Nieuws  |  

2.11.2021

Brexit veerkrachtsubsidie versoepeld

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Sedert 15 oktober 2021 is de Brexit veerkrachtsubsidie ook opengesteld voor bedrijven die enkel eigen kosten willen inbrengen. Dit betekent dat de inschakeling van een externe dienstverlener niet langer verplicht is om een aanvraag te kunnen indienen.

 

1     Wat is de Brexit veerkrachtsubsidie?

Door Brexit moeten heel wat Vlaamse bedrijven zich heroriënteren naar nieuwe markten, producten en diensten of zich aanpassen aan de nieuwe marktomstandigheden om competitief te blijven op de Britse markt. Om de impact van Brexit op de Vlaamse economie zoveel mogelijk te counteren heeft de Vlaamse Regering begin 2021 de Brexit veerkrachtsubsidie gelanceerd.

De steunmaatregel is bedoeld voor Vlaamse kmo’s die direct of indirect getroffen zijn door Brexit en een moeilijk omkeerbaar project opzetten om zich te wapenen tegen de veranderde marktomstandigheden en uitdagingen.

Enkele voorbeelden van subsidiabele projecten:

  • Nieuwe buitenlandse markten aanboren;
  • Verloren UK-marktaandeel compenseren door een nieuw product of nieuwe dienst in een bestaande markt aan te bieden en/of een bestaand product of bestaande dienst in een nieuwe markt aan te bieden;
  • Administratieve processen inzake douaneformaliteiten optimaliseren/digitaliseren/internaliseren;
  • Inzetten op (digitale) marketing om verloren marktaandeel te compenseren;
  • Herbekijken van de logistieke keten in de export naar de UK.

Er is voor deze subsidie een budget van € 14 miljoen euro uitgetrokken. Bedrijven kunnen maximaal € 25.000 steun krijgen voor het inwinnen van extern advies en/of maximaal € 25.000 voor de eigen kosten. Het steunpercentage is 50%. De minimale projectkost is nog € 20.000.

 

2     Versoepeling: interne kosten volstaan

Tot 15 oktober was het verplicht om gebruik te maken van externe consultancy om op deze steunmaatregel beroep te kunnen doen. De verplichte samenwerking met een externe dienstverlener bleek voor veel ondernemers echter een drempel te zijn die hen ervan weerhield een steunaanvraag in te dienen.

Vanaf 15 oktober 2021 werd de Brexit veerkrachtsubsidie daarom ook opengesteld voor bedrijven die enkel eigen kosten willen inbrengen. Op die manier komen ook bedrijven in aanmerking die alleen interne kosten maken om zich aan te passen aan de gewijzigde marktsituatie na Brexit.

Onder de eigen kosten vallen de personeelskosten voor eigen (bestaande of nog aan te werven) medewerkers die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van het project. Het kan bijvoorbeeld gaan over personeelskosten om:

  • De logistieke keten van en naar de UK te verbeteren;
  • De administratieve last van douaneformaliteiten te vereenvoudigen en/of te digitaliseren;
  • De extra workload van importeurs of exporteurs op te vangen die de goederenstromen van en/of naar de UK in goede banen leiden;
  • Personeel op te leiden in het omgaan met Brexit-specifieke douanetechnische vraagstukken;
  • Om een certificering of audit (vb. UKCA-markering) voor te bereiden.

De personeelskosten kunnen aangevuld worden met een forfaitair bedrag voor overhead- en werkingskosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het project.

 

3     Aanvragen

De Brexit veerkrachtsubsidie kan doorlopend aangevraagd worden via de website van VLAIO tot uiterlijk 31 december 2021, tenzij de middelen eerder uitgeput zijn. De aanvragen worden beslist in volgorde van indiening.

 

Heb je vragen over de Brexit veerkrachtsubsidie of heb je hulp nodig bij je aanvraag? Contacteer ons dan hier.