Nieuws  |  

5.04.2022

Btw-verlaging voor afbraak en heropbouw verlengd, waar kan jij een beroep op doen?

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

In de marge van het energieakkoord besliste de federale regering om de btw-verlaging, het tarief van 6% voor de sloop en heropbouw van woningen op het Belgisch grondgebied met één jaar te verlengen. De maatregel die initieel eind dit jaar zou aflopen, wordt dus verlengd tot 31 december 2023. Om enigszins tegemoet te komen aan de scherp stijgende energieprijzen, wordt ook een tijdelijke btw-verlaging voor de plaatsing van warmtepompen, zonneboilers en zonnepanelen voorzien.

 

Sloop en heropbouw

Belgen die een gezinswoning slopen en heropbouwen, zullen dus ook na 31 december 2022 kunnen genieten van het verlaagd btw-tarief van 6%. Dat werd vrijdag 1 april bekrachtigd in een Koninklijk Besluit. De verlenging tot eind 2023 brengt geen enkele wijziging met zich mee inzake de (toepassings)voorwaarden.

Ter herinnering:

 • De afbraak van een oude onroerend goed, gevolgd door de heropbouw van een nieuwe woning;
 • De afbraak en heropbouw gebeurt door dezelfde persoon;
 • Het betreft de enige en eigen woning van de koper particulier;
 • De maximale bewoonbare oppervlakte van de woning bedraagt 200 m2;
 • De koper vestigt gedurende minstens 5 jaar zijn hoofdverblijfplaats in de woning;
 • Voorafgaande verklaring in te dienen bij het btw-controlekantoor.

De verlenging handhaaft ook de zogenaamde ‘antimisbruikbepaling’ die initieel in de wet werd ingeschreven. Voor omgevingsvergunningen die pas vanaf 1 juli 2023 worden aangevraagd, wordt de btw-verlaging beperkt tot 25% van het totale bedrag van het in de aanvraag opgenomen bedrag. Dit om te vermijden dat eind 2023 nog snel voorschotfacturen uitgereikt zouden worden om van het verlaagd tarief gebruik te kunnen maken.

Als je kan aantonen dat het in 2023 gefactureerde bedrag overeenstemt met de in 2023 daadwerkelijk voltooide handelingen, komt het volledige bedrag van de werken wel in aanmerking voor het verlaagd btw-tarief.

 

Warmtepompen, zonneboilers en zonnepanelen

Om gezinnen en alleenstaanden financieel te helpen om hun woning energiezuinig te maken, wordt ook de btw op de installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers verlaagd naar 6%. Deze btw-verlaging zal ingaan vanaf 1 april 2022 en loopt tot 31 december 2023. De btw-verlaging geldt voor woningen jonger dan 10 jaar met inbegrip van nieuwbouwwoningen en woningen heropgebouwd na afbraak. Voor woningen ouder dan 10 jaar bestaat op heden al een regime waarbij de installatie aan 6% kan.

Het verlaagd btw-tarief is van toepassing op alle werkzaamheden die nodig zijn voor de plaatsing van de bedoelde installaties (voorbereiding, eventuele specifieke grondwerken zoals grondboringen, elektriciteits- en loodgieterswerkzaamheden, afwerking…). Ook alle onderdelen (kabels, leidingen, omvormers…) die bij plaatsing specifiek toebehoren aan de installatie vallen onder het verlaagd tarief van 6%.

Let op, in een recent persbericht verduidelijkte de minister dat de regeling alleen van toepassing is voor de afzonderlijke levering en installaties. De aankoop van een nieuwe woning in zijn geheel inclusief een warmtepomp, zonneboiler en/of zonnepanelen blijft dus onderworpen aan 21% btw. De btw-verlaging naar 6% geldt dus helaas niet bij aankoop op plan van de woning.

Graag geven we beknopt al even de toepassingsvoorwaarden mee:

 • De installatie wordt verstrekt en gefactureerd aan de eindverbruiker;
 • De woning moet na de installatie uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning worden gebruikt;
 • De woning is niet ouder dan 10 jaar;
 • De installatie valt onder referentienorm inzake uitstoot. Rekening houdende dat de meeste zonneboilers en warmtepompen geen of nauwelijks uitstoot hebben, is aan deze voorwaarde bijna altijd voldaan;
 • Uitdrukkelijke vermelding op de factuur van de toepassing van het verlaagd btw-tarief.

 

Door de strikte toepassingsvoorwaarden moet project per project bekeken worden of het verlaagd tarief kan toegepast worden en of dit voor jou nuttig is of kan zijn. Wij kunnen jou hierin uiteraard bijstaan.

 

Aarzel zeker niet ons hier  te contacteren bij vragen. 

Wens je een gesprek over het verlaagd tarief?  Maak dan hier een afspraak met een van onze fiscaal adviseurs!