Nieuws  |  

30.04.2020

Back2Business? Veilig en gezond terug aan de slag!

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Vanaf 4 mei kunnen ook zogenoemd niet-essentiële ondernemingen hun activiteiten hervatten of verderzetten. Bij de heropstart is het van cruciaal belang dat elke onderneming voor een gezonde en veilige werkplaats zorgt voor alle medewerkers.

Een gids met praktische richtlijnen van de FOD Werkgelegenheid helpt je om in de werkplekken van je onderneming een eventueel risico op verspreiding van het coronavirus tot een absoluut minimum te beperken. De belangrijkste tips op een rijtje:

 

  • Zorg er voor dat 1,5 meter afstand houden op de werkvloer maximaal mogelijk is en gerespecteerd wordt. Herschik waar nodig de werkposten en breng markeringen, linten of fysieke barrières aan om een veilige circulatie in elk bedrijfsgebouw mogelijk te maken.
  • Spreiding van je medewerkers is een doeltreffend middel om sociale afstand houden te realiseren. Denk hierbij ook aan het optimaal verder benutten van telewerk en communicatiemiddelen op afstand wanneer de job van je werknemers dat toelaat, of zorg eventueel voor een spreiding van werk- en pauzetijden van het personeel op de werkvloer. Maak hierover duidelijke afspraken, bv. door het opstellen van een bedrijfspolicy of een wijziging van het arbeidsreglement.
  • Zorg voor een strikte hygiëne in de werkplaatsen door middelen ter beschikking te stellen voor het reinigen van de handen (dispensers met vloeibare zeep en desinfecterende gel) én door een regelmatige reiniging van de werkplaatsen en vaak aangeraakte voorwerpen in het bijzonder. Zie erop toe dat iedereen de hygiënemaatregelen ook naleeft.
  • Zorg voor collectieve beschermingsmiddelen (zoals plexi schermen op plaatsen waar medewerkers met bezoekers in contact komen), aangevuld met  persoonlijke beschermingsmiddelen (bv. handschoenen) waar nodig. In situaties waar 1,5 meter afstand houden niet kan worden toegepast, kan het dragen van een mondmasker bescherming bieden voor de omringende personen.
  • Voor een risicoanalyse en een actieplan op maat van jouw bedrijf kan je best ook gebruik maken van advies van experten (je preventieadviseur, je externe dienst voor preventie en bescherming). Voor dit advies is financiële steun van de KMO-portefeuille mogelijk.
  • Communiceer duidelijk over de maatregelen die je onderneming neemt aan je werknemers, maar ook aan bezoekers (klanten, leveranciers,…) van je onderneming en zie toe op de naleving ervan.

 

De ‘generieke gids’ met richtlijnen voor een veilige werkplaats kan je ook raadplegen of downloaden op de site van de FOD Werkgelegenheid.

Als je onderneming afdwingbare voorschriften voor je personeel over veilig werken, telewerk of andere preventieve maatregelen wil laten opnemen in een policy of in het arbeidsreglement, kan je hiervoor terecht bij onze juristen van het team sociaal recht.

 

Contacteer ons met je concrete vraag via: sociaal@titeca.be.  Ook voor onze adviesverlening kan je ook beroep doen op de  KMO-portefeuille