Nieuws  |  

10.05.2021

Borgstelling beroepskoper intussen formeel afgeschaft

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

In maart brachten we je op de hoogte dat de borgstelling in hoofde van de beroepskoper zou worden afgeschaft. Intussen is deze afschaffing effectief doorgevoerd.

 

1.   Afschaffing borgstelling: Check!

Het decreet dat in de afschaffing van de borgstelling voorziet, werd op 15 april gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Ofschoon de Vlaamse Belastingdienst reeds had verkondigd dat zij deze borgstelling niet meer toepassen voor alle notariële aankoopakten verleden vanaf 01/01/2021, is deze afschaffing nu formeel en wettelijk afgeschaft.

 

2.   What’s next?

De zekerheden die reeds in het verleden werden gesteld, worden voor het geheel en automatisch door de Vlaamse Belastingdienst vrijgegeven. En het wordt nóg beter: jij als beroepskoper hoeft hiervoor in principe niets te doen! De Vlaamse Belastingdienst is op dit eigenste ogenblik volop bezig met het uitsturen van haar communicatie omtrent de vrijgaven. Enerzijds bericht zij de banken dat de zekerheden mogen worden teruggestort, en anderzijds bericht zij de beroepskopers in kwestie omtrent de voorgenomen vrijgave. Enkel eventuele bankkosten inzake de vrijgave zullen ten laste komen van de beroepskoper.

Mocht je halverwege juni dienaangaande nog geen bericht ontvangen hebben van de Vlaamse Belastingdienst, neem dan gerust contact op met ons zodat we hiervoor het nodige kunnen doen!

 

Wij zijn steeds bereikbaar via het algemeen nummer  051/26 82 68 of via e-mail naar info@titeca.be.