Nieuws  |  

12.12.2022

Btw-Administratie stuurt zijn standpunt voor fitnesscentra dan toch bij

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Onderneem actie voor 31/12/2022

Tot voor kort was het verlaagd tarief van 6% van toepassing voor de toegang tot fitnesscentra. Iedere vorm van bijkomende individuele begeleiding, groepsbegeleiding en groepslessen waren onderworpen aan het tarief van 21% btw. Dit onderscheid werd recent aangevochten voor het Europees Hof van Justitie, waardoor de Belgische btw-Administratie haar standpunt moest herzien. Dit betekent voortaan dus een uitgebreidere toepassing van het verlaagd tarief van 6%, maar voor vele uitbaters ook de mogelijkheid om het verschil van 15% btw terug te vorderen over de periode van 2019 tot nu. Wij geven je alvast mee welke stappen je hiervoor dient te ondernemen.

 

Welk btw-tarief moet ik nu toepassen?

Overeenkomstig de uitspraak van het Europees Hof van Justitie, geldt voortaan het verlaagd btw-tarief van 6% indien:

  • De sportinrichting aan haar klanten een persoonlijke begeleiding en/of groepslessen aanbiedt boven op het verlenen van toegang tot de inrichting;
  • De klanten ook het recht op toegang tot de inrichting hebben buiten de tijdstippen waarop persoonlijke begeleiding en/of groepslessen worden aangeboden;
  • De klanten op die tijdstippen op zelfstandige wijze (dus zonder persoonlijke begeleiding en buiten de groepslessen) gebruik kunnen maken van de sportinrichting.

Betaalt de klant echter voor toegang tot de fitness met persoonlijke begeleiding en/of groepslessen, zonder dat de klant de fitness verder zelf(standig) kan gebruiken, dan zal het verlaagd btw-tarief niet van toepassing zijn.

Ook personal training is voortaan onderworpen aan het verlaagd tarief van 6%. Hier dient echter een belangrijk onderscheid gemaakt te worden. Staat de personal trainer op de loonlijst van een fitnessclub of heeft hij een eigen accommodatie ter beschikking waar hij trainingen geeft, dan is voornoemd arrest op hem van toepassing. Indien de personal trainer daarentegen in een bepaalde fitnessclub met eigen klanten komt om er enkel begeleiding te geven zonder een gebruiks- of huurovereenkomst, dan verleent deze personal trainer geen recht op toegang tot de sportinrichting. De klanten betalen hem dan alleen voor het lesgeven en niet voor het gebruik / recht op toegang tot de sportinrichting. In deze laatste situaties zal dus wel het 21% btw-tarief van toepassing zijn.

 

Vanaf wanneer kan ik verlaagd tarief gaan toepassen?

Ben je uitbater van een fitnesscentrum, dan kan je dus vanaf  8/12 (zijnde de datum van de beslissing van de btw-Administratie)  het verlaagd btw-tarief gaan toepassen. Op vandaag is het evenwel koffiedik kijken hoe streng de Administratie zal oordelen over deze voorwaarden. In de wandelgangen wordt gefluisterd dat een circulaire met bijkomende verduidelijking in opmaak is. Maar wanneer deze publiek bekend gemaakt wordt en hoe gedetailleerd deze verduidelijking zal zijn, is op heden onduidelijk. Het blijft dus mogelijk dat  de Administratie bij controle alsnog 15% bijkomende btw, verhoogd met boeten en nalatigheidsinteresten, zal invorderen indien zij van oordeel is dat niet aan alle specifieke voorwaarden voldaan is.

 

Hoe moet ik de te veel betaalde btw gaan terugvorderen?

Je kan 15% van de te veel betaalde btw gaan terugvorderen over kalenderjaar 2019 tot nu.

Ben je een kwartaalindiener, dan kan je het verzoek tot teruggaaf aanvragen in de btw-aangifte over het vierde kwartaal van 2022 (in te dienen uiterlijk 20/01/2023). Hierbij neem je het bedrag van de teruggaaf op in rooster 62 én richt je een uitdrukkelijk schrijven aan het lokaal btw-controlekantoor waarbij je om een teruggaaf verzoekt, en dit uiterlijk tegen 31/12/2022. 

Ben je maandindiener, dan kan je de btw-teruggaaf opnemen in de btw-aangifte over de maand november (indien je deze nog niet ingediend zou hebben). Of indien reeds ingediend, kan je deze ook opnemen in rooster 62 van de btw-aangifte over de maand december (in te dienen uiterlijk 20/01/2023) én richt je een uitdrukkelijk schrijven aan het lokaal btw-controlekantoor vóór 31/12/2022.

 

Dien ik deze 15% btw terug te betalen aan de klant?

Heb je aan je particuliere klant een fitnessabonnement verkocht, dan wordt hier het standpunt ingenomen dat deze abonnementsprijs inclusief btw gecommuniceerd werd. Je hoeft dan geen creditnota uit te reiken, noch de te veel aangerekende btw terug te storten aan je klant.

Betreft het daarentegen een B2B situatie, dan is het op heden nog niet duidelijk wat de gevolgen zullen zijn. We kijken hier nog uit naar het standpunt van de btw-Administratie. Vermoedelijk zal hier een creditnota moeten uitgereikt worden en de te veel aangerekende btw moeten terug gestort worden.

 

Onderneem actie vóór 31/12/2022

Welke stappen dien je voor het jaareinde te ondernemen?

  • Ga na of je gebruik kan maken van deze gewijzigde btw-regelgeving;
  • Bereken eventuele regularisaties voor kalenderjaar 2019 en later;
  • Contacteer het lokaal btw-controlekantoor vóór 31/12/2022 omtrent je verzoek tot teruggaaf;
  • Neem het bedrag van de teruggaaf op in rooster 62 van de btw-aangifte die je indient uiterlijk 20/01/2023.

 

Aarzel zeker niet ons hier te contacteren bij vragen.

Wens je een gesprek over de juiste aanpak voor jouw onderneming?  Maak dan hier een afspraak met onze pro experts!