk te waarderen zijn bij een overname. Verbeter het betaalgedrag van de klanten; zelfs het verkorten van de betaaltermijnen kan de liquiditeit verbeteren. Aan de andere kant kan je de gegeven betaaltermijnen van de leveranciers optimaal benutten.

 

  1. Denk goed na over investeringen. Zijn geplande investeringen noodzakelijk of eerder “nice-to-have”? Moet er snel worden vervangen of kunnen bepaalde zaken nog een jaar langer mee? Bepaal welke financieringsvorm het meest voordelig zal zijn, zoals een traditionele lening of leasing. Investeer weloverwogen in de jaren voorafgaand aan de overname.

 

Zoals eerder aangehaald dien je bij de analyse van de cijfers in gedachten te houden dat een stijgende omzet en winst de interesse van potentiële overnemers vergroten.

Als ondernemer speel je zelf ook een belangrijke rol in het proces. Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar hoe onafhankelijker het bedrijf is van jou als ondernemer, hoe hoger de waarde ervan. Overnemers zijn bereid meer te betalen voor bedrijven waar het management losstaat van de eigenaar. Zorg dus dat je goed omringd bent en maak de onderneming minder afhankelijk van jouw persoon. Dit zal de overname soepeler laten verlopen, zowel voor de overnemer als voor jou als verkoper.

 

Aarzel zeker niet ons hier te contacteren bij vragen.

Wens je een gesprek over de juiste aanpak voor jouw onderneming?  Maak dan hier een afspraak met onze pro experts!