Nieuws  |  

12.12.2023

Check eerst de inhoudingsplicht, betaal daarna op het nieuwe rekeningnummer!

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Laat je als ondernemer werken in onroerende staat uitvoeren (bouwactiviteiten, elektriciteitswerken, schoonmaak…) of doe je een beroep op een (onder)aannemer die actief is in de vlees- of bewakingssector, dan dien je bij iedere factuur die je ontvangt na te gaan of jouw contractspartij fiscale en/of sociale schulden heeft. Doe je dit niet, dan riskeer je hoofdelijk aansprakelijk gesteld te worden voor de fiscale en/of sociale schulden van jouw contractspartij.

De boodschap is dus duidelijk: eerst checken, daarna betalen.

In de praktijk merken we echter dat deze inhoudingsplicht vaak niet wordt nageleefd. We zorgen dus graag even voor een geheugensteuntje en geven nog even mee dat het rekeningnummer van de FOD Financiën onlangs wijzigde.

 

De inhoudingsplicht, voor wie en wat?

De inhoudingsplicht is in heel wat sectoren van toepassing. Zo gaat het o.a. om werken in onroerende staat – zoals bouw, elektrotechnieken, schoonmaak en onderhoud, ruitenwassers en tuinaannemers – en over activiteiten in de bewakings- of vleessector. Privéwerken worden gelukkig nog steeds uitgesloten. Laat je aldus privé werken uitvoeren, dan hoef je niet wakker te liggen van deze inhoudingsplicht. De inhoudingsplicht speelt immers enkel als je beroepsmatig een beroep doet op een aannemer. Denk hierbij aan vennootschappen, eenmanszaken, vrije beroepen…

Let wel op, de hoofdelijke aansprakelijkheid speelt niet enkel in de directe contractuele relatie maar over de ganse keten. Stel, bijvoorbeeld, dat BV Groente een nieuwe supermarkt wenst te bouwen en zij hiervoor een beroep doet op aannemer X. Aannemer X besteedt op haar beurt een deel van de werken in onderaanneming uit aan Y. Deze laatste (Y) heeft echter sociale schulden en X vergeet de inhoudingsplicht na te leven. In dat geval kan BV Groente mee verantwoordelijk worden gesteld voor de schulden van Y. Waakzaamheid is dus geboden.

 

Hoe kan ik weten of er openstaande schulden zijn?

Dat is eenvoudig, via de onlinedienst ‘check inhoudingsplicht’ kan je alle ondernemingen uit de betreffende sectoren controleren. De actuele informatie van de RSZ en de FOD Financiën wordt in één overzichtelijk scherm gepresenteerd. Zo wordt het meteen duidelijk of je een inhouding moet doen. Deze analyse moet zowel op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst als op ieder ogenblik dat je een factuur van de aannemer betaalt, gemaakt worden.

Indien er geen verplichting tot inhouding is, dan kan ja via bovenvermelde website een attest van consultatie aanvragen. Op deze wijze kan je aantonen dat je de nodige stappen ondernomen hebt om de inhoudingsplicht te controleren. Dit attest is natuurlijk maar een beperkte tijd geldig. Betaal je de factuur na de vermelde datum, dan moet je op de website opnieuw raadplegen en een nieuwe check uitvoeren.

 

Hoeveel moet ik dan inhouden?

Heeft de onderneming sociale schulden, dan moet je in alle gevallen 35% van het factuurbedrag rechtstreeks naar de RSZ doorstorten.

Heeft de onderneming fiscale schulden, dan gelden volgende regels:

  • Factuurbedrag < 143,00 EUR (excl. btw): 15% van het factuurbedrag dient ingehouden te worden voor de FOD Financiën.
  • Factuurbedrag ≥143,00 EUR (excl. btw): dan vraag je aan je aannemer een attest met het bedrag van zijn schuld. Indien je vervolgens binnen de 20 dagen na oplevering van het attest betaalt, zijn er twee mogelijkheden:
    1. Het bedrag van de schuld op het attest < 15% van het te betalen bedrag (excl. btw): je kan de inhouding beperken tot het bedrag dat voorkomt op het attest.
    2. Het bedrag van de schuld op het attest > 15% van het te betalen bedrag (excl. btw): je moet 15% van het totale factuurbedrag inhouden.

Het in te houden bedrag dient gestort te worden op een afzonderlijk rekeningnummer van de FOD Financiën. Opgelet, dit nummer wijzigde op 11 oktober 2023. Voorlopig worden betalingen op het oude rekeningnummer nog automatisch verwerkt. Het juiste rekeningnummer kan je terugvinden op de website van de FOD Financiën. Ook de betaalgegevens voor sociale schulden kan je terugvinden op de website van de RSZ.

 

Moet dat echt wel?

Schulden controleren, attesten opvragen, inhouden en doorstorten… een ganse klus, maar de sancties voor de slechte leerlingen zijn helaas niet min. Leef je de inhoudingsplicht niet na, dan kan je hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld tot voldoening van de fiscale en/of sociale schulden (weliswaar beperkt tot de totale prijs van de werken toevertrouwd aan de aannemer). Bijkomend kan een administratieve geldboete opgelegd worden ter waarde van het bedrag dat je had moeten inhouden en doorstorten. Dit kan er dus voor zorgen dat je tweemaal het factuurbedrag betaalt. Eenmaal aan de RSZ / Fiscus en éénmaal als boete.

 

Minimaliseerde de inhoudingsplicht dus niet tot een kleine formaliteit, maar volg dit nauwlettend op. Heb je nog bijkomende vragen, contacteer dan een van onze experten (bouw@titeca.be).