Nieuws  |  

1.09.2023

Aanvraag tegemoetkoming Vlaams Rampenfonds droogte 2022

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Begin deze zomer erkende de Vlaamse Regering de droogteschade van 1 maart tot 31 augustus 2022 als een ramp. Heb je als landbouwer schade geleden ten gevolge van deze droogte, dan kan je bovenop een vergoeding via de brede weersverzekering ook aanspraak maken op een tegemoetkoming van het Vlaams Rampenfonds.  Voldoe je aan de voorwaarden, vergeet dan niet je aanvraag in te dienen voor 30 september.

Van 1 maart 2022 tot 31 augustus 2022 kampte Vlaanderen met een extreme droogte waardoor heel wat landbouwers teeltschade leden. Een onderzoek naar de erkenning als natuurramp werd dan ook opgestart. Begin deze zomer werd door de Vlaamse Regering bevestigd dat de droogte van 2022 kwalificeert als ramp. Goed nieuws voor jou als landbouwer, want dit betekent dat je bovenop de tussenkomst van je brede weersverzekering dus ook aanspraak kunt maken op een vergoeding van het Vlaams Rampenfonds. Deze kan nog aangevraagd worden tot 30 september.

Aan welke voorwaarden voldoen?

 

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming van het Vlaams Rampenfonds moeten volgende voorwaarden voldaan zijn:

  • Er werd door de droogte in 2022 teeltschade geleden in 1 van de erkende gemeentes (Voor een lijst van de gemeentes zie hier.)
  • Je hebt minstens 30% schade opgelopen voor een bepaalde teelt en de totale schade bedraagt meer dan 500 euro.
  • Je hebt een brede weersverzekering afgesloten voor minimaal 25% van je teelten.

Je kan aanspraak maken op de tegemoetkoming van het Vlaams Rampenfonds, ongeacht of het gaat om een verzekerde, dan wel om een niet-verzekerde teelt. Bovendien is het van geen belang of je vorig jaar al dan niet reeds een melding van de schade gedaan hebt.

Hoe aanvragen?

 

Een aanvraag voor een schadevergoeding kan online ingediend worden via het e-loket van Vlaams Rampenfonds. Volgende documenten zullen hierbij bijkomend opgeladen moeten worden om de schade te bewijzen, bijvoorbeeld: PV van schattingscommissie, verslag deskundige, foto’s, attest verzekeraar, etc. Meer uitleg omtrent de te volgen procedure kan hier teruggevonden worden. Heb je vragen omtrent deze aanvraag, contacteer dan jouw klantverantwoordelijke.